Asylansøgere ud i kulden: Løkke kun råd til telte

 

Regeringens nye stramninger for asylansøgere er dybt kyniske og indeholder klare brud på retssikkerheden. Samtidigt lægger de op til udstrakt privatisering på politiområdet og på flygtningeområdet. Er det politikere som disse vi skal tiltro at vurdere hvilke dele af vores retspolitik der fremover skal overlades til EU?


Regeringen har i dag lagt forslag til 34 nye stramninger af den i forvejen kyniske asylpolitik frem. Det sker som led i en række parlamentariske studehandler, ikke mindst med Dansk Folkeparti, for at få den asociale finanslov på plads. Ren politisk handel med menneskeskæbner, hvor nedskæringer på samfundets svageste grupper byttes mod nye brud på retssikkerheden og asylansøgernes vilkår.

Regeringens stramninger står i skarp modsætning til hele den store folkebevægelse Flygtninge Velkommen og det menneskesyn, den er udtryk for.

Regeringen, flankeret af folketingsflertallet og medierne, har gennem længere tid systematisk forsøgt at skabe et billede af, at Danmark står over for et flygtningekaos, hvor samfundet kan være i fare for at bukke under. Alt sammen i et forsøg på at legimitere stramninger helt ude af trit med virkelighedens problemer, og med helt andre formål.

Det er de samme politikkere, der vil have vi skal overlade til dem at indføre EU's overstatslige retspolitik, hvis det bliver et ja den 3.december.

Minder om politistat

Justitsminister Søren Pind vil give politikkerne - helt konkret integrationsministeren - myndighed til at beslutte, hvornår politiet kan sætte gældende retssikkerhed for asylansøgere ud af kraft. Sådan at asylansøgere kan blive tilbageholdt i en ikke fastlagt periode, ud over de 3 gange 24 timer, der gælder i dag.

Politiet får myndighed til at oprette midlertidig bevogtede og lukkede såkaldte ”modtagercentre”, hvor folks asylansøgninger undersøges og behandles. Politiet får tilladelse til at bruge private firmaer til transport og bevogtning af asylansøgere, hvis det skønner, at det har brug for det.

Politiet får bemyndigelse til at sætte folk 14 dage i fængsel for tiggeri uden forudgående advarsel.

Ligesom politiet skal have mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift til og fra Danmark.

I telt vinteren over

Yngre mænd blandt asylansøgere skal allerede fra næste uge anbringes i teltlejre! Der er angiveligt ikke flere bygninger og huse tilbage i Danmark, til at huse en lille brøkdel af de mennesker, der er på flugt fra krige og ødelæggelser. Og så har det jo - som Inger Støjberg siger - sin egen signalværdi, at asylansøgere må tilbringe vinteren i telt.

Samtidig indføres der en lang ændringer over for kommunerne, samt dispensation i forhold til hvordan flygtninge kan indkvarteres og leve, kaldet ’fleksibel boligplacering’. Samt mulighed for at udlicitere myndighedsopgaver til private firmaer.

Familiesammenføring forhindres

Familiesammenføringer skal yderligere begrænses. Fremover skal asylansøgere på såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus forhindres i at få familiesammenføring de første tre år. Det vil, først og fremmest ramme de syriske asylansøgere – og deres børn – som ikke kan ses i tre år.

Regeringen ønsker mulighed for at fængsle afviste asylansøgere indtil de med tvang kan sendes ud af landet.

Der skal ske begrænsninger ned hensyn til hvor længe man kan få opholdstilladelse. Det skal blive sværere at få permanent opholdstilladelse. Ydelserne skal sættes ned. Der indføres øget egenbetaling for ophold i Danmark. Der skal skæres ned på rådgivning af asylansøgere. Og andre stramninger der er udtænkt i regeringens og folketingets skumle tænketanke.

Regeringen har lagt op til 34 stramninger. Det er 34 nye argumenter for at vælte finansloven.Se også

34 stramninger bringer Danmark helt i bund
Refugees.dk 13. november 2015

Solidaritet og fælles fremtid
APKs flygtninge- indvandrerprogram

 

 


Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen samt KPnetTV -

Find KPnetBlogs
her og twitter her

Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

KPnet 13. november 2015