Stop driften mod krig – Sig fra!

Leder
Håndslag 3/2022

Operation Atlantic Resolve er navnet på USAs troppeopbygning i Europa, og efter at Danmark er gjort til »værts­støttenation« for USA, bliver amerikanske våben og materiel nu for anden gang transporteret gennem Esbjerg og Aarhus havn.

Fremmede tropper, materiel og våben på dansk jord gør Danmark til en brik i en kæmpe krigsopbygning. Vi er blevet et opmarchområde for krig og regeringen er parat til at lade USA have baser her i landet. Det vil betyde, at Danmark indrulleres direkte under USA’s militær – med kampfly og enhver form for våben de måtte ønske, inkl. atomvåben – alt udenfor vores kontrol.

I mere end 20 år har Danmark været aktiv krigsdeltager og ladet bomber kaste i fjerne byer – Irak, Afghanistan, Libyen Syrien m.fl. Og vi danskere er blevet bildt ind at bomberne må regne ned for at forsvare vores værdier. Militariseringens propagandatrommer har tordnet løs i alle årene og – må vi desværre erkende – med en vis lammende succes.

Tilbage i 2009 erklærede de gamle frihedskæmperne i Aktive Modstandsfolk fra deres generalforsamling bl.a.:
»Vi har drøftet politikernes drift mod krig, der kendetegnes af øget militarisering med intensiveret besmykkelse af krig som et middel til fred, mere demokrati og hjælp til fremmede lande. Generalforsamlingen erklærer til regeringen, de politiske partier m.fl.:
Vil et land føre krig, må det forpurre fred, militarisere og vildlede ungdommen. Et land, der ønsker fred, skal ikke tiltvinge sig adgang til et andet land med gevær i den ene hånd og hjælp i den anden. Den intensive militaristiske propaganda tilsigter at indgyde den danske befolkning en opfattelse af, at krig er en uomgængelig nødvendighed og vil vænne den til at betragte krig som en helt naturlig tilstand. …«.

Alle protester mod driften mod krig er blevet overhørt. Og prisen er dyr – for milliarderne der villigt flyder til oprustning og krigsmateriel betales med vores alle sammens velfærd. Hospitalerne, sundhedsvæsenet, skolerne, daginstitutionerne, ældreplejen halter gevaldigt. En genopretning kræver milliarder! Men det modsatte sker.
Se bare på de meldinger, der dagligt beretter om store nedskæringer på de kommende kommunale budgetter.

Så … Sig fra! Protesterne skal kunne høres. Ellers fortsætter nedskæringerne for at betale krigsudgifterne.

I disse dage kan man heldigvis møde nogen, der siger fra overfor driften mod krig. Bl.a. er aktivister fra antikrigsorganisationen ‘Tid til fred – Aktiv mod krig’ på gaden med kravet om at den danske regering stopper oprustningen og krigsforberedelserne, og investerer i befolkningens velfærd, løn- og arbejdsforhold. »Vi vil ikke betale for imperialisternes reaktionære krig!« Siger de og skriver:

Hiroshima brænder stadig

Det er vigtigere end nogen sinde at mindes og markere dagen den 6. august – mindedagen for de mere end 200.000 ofre for atombomberne der blev kastet over de to japanske byer Hiroshima og Nagasaki i 1945. Kernevåbenspørgsmålet er for alvor tilbage på den internationale politiske dagsorden. Og med Ruslands folkeretsstridige angreb på Ukraine og USA og NATOs kraftige oprustning og militarisering er faren for atomkrig rykket bekymrende tæt på. Våbenindustrien og de politiske magthavere har kurs mod – hvad der kan blive – en altødelæggende krig.

Allerede før Ukraine krigen undlod Danmark sammen med de andre NATO-lande at underskrive og ratificere FN resolution en om forbud mod atomvåben.
På NATOS netop afholdte topmøde besluttedes at sætte krigs- og oprustningsudgifterne voldsomt op i alle lande, så 2 % kravet bliver et minimum. Ligesom at få sikret en massiv forøgelse i våben- og krigsproduktionen.

Og Danmark holder sig ikke tilbage. Med løgnen om at flere våben sikrer »fred og frihed« er Danmark til fulde med i oprustningskapløbet. I det nyligt indgåede forsvarsforlig er der afsat ikke mindre end 143 milliarder kr. ekstra til krigsforberedelser i de kommende 10 år. Penge der tages ved forringelser og nedskæringer af den offentlige velfærd, ved forøgelse af arbejdstid (Store Bededag). De danske politikere sikrer ingen fred, men er tværtimod en del af den imperialistiske konkurrencekamp der er årsag til krigene. Det man får er øget usikkerhed og krigsfare.

Vi kræver den danske regering stopper oprustningen og krigsforberedelserne, og investerer i befolkningens velfærd, løn- og arbejdsforhold. Vi vil ikke betale for imperialisternes reaktionære krig!

Milliarderne skal bruges på sundhed og uddannelse – ikke krig og militær!

Stop krigen i Ukraine, våbenhvile nu, stop våbenleverancer!

Danmark ud af NATO – NATO ud af DANMARK!

Nej til USA-baser i Danmark!

Danmark skal underskrive FNs traktat mod atomvåben

Læs også
Danske F16 fly forlænger krigen i Ukraine – NEJ til regeringens krigspolitik
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Se Håndslags hjemmeside her – tidsskriftet mod krig og fascisme


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater