Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag, der udkommer på 38. år har en hjemmeside, der er værd at besøge. Her kan bl.a. gamle numre af Håndslag læses i pdf-format. Gamle numre! For det nyeste, der netop at kommet på gaden, må man vente til august med at læse, med mindre man er abonnent på bladet eller køber det i en af Oktobers Bogbutikker.

Bladet er bestemt værd at få fat i allerede nu!

Da Danmark mistede sin frihed den 9.april, fik det i stedet en national samlingsregering. Alle var klar over, at den tyske besættelse ville blive en kostbar affære og at der ville opstå mange kriser. Samarbejdsfolkene var ikke et øjeblik i tvivl om, at det var arbejderklassen, som skulle bære de nye forudsigelige byrder. Det var et ubedrageligt tegn på den herskende holdning, at »arbejdsgiverne« nægtede at udbetale den dyrtidsportion, som ifølge den gældende lov skulle komme til udbetaling den 1.maj. Arbejdernes internationale kamp- og solidaritetsdag blev således markeret ved et lovbrud, som vel under »normale« omstændigheder ville have været utænkeligt.

Regeringen fremlagde straks et kriselovskompleks, som helt entydigt var et hidtil uset og brutalt angreb på arbejderne. Denne lovgivning, indførte i virkeligheden det nazistiske begreb om klassefred gennem korporativt samvirke mellem »arbejdsgivere« og »arbejdstagere«. Det skrællede pristal blev forlænget uændret i samfulde 14 måneder. Den hidtidige automatiske dyrtidsregulering blev ophævet, og lønningerne blev skruet tilbage til januar-pristallet. I henhold til loven om Arbejdsforhold. oprettes et Arbejds- og Forligsnævn, der skal træffe endelig afgørelse i kollektive uoverensstemmelser vedrørende løn- og arbejdsforhold. Som partnerne ikke kan ordne gennem de sædvanlige forhandlinger. I praksis betød det et forbud mod at strejke.

Alt dette behandles i artiklen ’Nationalt komplot’ om love og pression, der svinebandt arbejderne til at betale. Det er netop den faglige kamp under besættelsen, kampen for livsvilkårene, der er bladet hovedtema.

I artiklen ’Øens folk – de onde år’ behandles B&W-arbejdernes vedholdende kamp for løn -og arbejdsvilkår under besættelsen. Gennem denne kamp vandt B&W-arbejderne under besættelsen den betydningsfulde og retningsgivende position i den københavnske arbejderklasse, den havde frem til lukningen af værftet i 90erne. B&W-arbejdere gik bl.a. forrest i de demonstrationer, der førte til samarbejdspolitikkens fald den 29. august 1943 og spillede en afgørende rolle i udløsningen af Folkestrejken i København i juni 1944.

Lederen i Håndslag nr. 2/2023 –  Knytnæve til krigspolitikken – er redaktørens tale den 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken. Her lyder det: Hver ny generation skal åbenbart have sin krig at slås med. Krige, der har haft og har afgørende betydning for ungdommens politiske orientering, nemlig besættelsen og det officielle Danmarks stilling til Nazi-Tyskland og dets ‘Europæiske Nyordning’, om Vietnam-krigen, Iran-krigen og nu Ukraine-krigen.

Alle krige hvor det officielle Danmark hver eneste gang har valgt den gale side!

Det og meget mere kan læses i Håndslag 2/2023

Håndslag hjemmeside – Læs her

Tegn abonnement på Håndslag 4 numre årligt 150,- kr. her eller skriv til Håndslag mail: haandslag@gmail.com. I løssalg er prisen for bladet 30,- kr.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater