Det er ikke flygtningene der er problemet!

Det er krig, inflation, arbejdsløshed, sociale nedskæringer, ødelæggelse af miljøet truer os!

Udtalelse fra europæiske partier i CIPOML

I hele Europa udråber medier og politikere flygtningene som det “største problem”. Ikke den imperialistiske krig i Ukraine, ikke inflationen, ikke krisen eller den stigende arbejdsløshed eller at folk bliver fattige, men flygtningene.

Fakta gælder ikke

Ifølge UNHCR er mere end 110 millioner mennesker på verdensplan i øjeblikket på flugt. De fleste af dem er interne flygtninge, dvs. i fattige og krigsramte stater. Generelt bærer de fattigste lande den største byrde. I 2023 søgte omkring en halv million flygtninge asyl i de europæiske lande. Sammenlignet med antallet i de fattigste lande er det et lille antal.

Årsager til flugt

Ved konstant at behandle flygtninge som “illegale” og dermed kriminelle, skjuler man årsagerne til flugt. Det er bl.a. udplyndringen af de afhængige lande, især af deres råstoffer, den globale opvarmning, som primært rammer de fattige lande, men som er forårsaget af de imperialistiske stater med stigende sult efter befolkningen og udplyndring af naturen. Diktaturerne og krigene om indflydelseszoner støttet af de imperialistiske stater, hvad enten det er USA, NATO, EU, Rusland eller Kina, er yderligere årsager til flugt.

Samtidig henter monopolernes EU og deres regeringer kvalificerede fagfolk, som tidligere er blevet uddannet i de fattige lande. På denne måde sparer de imperialistiske lande i EU høje uddannelsesomkostninger og får billig arbejdskraft. Dette viser EU’s hykleri og dobbeltspil. På den ene side ønsker de at forhindre dem, der er ruineret af deres udbytning, i at komme til Europa; på den anden side rekrutterer de billig arbejdskraft for at udvide udbytningen. Og de bruger denne billige arbejdskraft til at øge konkurrencen i arbejderklassen og til at splitte arbejderne, til at skabe had mellem dem.

Med denne imperialistiske politik udpines landene, og elendigheden øges permanent.

Hvis EU virkelig ønskede at bekæmpe menneskesmuglere og -handlere, ville det være nødt til at tackle disse årsager. At folk tager livsfarlige flugtruter, skyldes den enorme nød og desperation. Med sin grænsepolitik øger EU denne elendighed og øger faren for flygtningenes liv.

Hvis EU ville bekæmpe årsagerne til flugt, så ville de europæiske regeringer være nødt til at handle imod kapitalens interesser – stoppe udplyndringen, stoppe våbenhandlen, stoppe rekruteringen af højt uddannede fra de fattige lande. Men det ville være paradoksalt, hvis det skete, for disse regeringer repræsenterer kapitalens interesser i alle spørgsmål, profit, oprustning, fremme af eksport, billigste råmaterialer osv. De er kapitalens regeringer!

Fælles front med det ekstreme højre

I EU er der nu dannet en bred alliance af “venstreorienterede”, socialdemokratiske, konservative og åbne højreekstremistiske regeringer. Meloni, Italiens premierminister, Orban, Ungarns premierminister eller Duda, Polens premierminister, ledende nationalistiske og højreekstreme politikere er nu meget velkomne partnere i opbygningen af “Fort” Europa. EU-Kommissionen har fremsat forslag om at lukke grænserne for  flygtninge; at bygge fængsler udenfor EU’s grænser og fængsle “illegale” flygtninge. Nu har EU-landene besluttet inden for rammerne af et stop, at flygtninge kan holdes indespærret i lang tid i fængselslignende lejre. Desuden skal forholdene for flygtninge forringes.

Offentligt taler de om menneskerettigheder og medmenneskelighed, men i realiteten træder de alle menneskerettigheder ned i jorden.

Diktaturer som “partnere”

EU er afhængig af brutale diktaturer som dem i Tyrkiet, Egypten og Tunesien for at afvise flygtninge. Senest indgik EU i juli en “migrationsaftale” med den tunesiske diktator Saied, som går ud på, at Tunesien skal holde flygtninge ude af EU og tage dem tilbage. For det modtager Tunesien omkring 1 milliard euro. På den måde støtter man diktatorer og øger årsagerne til flugt. Flere mennesker end før forsøger at flygte fra Tunesien på grund af det brutale diktatur.

 Syndebukke

Samtidig kan flygtningene udmærket bruges som syndebukke. Mens skole- og uddannelsessystemet forfalder, boligmanglen antager enorme proportioner, oprustning og krig truer mennesker, inflationen øger fattigdommen i brede dele af befolkningen, klimakrisen fortsætter med uformindsket styrke, den offentlige transport bliver stadig mere katastrofal, sundhedsvæsenet og sygeplejen ruineres, bliver flygtningespørgsmålet hypet op. Der er brug for syndebukke. Og det er netop ofrene for dette system.

Fælles kamp mod kapitalen

I stedet for at kæmpe mod vores kolleger fra andre lande, skal vi kæmpe mod kapitalen, som er den egentlige ansvarlige for alle vores problemer. Splittet af had og nationalisme er vi svage. Forenet er vi stærke!

Vi kræver:

Stop EU’s flygtningepolitik!

Stop aftalerne med Egypten, Tunesien og Tyrkiet!

Stop det “fælles europæiske asylsystem” og EU’s “kriseforordninger”!

Fælles kamp mod kapitalen!

1.10.23

Udtalelse fra mødet mellem europæiske partier og organisationer i CIPOML

Den internationale Konference for marxist-leninistiske partier og organisationer

Partierne:

  • Arbejderpartiet Kommunisterne, APK (Danmark)
  • Organisationen til genopbygning af arbejderklassens kommunistiske parti i Tyskland, Arbeit Zukunft (Tyskland)
  • Frankrigs Arbejderes Kommunistiske Arbejderparti, PCOF
  • Kommunistisk platform – for Italiens arbejderklasses kommunistparti (Italien)
  • Kommunistisk Platform (marxister-leninister), KPml (Norge)
  • Spaniens Kommunistiske Parti (marxistisk-leninistisk), PCE(ml)
  • Arbejderpartiet, EMEP (Tyrkiet)

Link til CIPOML

Læs også

I Ellebæk frihedsberøves uskyldige asylansøgere som “motivation”

Migrantarbejdere i Tyrkiet, klassekampen og det socialistiske perspektiv

Mafia, økonomi og politisk magt i Italien


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater