Ghettoloven er ikke nok for nedrivningspolitikerne i Aarhus

Med ghettoloven i ryggen har kommunalpolitikere gået hærgende igennem almene boligkvarterer og fået nedrevet billige og bevaringsværdige lejeboliger i de seneste år. Dette er dog ikke nok for byrådsflertallet i Aarhus. Der er indgået en aftale, “Ny politisk aftale om udsatte boligområder”, der pakket ind i påståede forbedringer gør det muligt også at nedrive almene boliger, der ikke er på ghettolisten. I stedet skal der opføres ejerboliger.

Fjældevænget – et boligområde i Herredsvang tæt på Århus

Den socialdemokratiske borgmester Jacob Bundsgaard udtaler om aftalen: ”Vi ønsker at skabe bydele med en blandet beboersammensætning. Det skal være muligt at købe og eje sin egen bolig i det, vi i dag kender som udsatte boligområder. Det vil gøre det attraktivt for nye målgrupper, særligt nye børnefamilier, at bosætte sig inden for de udsatte boligområder og styrke ejerskabet og engagementet til lokalområdet, den lokale skole, dagtilbud og til fritidslivet.”

Politikerne har særligt fokus på boligområder i Hasle, hvor de begrunder deres planer med ’den store utryghed’ der opleves i de almene boligområder. Op til aftalen har de gjort deres for at forringe forholdene og underminere trygheden. De ønskede f.eks. at lukke Hasle Bibliotek, hvorfra en række sociale indsatser udgik, som jobcafe, lektiecafe, sundhedstilbud, træning, fællesspisninger og meget andet. Kun den store modstand forhindrede lukningen, men biblioteket kører nu på nedsat kraft. Se Byrådet skal holde fingene fra Herredsvang: I gør mere skade end gavn

I politikersprog hedder det: ”Den nye politiske aftale skal bringe udsatte boligområder og resten af Aarhus tættere sammen og styrke de demokratiske værdier i områderne”.

At ”bringe sammen” er kodeord for at der skal mere privat ejerskab ind i områderne. Mht de ”demokratiske værdier” skal det ikke forstås, som at beboerne i området er blevet hørt om deres bydels fremtid, det er de nemlig ikke.

At ”binde sammen” betyder heller ikke at det skal være let at bevæge sig til og fra andre områder af byen. Den lokale bus der forbandt bydelen med indre by blev nemlig sparet væk.

Som en læserbrevsskribent udtrykker det:

– Så er det nok borgmesterens ‘forvandlings- og nedrivningsmani’, som gør beboerne mest utrygge!

I Herredsvang har beboerne selv forslag til helhedsplaner om renovering, som nogle af boligafdelingerne i området er ved at udarbejde i samarbejde med Landsbyggefonden. Som det også var tilfældet i andre almene boligområder, der nu er jævnet med jorden. Eller nogle var endda nyrenoverede.

Borgmesteren siger videre:
– Vi vil gerne have ejerboliger ind i området, men det kan boligforeningerne stille krav om, når de sælger arealer. Der kan de selv bestemme hvem, de sælger til og under hvilke vilkår.

På den måde kan en mulig dårlig økonomi i en boligforening bruges til at presse foreningen til at sælge ud til ejerboliger og på endnu en måde underminere retten til en almen bolig, antallet indskrænkes med nye metoder.

Kommunen vil også styrke sig selv som boligspekulant. Aftalen afsætter 80 millioner kroner til en kommunal grundkøbspulje, så man bedre kan ”styre udviklingen”.

Klassemodsætningerne øges alle steder i samfundet og boligen er et af dem. De almene boliger fjernes fra jordens overflade uden at der bygges nye til at erstatte dem, og de nye der bygges er hundedyre. Der er pres på for at købe egen bolig, der indbefatter profit til banker, bygherrer og entreprenører og en stadigt større del af indtægten går til at bo.

Efter nyheden om byrådets ‘forvandlingsplan’, opstod der hurtigt en Almen Modstand-gruppe i området.  Der er også startet et lokalt ‘borgerforslag’, som kræver 1500 underskrivere. Hold fingrene væk fra Herredsvang | Høringsportalen – Aarhus kommune
Kilde: Almen Modstand Informerer nr. 82.pdf

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater