Status på Danmarks krig

Status for den politiske situation i Damark har krig og oprustning helt øverst på listen. For vi er reelt sat i en undtagelsestilstand, hvor flere våben, stærkere krigsdeltagelse, militarisering over hele linjen er det fokus der styrer al politik fra regering, kapital og de overnationale organisationer NATO og EU.

Af Stop Terrorkrigen – ud af NATO

Vi har en situation, hvor deciderede frontalangreb på befolkningens levevilkår sker for at flytte penge over til krig. Vi skal i første runde betale med en fridag, dvs en udvidelse af arbejdstiden. Regeringen havde muligvis satset på, at deres krigspropaganda kørte så effektivt, at alle ville lægge sig ned og sige ”Selvfølgelig ofrer vi os for krigen”. Sådan gik det ikke, arbejdspladser og store dele af befolkningen bredt har sat hælene i. Og det hjælper ikke, at fridagen nu pludselig også skal ofres for ’velfærdens’ skyld. Deres spinn og løgne købes ikke.

Regeringens plan ser nogenlunde sådan ud:

Danmark er krigsdeltager i en front mellem USA/NATO og den imperialistiske konkurrent Rusland. Krigen skal holdes i gang, så Rusland kan gøres ufarlig i kampen med den helt store rival, Kina.

USA presser på for at få de europæiske lande til at isolere og bekrige Rusland, den amerikanske imperialisme er ekspert i at flytte deres krig til Europa – og få os til at betale den. Ryger Europa i luften i et atomragnarok kan de se til fra afstand op operere i det efterfølgende kaos.

Dansk kapital og regering er tæt bundet til USA-imperialismen og et af de lande som USA satser på som springbræt i Europa, hvor også Grønland spiller sin store rolle som fremskudt base for USA.

Havnene i Esbjerg, Køge og Aarhus er ved at blive omdannet til krigshavne for NATO og USA, og forhandlingerne om amerikanske baser på dansk jord er langt fremme. Skrydstrup Flyvestation er under ombygning til base for F-35 kampfly under amerikansk ledelse – og baserne på Grønland udbygges. Nu vil regeringen også indføre værnepligt for kvinder og en helt ny gymnasielinje, der skal sluse unge ind i militæret er skabt – krigsmaskinens behov for soldater er umætteligt.

Danmark står forrest i rækken som donorer, når krigsfronten i Ukraine spækkes med stadigt farligere og mere offensive våben. Indtil nu med et hurtigt voksende beløb på 5,6 mia. kr. Snart kommer kampvognene, der først ikke skulle sendes afsted – og nu er lovet under regeringens nylige besøg ved fronten.

Europa tømmes for tunge våben og lagrene skal fyldes op. Det bliver med amerikanske og europæiske våben, hvor danske våbenproducenter begge steder har store interesser som underleverandører.

En anden del af betalingen for den danske regerings krigskurs er lovning på fede profitter, når det smadrede Ukraine skal genopbygges. Aftalerne er uden tvivl langt fremme og danske monopolvirksomheder er kørt i stilling. I Ukraine er lovgivningen på arbejdsmarkedet under tilpasning med forringede rettigheder. Ukraines rige muldjord står klar til dyrkning for Vestens kapitalfonde. Hvis den da ikke er ødelagt af krigens gifte.

Politikerne forsøger at suge pengene ud af den almindelige befolkning til denne fokusering på profit for dansk kapital. Alt skal køres ind under krigens undtagelsestilstand. Når alle sociale budgetter, det offentlige sundhedsvæsen, lønninger, overførselsindkomster skal ofres for ”Ukraines frihed” som i virkeligheden er monopolernes profit og omlægning af samfundet – en chokterapi – så er der kun én ting at gøre. At se i øjnene hvad der er i gang og slå os sammen alle der bliver ramt og sige STOP til dette tyveri under dække af frihedskamp. Krigsdeltagelsen og oprustningen er den ene side, hvor angreb på arbejderklassens og befolkningens levevilkår er den anden. Det hænger tæt sammen og modstanden mod begge dele må fortsætte og udvikle sig. Ellers hedder fremtiden krig og fattigdom.

Artiklen er bragt i tidsskriftet Håndslag, 1,2023


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater