OK23 byggefagene: Forhandlerne har solgt kravene om højere mindsteløn og kædeansvar

3F byggefagene, et af de sidste store overenskomstområder, har indgået forlig. Den nye aftale blev præsenteret som et nybrud i bekæmpelsen af social dumping. I praksis er der tale om et boligtillæg, der kan udløbe efter fire måneder. Det er et totalt svigt af kravene fra byggepladserne. Der er ikke rykket ved den økonomisk ramme som CO-industri har aftalt sammen med regeringen og de store koncerner. APK opfordrer til et NEJ til forliget.

Kravene der er blevet rejst fra byggepladserne, handler ikke om et kortvarigt tillæg, men om et markant løft af mindstelønnen. Og indførelsen af et kædeansvar, så man som bygherrer ikke kan dække sig ind.

Forligene har ikke engang løftet mindstelønnen så den holder sin købekraft, det de tilbyder, er reelt en lønnedgang.

Regeringens lov om at sløjfe Store Bededag har trukket millioner ud af overenskomster. Men der er ikke engang forhandlet noget som helst form til kompensation.

Kampen mod nedslidning bliver sat i udvalg og kravet om en kortere arbejdsdag er helt forsvundet. Nu vil de give plads til endnu mere fleksibilitet og 10 timers arbejdsdage. Det er den helt forkerte vej.

I Danmark kommer 25 tusinde bygningsarbejdere fra andre lande. De må ofte nøjes med mindstelønnen og bliver ansat gennem et spind af underentreprenører og vikarbureauer. Der er afsløret det ene tilfælde af svindel og sløseri med timer, uddannelser, løn og arbejdsforhold efter det andet, og det har påvirket lønnen og arbejdsmiljøet negativt for alle ansatte på store byggepladser i Danmark.

Alt for mange udenlandske arbejdere bliver udnyttet og snydt på de danske byggepladserne. Derfor er kampen for lige vilkår for alle ansatte rejst med stadig voksende styrke fra arbejdspladserne.

Der er en stærk tradition for sammenhold og solidaritet på de store arbejdspladser, og det er den som entreprenørkoncerner og ikke mindst statens store byggeprojekter gerne vil knække ved at hyre udenlandske arbejdere ind på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Borgerskabet hader de velorganiserede arbejdere i byggeriet, der kræver løn og ordnede forhold. De vil hellere udbyde arbejdet til skattesvindlere fra udlandet. Uanset at omkostningen har været et stigende antal arbejdsulykker og at der er store omkostninger med fejl og mangler i byggerierne.

Franz Krejbjerg, fra Arbejderpartiet Kommunisterne siger til kpnet.dk:

”At acceptere dette forlig fremstilles som et fælles samfundsansvar. Det viser med tydelighed hvilken type samfund kapitalismen er: et system for fastholdelse af underbetaling og svindel. Det skal vi selvfølgelig ikke løbe med på. Vi har ikke et ansvar for kapitalismens kriser. Situationen er der til at forlange flere penge på bordet. Derfor anbefaler vi alle faggrupper at stemme nej.”

Læs også:

Et slagkraftigt Nej til OK23 er af stor betydning

Og andre artikler om OK23 fra Kpnet

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater