USA's militærdoktrin: Atomvåben er en del af værktøjskassen

 

USA har givet atomvåben en helt ny rolle. Fra at være blevet anset for et masseødelæggelsesvåben der kun kunne udløses fra højeste sted, bliver de nu klassificeret som 'ufarlige for civilbefolkningen' og en konkret mulighed i krigens værktøjskasse.

Se video hvor professor Michel Chussodovskys analyserer USA's militærdoktrin.

 


 

Der er mange tegn på en skærpet situation og øgede modsætninger mellem de imperialistiske magter på verdensplan. Trods superprofitter og væksten i gruppen af milliardærer er kapitalismen i krise og imperialisterne kæmper med alle midler om verdens ressourcer, om økonomisk, politisk og militær dominans, og i sidste ende for bevarelsen af kapitalismen.

USA /NATO der udgør den dominerende imperialistiske blok - skærper deres kamp for herredømme i alle kroge af verden. De fører krig i Mellemøsten, opbygger baser i Afrika og Asien, mens de presser Rusland gennem indblanding og magtovertagelse i de tidligere østlande. De udgør en aggressiv blok som Danmark er blevet gjort til en fuldstændig integreret del af. Vi har ikke længere nogen form for selvstændig eller fredelig rolle i verden.

Der er ingen tvivl om at faren for konfrontationer og nye krige øges.

Der er udviklet mange nye våbentyper til brug i denne rivalisering. Som f.eks. cyberkrig og droner, men det ultimative og altødelæggende våben er stadig atombomben.

I et indlæg på Global Research advarer geopolitisk analytiker professor Michel Chossudovsky om, at vi skal være opmærksomme på, at en kommende konfrontation også kan blive udkæmpet med atomvåben – et masseødelæggelsesvåben der, hvis det anvendes vil true hele menneskehedens eksistens.


USA's militærdoktrin

Hvor besiddelsen af atomvåben under den kolde krig havde karakter af en form for midlertidig terrorbalance mellem de imperialistiske supermagter USA og USSR, hvor sidstnævnte i perioden havde forkastet socialismen og udviklet sig til en imperialistisk supermagt, har USA som verdens nuværende dominerende magt indført et helt nyt og yderst farligt syn på brugen af atomvåben.

I perioden efter 2001 hvor USA indledte 'krigen mod terror' og Sovjetunionen var blevet opløst blev synet på brugen af atomvåben ændret fra at være et våben der kun kan udløses fra højeste sted på ordre fra præsidenten til at være blot et af mange 'redskaber i værktøjskassen'.

Den nye doktrin indbefatter begrebet 'forebyggende atomangreb', der kan sættes ind mod lande som Iran, Nordkorea, Kina og Rusland.

I 2003 på Hiroshima-dagen d. 6. august holdt de førende investorer indenfor våbenindustrien, militærets våbenudviklere m.fl. et hemmeligt møde sammen med repræsentanter for den amerikanske regering.

Mødets formål var ikke at diskutere hvordan en lignende krigskatastrofe som atomangrebet i 1945 kunne undgås. Faktisk det modsatte. Formålet var at planlægge kommende atomangreb og at inddrage den private sektor ikke alene i produktionen af våbnene, men også i selve beslutningsprocessen! En privatisering af statsmagten.

De taktiske atombomber, 'mini nukes', blev i det efterfølgende propagandamateriale betegnet som 'harmløse for civilbefolkningen, fordi de affyres under jorden'. Og beskrevet som en del af USA's 'fredsbevarende mission'.

De kaldes mini, men har en kraft der er minimum 6 gange så stor som Hiroshima bomben.

En stor forfalskning og propagandanummer, som man på lignende vis benyttede sig af i 1945 for at berolige befolkningerne inden bomberne ramte Hiroshima og Nagasaki.

I nyhedsudsendelserne dengang omtaltes Hiroshima udelukkende som 'en militærbase' ikke en by med en befolkning. Begrundelsen for at kaste bombe var som nu, 'at undgå civile tab'.

Men atomvåben vil altid være et masseødelæggelsesvåben der dræber og destruerer både direkte og gennem den efterfølgende stråling.


Deklassificering af atomvåben

USA's ledelse og militære industri vedtog, at atomvåben nu ikke længere er farlige for civilbefolkningen. En af følgerne blev, at beslutningsretten til at anvende dem flyttes fra højeste sted (USA's præsident) til regionale militære ledelser, som f.eks. USA's Stillehavs Kommando og atombomben er hermed reelt gjort til en del af konventionel krig. Ét af redskaberne i værktøjskassen.

Gennem ren forfalskning bliver atomkrig sat på dagsordenen som såkaldt 'forebyggende middel'.

Våbnene peger mod ikke atomare stater, men også mod stater med atomvåben som Rusland og Kina. Nationer der kan svare igen med samme arsenal. Her føler USA sig måske sikre for gengældelse gennem opbygningen af missilskjoldet.

En følelse af sikkerhed, der kun øger risikoen endnu mere for at atombomben kan udløses.

Som Chossudovsky slutter af med at sige: En atomkonfrontation vil uundgåeligt føre til udbrud af en 3. verdenskrig – en krig der vil true selve menneskehedens eksistens.

Der er al mulig grund til at stoppe krigsmagerne.

 


Se videoen med professor Michel Chussodovsky her


The Danger of the Nuclear War
Global Research TV 2. januar 2015
Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 6. januar 2015