Fagligt aktive kræver handling: Stop folkemordet mod palæstinenserne i Gaza!

Lørdag var der indkaldt til åbent møde i den tværfaglige gruppe, Fagligt Palæstina Solidaritetsnetværk. På mødet deltog både bygningsarbejdere, jordemødre, socialrådgivere med mange flere. Der kom mange konkrete ideer frem og der blev knyttet nye bånd for at styrke solidariteten med Palæstina i fagbevægelsen.

Fagligt aktive har en lang tradition for at vise international solidaritet, hvad der også har vist sig flere gange under Israels seneste 5 månedens bombning af Gaza. Musikere, sundhedsarbejder, socialrådgivere og bygningsarbejder har lavet solidaritets manifestationer og krævet stop for folkemordet og boykot af Israel. Men når det kommer til toppen af dansk fagbevægelse, er der en larmende tavshed.

I Norge står man i samme situation, men her lykkedes det for nogle år siden at få vedtaget en resolution på LO-kongressen, der krævede boykot af Israel. Og det Norske Folkehjælp har fortsat deres solidaritets arbejde med Palæstina på trods af stærk modstand fra USA og den norske regering.

På mødet holdt Jan Olav Andersen, leder af Sentralstyrets arbeidsutvalg i Norsk Folkehjelp, og tidligere forbundsleder i EL og IT Forbundet, oplæg om deres arbejde i Norge, og hvorfor det er vigtig at holde fast i kravet om boykot som en af de konkrete aktive handlinger.

Det norske arbejde omfatter alt fra oplysningskampagner der dokumenterer, at Israel er en besættelsesmagt, der konsekvent har nægtet at følge FNs resolutioner. De organiserer også studieture til Vestbredden og Gaza og holder oplæg i klubber og fagforeninger i samarbejde med palæstinensiske fagforeninger. Det er med til at give en modvægt til den ensidige dækning fra de store mediekoncerner.

I Danmark har fagbevægelsen underlagt deres internationale arbejde Danida økonomisk og dermed reelt givet statsmagten kontrol med arbejdet.

De fremmødte vedtog nedenstående udtalelse:

I mere end 5 måneder har det israelske overfald på Gaza pågået med katastrofale konsekvenser til følge. Over 30’000 palæstinensere er blevet dræbt og internationale organisationer advarer om øget hungersnød, fordi der ikke lukkes nok nødhjælp ind.

På trods af den groteske situation har det internationale samfund ikke formået at sætte en stopper for besættelsesmagtens uhyrligheder. Det samme gælder den danske regering, som fortsat bakker op om Israel. Den danske stat har endnu ikke stemt for en våbenhvile og tillader stadig eksport af bl.a. våben til Israel.

Dette sker på trods af at den internationale domstol ICJ har valgt at forfølge sagen imod den israelske apartheidstat, fordi bevismaterialet understregede at der er begrundelse for at der er tale om et faktisk folkemord.

Ydermere savner vi handling fra fagtoppen i den danske fagbevægelse. Fagbevægelsen bygger på international solidaritet ud fra erkendelsen af, at vi sammen er stærkere. Norges hovedorganisation har allerede taget skridtet og opfordrer til international boykot af Israel. Krig og undertrykkelse rammer især arbejderne, hvilket også er tilfældet i Palæstina.

Vores palæstinensiske søsterfagforeninger har gentagne gange kommet med opråb om solidaritet og specifikt peget på at sætte en stopper for våbenhandlen. Det kan vi ikke tillade os at ignorere.

Vi nægter at se passivt til, imens vores palæstinensiske kolleger dræbes, bliver fordrevet og undertrykt.

Alle fortjener et godt liv, det gælder også palæstinenserne.

Vi opfordrer derfor toppen af dansk fagbevægelse til at træde i karakter. Fagbevægelsen har historisk handlet og sagt fra overfor uretfærdigheder, og det må vi også gøre nu!

– Vi kræver at regeringen bruger alle midler den har til rådighed for at lægge pres på en øjeblikkelig våbenhvile, og ubegrænset nødhjælp til Gaza.

– Vi kræver at regeringen stopper våbenhandel med Israel.

– Vi opfordrer alle vores kolleger og hele den samlede fagbevægelse til at tilslutte sig den internationale boykot-, deinvesterings- og sanktionskampagne imod Israel.

– Vi kræver at regeringen skal presse på for en politisk løsning på besættelsen.”

Læs mere på netværkets facebook side:

Fagligt Palæstina Solidaritetsnetværk | Facebook


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater