Håndslag 1. maj: Knytnæve til krigspolitikken

Af Ebbe Riis Klausen, Håndslag, tidsskriftet mod fascisme og krig
Tale holdt på APK’s 1. maj 2023

Jeg kommer fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag, som er de gamle modstandsfolks blad, der arbejder for at fastholde modstandsbevægelsens dyrekøbte erfaringer mod fascisme og krig.

Hver ny generation skal åbenbart have sin krig at slås med. Krige, der har haft og har afgørende betydning for ungdommens politiske orientering. 

Til disse krige har det officielle Danmark hver eneste gang valgt den gale side. 

Dets stilling til Nazi-Tyskland og dets ‘Europæiske Nyordning’ er et af de sorteste kapitler i Danmarkshistorien. Samarbejdspolitikken gjorde Danmark til en vigtig brik i Hitlers aggressionskrig. Det blev bl.a. den tyske krigsmaskines forrådskammer og tilsluttede sig den fascistiske Anti-Komintern-pagt.

Dette skammelige forræderi satte modstandskampen en stopper for. Det var den daværende ungdomsgenerations oprør og knytnæve i synet på samarbejdspolitikere og krigsprofitører. 

Det officielle Danmark stillede sig igen på den gale side i efterkrigstiden. Nu støttede det den amerikanske imperialisme og dens krige – først i Korea, så i Vietnam og Indokina. Danmark deltog ikke direkte i Vietnam-krigen, men støttede USA og dets krigsforbrydelser mod folk, som kæmpede for at afkaste sig kolonialismens åg og vinde selvbestemmelse.

En ny generation – 68-generationen – vendte sig mod den amerikanske imperialisme og det officielle Danmarks støtte til den. Ungdomsoprøret var en knytnæve i ansigtet på magthaverne, og en fortsættelse af linjen fra modstandskampen.

For tyve år siden – i 2003 -besluttede et snævert flertal i Folketinget, at Danmark skulle deltage i krigen i Irak. 61 stemte for! Og Danmark trådte hermed ind i et eksklusivt selskab med USA og Storbritannien i spidsen. Det var for øvrigt første gang at danske soldater sendtes i kamp uden bred enighed i Folketinget og i en angrebskrig uden FN-mandat.  En krig indledt på et falsk grundlag om Iraks trussel mod verdensfreden og brug af masseødelæggelsesvåben. Siden da har Danmark gentagne gange været i krig på den amerikanske imperialismes side – i Irak, i Afghanistan, Libyen, Syrien – aktivt krigsførende og bombekastende langt fra Danmarks grænser. 

Det var her at 2 unge aktivister mødte op i folketinget med rød maling. Billedet af Fogh gik verdenspressen rundt og gjorde den danske krigsmodstand synlig. 

En værdikamp for »vores værdier« – ført militært, kalder Mette Frederiksen regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Den fremlagde hun i januar sidste år, altså før Ruslands folkeretsstridige overfald på Ukraine. Og før det officielle Danmark gik uofficielt i krig i Ukraine – i en røverkrig om Ukraines rige ressourcer. Helt med lignende interesser, der ligger bag det russiske styres overfald, gemt bag kønne ord om ”kamp for Ukraines frihed”.

Der er i den grad brug for igen at gøre oprør mod Danmarks krigspolitik.

Regeringens strategi er at placere Danmark i selve kernen af NATO og støtte dansk våbenindustri! Mens man også udvikler EU til at blive en stærk militærmagt, en ny supermagt. Mette Frederiksen erklærede samtidig at hun var parat til at afgive dansk suverænitet og lade amerikanerne anlægge baser og placere tropper på dansk jord.

Hvis interesser er det lige, der her varetages? Hvorfor er det nu, at et lille land som Danmark skal placere sig centralt i NATO? Skal være USA’s tro følgesvend. Koste hvad det koste vil.

Siden Ukraine krigen er det gået stærkt med at omstille landet til en krigsøkonomi. Der oprustes til storkrig. Milliarderne flyder rask væk til krudt og kugler. Til opbygning af våbenindustri osv. 

Retorikken om støtte til en national forsvarskamp mod en imperialistisk aggressor tjener til at dække over, at det handler om at indgå i en imperialistisk militærkoalition mod en anden. For våbenleverancer godkendt af et bredt flertal i folketinget er nødvendigvis koordineret med NATO, USA, EU og Storbritannien. 

Dagligt fyldes vi med billeder, der viser hvor frygtelig krigen er. Forleden så vi billeder af smadrede boligblokke ramt af russiske missiler fjernt fra fronten. Fuldt af billeder hvor russiske spioner kortlægger hvordan Danmark kan lammes.  Fjenden kommer! På den måde bliver den hektiske aktivitet i Esbjerg havn, hvor militærzoner oprettes og amerikansk krigsmateriel rykker ind acceptabelt.

Reelt er samfundet sat i en slags undtagelsestilstand, hvor der overflyttes penge til oprustning og omfordeling til fordel for de private virksomheder på bekostning af de almindelige levevilkår og sociale hensyn. 

Den netop fremlagte finanslov afspejler dette. Ingen af samfundets påtrængende problemer bliver løst. Sundhedsvæsenet, hospitalerne, ældreplejen, daginstitutionerne, skolerne humper videre. Regionerne eller kommunerne står til at måtte indskrænke yderligere og nedlægge tusinder af stillinger. Mens milliarderne næsten ubegrænset ruller til krigens købmænd. En fond på 7 mia. til våben og danske virksomheders fremtidige udnyttelse af Ukraine er netop oprettet. 

Det er vigtig og nødvendigt at den nuværende ungdomsgeneration går til modstand mod denne politik. At den fortsætter tidl. ungdomsgenerationers oprør mod imperialisme og krigspolitikken. Krigsmodstanden må på gaden og blive synlig.

Spørgsmålet om krig og fred er alt for vigtigt til at overlade til politikerne og generalerne. 

Vi siger:

Gi’ krigspolitikken en knytnæve!

Se også

– APK’s 1. maj 2023 – fotos fra dagen

– Vi må stå op for vores ret – og kampen rækker ud over det nuværende systems rammer 1. maj tale på APK’s 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken 2023
Af Dorte Grenaa, APK

Håndslag hjemmeside – Læs her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater