Kapitalismen har intet andet at tilbyde arbejderklassen end ulykker og krig

Et tilbageblik på 2022 viser et år med dramatiske angreb fra imperialismen på arbejderklassens og den brede befolknings levevilkår – i Danmark og verden over. I ly af diverse kriser er en reaktionær dagsorden blevet sat i højt tempo. Russisk og vestlig imperialisme er i stedfortræderkrig i Europa og økonomien og alle politiske prioriteringer er sat i krigsgear, hvor monopoler og våbenindustri tjener fedt. Tiden er i den grad til at deltage og organisere sig i klassekampen, rejse krav og kæmpe for dem.

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Året har også budt på protester – her ved Folketingets åbning

2022 har været et dramatisk år i klassekampen. I Danmark sluttede 2021 med at de strejkende sygeplejersker, efter de gennem et år havde kæmpet og strejket for bedre løn og bedre normeringer, blev svigtet og banket på plads af Mette Frederiksens regering og toppen i deres egen fagforening og resten af fagtoppen med Mona Striib i spidsen. Mens hele ligelønskampen blev solgt og pakket ned i endnu en syltekrukke. Hvad der er vigtigt at huske, er, at da først sygeplejersker ude på gulvet sammen med andre faggrupper selv satte sig i spidsen for en fortsat protest, blev der vundet stærke kamperfaringer.

Ved begyndelsen af året var der fortsat corona-restriktioner og nedlukninger, men første februar var det endelig slut. Det skete fra den ene dag til den anden, hvilket gav yderligere en stor opblomstring af sygdomstilfælde. Siden har Danmark været fri for alvorlige udbrud af corona, men vi ser at sygdommen stadigvæk rumsterer og kræver sine ofre i mange dele af verden. Var corona det sidste søm i kisten for et fungerende offentligt sundhedsvæsen i mange lande, herunder Danmark, har det til gengæld været en guldrandet forretning for medicinalindustrien. Aldrig har de fået så mange hurtige penge til udvikling af vacciner, medicin og testudstyr, uden et eneste krav om at åbne for patenter og produktionsmetoder eller åbne regnskaberne for kontrol. Ligesom der ikke blev stillet krav om at sælge medicin på nonprofit basis.

Der kom hurtigt andre spørgsmål på årets dagsorden. I Europa invaderede Rusland Ukraine efter at forhandlinger med USA om bl.a. NATO’s østgrænse var brudt sammen. Vi fordømmer Ruslands angreb på Ukraine – og vi fordømmer USA, NATO og EU’s krigsoffensiv og krigsophidselse og den danske regerings defacto krigserklæring mod Rusland.

Krigen om Ukraine har karakter af en inter-imperialistisk krig, og er udløst af de imperialistiske blokkes rivalisering for verdensherredømme. Der må kræves en øjeblikkelig våbenhvile.

Læs også: Stop krigen nu! Våbenhvile! Stop med at sende våben og penge til krigen! (apk2000.dk)

Med det samme krigen brød ud inviterede den socialdemokratiske regering til et bredt samarbejde i Folketinget, om at kaste alt ind på oprustning. Der blev hen over natten indgået et forlig om en kæmpe udvidelse af militærbudgettet, fuld deltagelse i EU’s militære union og åbne døre for amerikanske baser og transport af amerikansk krigsudstyr gennem landet samt baser på Bornholm.

Aftalerne lå egentlig allerede klar efter hemmelige forhandlinger, lang tid før Ukrainekrigen brød ud. Men med krigen blev det hele smidt på bordet. Folkeafstemningen om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet blev udskrevet med meget kort varsel, samtidig med at krigstrommerne kørte for fulde drøn i alle medier og på sociale platforme. Ukrainekrigen har været understøttet af den mest veltilrettelagte krigspropaganda siden angrebet på Irak for snart 20 år siden.

Alle der siger bare det mindste pip mod oprustning og krig bliver ikke kun lukket ude fra de store medier, de bliver også fordømt og censureret på de sociale medier. Kritisk viden om imperialismens rænker bliver kaldt russisk propaganda. Selv sygeplejersker der strejker i England for bedre løn og bedre forhold, og altså i sidste ende kæmper for at patienterne overlever, bliver kaldt udtryk for russisk propaganda! Samtidig er modsvaret svagt og splittet fra faglige kræfter, fra krigsmodstanden og fra EU-modstanden herhjemme. Enhedslisten sprang endnu engang i målet og stemte for krigsbevillinger, og omfavner nu medlemskab af NATO, med alt hvad det indebærer.

USA alene har sendt for 100 milliarder dollars våben og udrustning til Ukraine i krigens første 10 måneder. De penge flyver direkte ned i lommen på de store våbenfabrikanter, der har haft et fantastisk 2022. Monopolerne i denne verden ser krig som en forretning og de har aldrig været gladere.

Forsigtige gæt estimerer, at mere end 100.000 mennesker allerede er blevet dræbt i denne ene krig, og millioner af civile er sendt på flugt. 100.000 unge ukrainere og russere, sendt afsted i døden i imperialisternes rivalisering, mens der bruges 100 milliarder dollars på at forlænge krigen. Et beløb der, ifølge Verdensbanken og Unesco, ville være nok til at give skolegang til alle de børn i verden der mangler, og der ville være penge til overs til at begynde at afhjælpe konsekvenserne af klimakrisen i de hårdest ramte lande og afhjælpe de akutte sultkatastrofer. Krigen om Ukraine har fået al opmærksomhed, mens medierne behændigt glemmer Yemen og Etiopien og alle andre væbnede konflikter i verden, hvor imperialisterne kæmper om kontrol med ressourcer og geopolitiske positioner.

2022 var også året hvor en ny økonomisk krise tog fart, inflationen sprang i vejret til det højeste niveau i 40 år, mens aktiekurserne har haft en lang nedtur. Spekulation i korn og energi er som altid de mest lukrative forretningsområder, alle mennesker har jo behov for mad og varme. Til eksempel har energiselskaber med statsmagten i ryggen mangedoblet deres fortjenester, mens de forklarer at de er uden ansvar for markedskræfternes hærgen. Samtidig kom krigen om Ukraine som den perfekte anledning for USA til at sikre sig kontrol med verdensmarkedet for flydende Naturgas (LNG). Nord stream Gasforbindelsen mellem EU og Rusland blev på mystisk vis bombet, og EU blev tvunget til at investere milliarder i nye havneterminaler, der kan modtage den amerikanske LNG, til den tidobbelte pris.

Som om foråret ikke var slemt nok, så oplevede vi denne sommer en yderligere skærpelse af miljø- og klimadagsordenen. Efter historiske hedebølger og tørkeperioder, tørrede de store floder med udspring i de centraleuropæiske bjergkæder næsten ud. Det er ikke sket i de sidste 100 år. De klimatiske forandringer går meget hurtigere end selv FN’s klimapanel havde forudset. Vinduet for at handle i tide er gået, men intet skete. Den såkaldte grønne dagsorden var spil for galleriet, kort sagt rent bluff, og den nye regering er mere af det samme.

På Christiansborg blev hele efteråret forvandlet til en lang valgkamp, og bagefter langstrakte regeringsforhandlinger. Mette Frederiksen havde allerede annonceret på forkant, at målet var en fortsættelse af det nye militaristiske samarbejde i en såkaldt ”bred regering”, der ubetinget ville underkaste landet under storkapitalen og monopolerne, til amerikansk imperialisme og deres organer EU og NATO.

Hvad denne nye regering skal mene, er allerede formuleret af Dansk Arbejdsgiverforening. Det er samme gruppe af topledere fra erhvervslivet der har siddet med ved bordet under hele coronakrisen og uddelt skattekassens millioner og milliarder til sig selv under nedlukningerne.

Læs også: Ned med den arbejderfjendske politik og regering (apk2000.dk)

Mens politikerne fik opmærksomhed med deres tågesnak og illusioner til et folketingsvalg, hvor vi i APK ikke kunne anbefale at stemme på nogen af de opstillede, ramte krisevirkeligheden titusinder af fattige familier, der har måttet lukke for det varme vand og slukket lyset for at kunne betale de stigende priser på mad og huslejer.

Fortsatte krige og ulykker var kapitalismens tilbud til verdens folk i 2022, der er intet nyt i det. Forandringer sker først når arbejderklassen sætter sig i spidsen for kampen for en anden fremtid, hvor der er plads til liv.

Gå med i Arbejderpartiet Kommunisterne www.apk2000.dk

Læs også
Styrk kampen mod krigs-politikken!
Udtalelse fra CIPOML, europæisk møde februar 2022


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne