Privatiseringsregering

Socialdemokrattiet, Venstre og Moderaterne har hver deres model, men de bevæger sig alle i samme retning – mere privatisering. Et samfund med ret for alle til sikring ved sygdom, arbejdsløshed og alderdom skal ikke engang eksistere på papiret. De ting må den enkelte selv sikre sig helt individuelt. Og hvorfor? I følge regeringen vil der ikke være råd, fordi skattepengene skal gå til militær og grøn omstilling. Grøn omstilling har vi ikke set meget til. Det har vi derimod til krigspolitikken, tårnhøje profitter og kæmpevirksomheder, der ikke betaler skat.

De 3 regeringspartier, der hidtil er gået til valg på angiveligt at repræsentere helt modsatte politiske grundlag gik sammen, så de i ro og mag kan presse Danmark i den retning, de altid har været enige om: mere profit til monopolerne, at suge livet ud af den offentlige velfærd og give fuld opbakning til NATO og EU og disse alliancers krigspolitik og nedskæringspolitik.

Efter at have ladet sundhedsvæsenet vride sig i smerter i årevis øger de nu privatiseringen. En proces er sat i gang, hvor det offentlige sygehusvæsen overlades til at sulte ihjel, mens tidens og behandlingsgarantiens hjul drejer. I 2022 blev 12% flere end året før henvist til privathospitaler, fordi de offentlige sygehuse er under sammenbrud.

I et Opråb fra de ansatte skrev en række faglige organisationer bl.a.:

“Vi bliver nødt til at tale om den rolle som økonomien spiller, når vi skal løfte vores opgaver. Vi har ikke brug for flere pakker, om de så er akutte-, kræft- eller brede sundhedspakker, nej, vi har brug for robuste, realistiske og langsigtede økonomiaftaler. Hvis vi skal skabe den ro og finde de bæredygtige løsninger som vores sundhedsvæsen i dén grad har brug for, så kræver det nemlig, at vi kan planlægge med langsigtede indsatser og forudse økonomien. Dét er uden tvivl den bedste investering for stabilitet i sundhedsvæsenet”.

Men det ønsker regeringen ikke, den grundlæggende, offentlige prioritering er ikke deres vej. De vil gå privatiseringsvejen.

Spar selv op til din ældrepleje

Den næste føler er nu kastet ud fra alle 3 regeringspartier i hver sin variant, så vi kan vænne os til tanken: Ældrepleje skal ikke være en rettighed for alle, erhvervet gennem et fælles skattesystem. Nej, sundhedssikring i et omfang der rækker ud over det allermest skrabede får du i fremtiden kun, hvis du selv har sparet op.

Og hvorfor?

Ren klassepolitik med omfordeling fra arbejderklassen og den brede befolkning til kapitalen. Staten kan sætte nedskæringerne på området i et nyt system, hvor der kun fungerer en helt bundskrabet offentlig model – resten lægges over på private hænder, og samtidigt sikres der også ny investeringskapital til virksomheder. Hele processen med at privatisere folkepensionen har skaffet en risikovillig kapital af kæmpe dimensioner. Ved udgangen af 2022 udgjorde den samlede pensionsformue, som selskaberne jonglerer rundt med 3.754 mia. kr.

Senest har Socialdemokratiet budt ind med deres ’visioner’, demagogisk lagt frem som noget der skal sikre de mennesker der har færrest penge!

“Jeg mener, vi skal diskutere, hvordan man kunne lave en trepartsaftale, som sikrer, at vi får sparet op – alle sammen – til nogle velfærdsrettigheder i vores alderdom, sådan at vi får løftet dem, der har mindst”, udtalte Christian Rabjerg Madsen til flere medier.

Som grundlag for deres argumentation bruger alle regeringspartierne, at de vil gøre noget ved, at uligheden er blevet større og nogen har råd til at købe ekstra velfærd, når det offentlige ikke rækker. Mens andre ikke har.

Og hvem er det lige der har skabt den ulighed? Det har de selv. Bl.a. gennem at tvangsindføre privat arbejdsmarkedspension, mens de har ladet den almene folkepension falde og falde i værdi. Nu vil de så redde os gennem endnu mere privatisering.

Sagen bliver gjort til, at ”folk bliver mere krævende i fremtiden” og “vi vil gøre noget mod uligheden”.  Christian Rabjerg Madsen forklarer i Dead-line, hvordan de dårligt stillede ældre skal have sikret deres “købekraft”, så uligheden bliver mindre ifht dem der har råd til selv at gå i plejebutikken og betale for ekstra ydelser. ‘Har du penge, så kan du få.’

Det logiske, hvis en regering ønskede at gøre noget ved uligheden, ville jo være at prioritere en ordentlig basisvelfærd i statens budget. Men det ligger helt udenfor deres tankeverden, deres reelle mål er på ingen måde, at mindske ulighed.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd informerer, at der ligger et overskud på omkring 80 mia. kr. om året på statens budgetter, indregnet at der bliver flere ældre og børn i fremtiden. Det er kun et spørgsmål om hvad regeringen prioriterer milliarderne til. De vælger at øge markedet for privat profit på sundhed, at lade uligheden vokse og prioritere samfundets penge til monopolernes krigspolitik.

Læs også

SVM-regeringen: Ældrepleje må man selv spare op til
KPnet 21. juni 2023

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater