Et år efter tyveriet af store bededag: 1. maj omfavner fagtoppen igen Mette Frederiksens regering

Store bededag d. 26.4.24 er med lov udraderet af regeringen. Kommer vi nu til at se FH i spidsen for en kæmpe demonstration den dag? Måske en demonstration mod den regering der både står bag tyveriet af store bededag og et kæmpemæssigt milliardtyveri af vores skattekroner til krig og våbenindustri? Nej, alt er fred og fordragelighed mellem fagtoppen og regeringen. Dette symboliseres ved at fagtoppen lukker Mette Frederiksen tilbage i varmen på arbejderklassens internationale kampdag 1. maj. Fagtoppen sætter en fed streg under, at de ikke står på arbejdernes side, men giver frit lejde til en total arbejderfjendsk regering. Andre kræfter i fagbevægelsen indkalder til demonstrationer d. 26. april, bl.a. i Aalborg og i København.

Omkring 50.000 mennesker samledes 5. februar ’23 mod regeringens tyveri af store bededag. Omkring det samme antal der i disse måneder samler sig til Københavns store protester mod Israels folkemord og regeringens støtte til dette

På grund af den store vrede blandt medlemmerne over tyveriet af store bededag – og ikke mindst fordi FH ikke var inddraget i beslutningen – var FH på mærkerne og så sig nødsaget til, meget sent i forløbet, at indkalde til en protestdemonstration. Den blev meget stor, og de meldte også ud at top-socialdemokraterne ikke længere var velkomne 1. maj. Men så var alt også sagt for FH, nogen videre kamp havde de ikke tænkt sig at stå i spidsen for. De fik hvad de ville have, de udnyttede vreden, og blev inviteret ind i magtens varme til de nye trepartsforhandlinger, der dikterede den offentlige minusoverenskomst 2024.

Her til 1. maj 2024 er fagtop og regering igen bon-kammerater. I Haderslev vil de fejre Arne-pensionen som Socialdemokratiets gave til nedslidte arbejdere. Fagtoppen giver dem lov, på trods af at bag det lille Arne-plaster ligger endnu større tyverier end den af Storebededag – hele fjernelsen af efterlønnen og hårde nedskæringer i dagpengeretten.

Med forbrødringen markerer de også opslutningen til en politik der har sat Danmark i krigsberedskab og sender milliard efter milliard afsted til at fodre krig og våbenproduktion. En politik til støtte for folkemord på palæstinenserne og støtte til terrorstaten Israel. Hvor regeringen skamløst erklærer, at dette kommer i først række – forud for ’velfærd’.

FH brugte deres ‘kamp’ for store bededag til egne formål. De lod regering og arbejdsgivere føle en flig af hvad der kan ske hvis arbejderne sætter sig i bevægelse. Men FH gjorde det blot for at opbygge deres egen styrkeposition. Regeringen demonstrerede overfor fagtoppen hvor deres plads var ved at diktere afskaffelsen af en hævdvunden fridag hen over hovedet på fagbevægelsen – hvorefter de lukkede dem ind i varmen igen, på betingelse af at de accepter en stram imperialistisk politik med lønnedgang og sociale nedskæringer.

Den loyalitet overfor monopolernes regering har de til fulde udfyldt siden, bl.a. gennem trepartsforhandlingerne, der dikterede en minusoverenskomst for de offentligt ansatte og nu fastslår de den helt symbolsk 1. maj, når de står skulder ved skulder med Mette Frederiksen i Haderslev.

At fagtoppen står på den forkerte side i klassekampen og blot forsvarer egne privilegier bliver mere og mere tydeligt.

Om dette skrev APK på partiets 9. kongres:

”Det er ikke uden grund at mange arbejdere og offentligt ansatte oplever, at forbundstoppene og toppen i FH sælger ud af deres krav, bremser protester og aktivitet og ender på arbejdsgivernes side. Fagtoppen udgøres af et helt særligt lag – også kaldet arbejderaristokratiet. De kan leve et helt andet liv med lukrative lønninger, pensioner og job, der står i skarp kontrast til medlemmernes. På grund af arbejderaristokratiets særlige økonomiske stilling og deres samfundsmæssige placering og indflydelse er dette lags klasseinteresser knyttet til arbejdsgivernes interesser og til at bevare det kapitalistiske samfund.”
Læs mere her

I den situation bliver organiseringen af kampene på grundplan og på trods af fagtoppen kun endnu vigtigere.

Der indkaldes til demonstrationer mod regeringens tyveri af Storebededag i bl.a. København og Aalborg.

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater