Klassekampen i Danmark

APKs sommerlejr starter i dag. Kamp mod imperialismen kommer til at stå i centrum – dvs både en forståelse af hvad imperialisme er og betyder, og den helt konkrete klassekamp. Hvordan går vi styrket ind til kampen for højere løn, for offentlig velfærd, mod krigsoprustning og krigsfare.

Der er ingen tvivl om at verden er midt i en periode med masseprotester, og oprør mod magthavere, en periode med voksende masseprotester, der går hele Jorden rundt fra Europa, Mellemøsten, Iran, Afrika, til Latinamerika. En bølge af protester der kun kortvarigt blev holdt nede under corona-nedlukningens borgerkrigsøvelser.

I Danmark hører vi kun om en brøkdel af de strejker og demonstrationer der er rundt i verden, og karakteren af masseprotester og oprør bliver konsekvent forvansket af de store medier. Der fokuseres altid på denne eller hin enkeltsag der har udløst en protest. Mens man forbigår at alle er udtryk for kamp mellem klasserne.

Tager vi udgangspunkt i f.eks. Indien har der hvert år været gigantiske protester: hundredetusinde af bønder blokerede vejene til hovedstaden i månedsvis, strejker med millioner af deltagere, de største demonstrationer for kvinders rettigheder i nyere tid. Fælles er, at disse kampe alle vender sig imod regeringens lovgivning, der tilgodeser monopoler og storkapitalen, og de korrupte magthavere, udløst af voksende undertrykkelse, forarmelse og udbytning.

Hvad der er en udløsende faktor for at en masseprotest eller et oprør, er forskelligt, men vi ser alle disse kampe som udtryk for en kamp mod den korrupte og døende kapitalisme. Et system der ødelægger og forurener vores liv og vores jord.

Kapitalismen påstår selv den skaber voksende velstand, men i virkeligheden har verdens store flertal en faldende levestandard, både i forhold til tidligere generationer, og i særdeleshed i forhold til udviklingen i toppen af samfundet. Det ses også for bønder på mindre landbrug rundt omkring i verden, der tynges af at jorden giver et mindre udbytte i forhold til omkostninger. Verdens ungdom er særligt hårdt ramt af alle kapitalismens kriser, og af alle de metoder kapitalen tager i brug for at splitte og herske.

Danmark har nøjagtig den samme rådnende kapitalisme som resten af verden, hvor monopoler og spekulanter rager til sig, mens der skæres på børn, syge, ældre og flygtninge og på arbejderklassens lønninger.

Når masseprotesterne endnu ikke har helt samme karakter i Danmark, er det altså ikke fordi alt er super duper, det skyldes nærmere en kombination af nogle objektive og subjektive faktorer.

Herunder, at borgerskabets kontrol over viden er nærmest total. Propaganda serveres uimodsagt morgen, middag og aften gennem medier og sociale medier – krigen om Ukraine er kun det seneste eksempel. Et eksempel på hvordan magthaverne forsøger at forme folks tanker ses i den måde Liberal Alliance bliver båret frem af kapitalen. Det er gulddrengene der sættes op på piedestaler, mens de råber op om at offentlig velfærd skal elimineres.

Et andet træk er, at Danmark er fuldstændig i lommen på USA, – ud over at være udtryk for de danske monopolers interesse og politik – følger man blindt i hælene på USA mindste bud. Sidst skal nævnes, at illusionerne til socialdemokratiet og toppen af fagbevægelsen forsvares lydigt af den stadigt mindre opposition. Ser vi på f.eks. på Sydeuropa er Socialdemokratierne afsløret og stærk reduceret.

Hvad vi ser ind i efteråret:

Vi skal skærpe kampen mod regeringen og borgerskabet, vi skal afsløre og bekæmpe deres løgne, nedskæringer og militarisme. Vi har en særlig opgave i at rejse en kamp mod fagtoppen, der ligger op til endnu et gigantsvigt til OK24. Det handler om at rejse kampen mod krig, spekulation og inflation. Det vil sige kæmp for mere i løn, at sprænge de rammer som EU-lovgivning og borgerskabet har sat op for offentligt ansatte.

Den kamp kan vindes, hvis vi tager en klassemæssig kamp mod alle fagsplittelser, privatiseringer og nedskæringer der presser den offentlige velfærd.

APKs sommerlejr fuld af revolutionær energi, diskussion og kultur

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater