Finland tæt på NATO-medlemskab: Krigsfaren øges i Norden

Krigspolitikerne var lynhurtige i Finland og Sverige – fuldstændig ligesom i Danmark. Krigen i Ukraine skulle udnyttes til at manipulere beslutninger frem som for få måneder siden havde været helt umulige at skabe accept af i befolkningen. Nu vejrede man morgenluft: Finland og Sverige kunne trækkes ind i NATO med et lyngreb, mens den umiddelbare følelse af krigspanik var intakt. En ansøgning om NATO-medlemskab forventes om ganske kort tid fra den finske regering og parlament. Og Sverige forventes at følge hurtigt efter.

1. maj i Finland

Formelt ligger beslutningen i det finske parlament. Premierminister Sanna Marin og præsident Sauli Niinistö udtaler:

”Finland skal omgående ansøge om medlemskab af Nato. Vi håber, at de nationale skridt, der stadig er nødvendige for at træffe denne beslutning, vil blive taget hurtigt i løbet af de næste par dage”.

Ansøgning om NATO-medlemskab, ventes at kunne komme allerede i næste uge.

Med Sverige og Finland som NATO-medlemmer vil Norden danne en NATO-blok, en totalt NATO-oprustet Østersø region, med baser, NATO-våben, NATO-tropper, overvågning, fly, atom u-både osv helt op mod Rusland. Det er en kæmpeoptrapning af krigspartheden og truslen om krig fra den vestlige imperialismes side mod den russiske imperialisme. En stærkt øget krigsfare.

Vi siger NEJ til imperialisternes krige og oprustning.

NATO behøver Norden som opmarchområde, som krigsdeltager, som våbendepot. NATO betyder krig

Som APK sagde i sin udtalelse “Nej til NATO’s udvidelse og krigspolitik i Norden”:

– Der er brug for alliancefri lande for at få trappet ned på den krigs- og konflikteskalering der foregår. Derfor protesteres der i hele Norden blandt befolkningerne mod at trække landene endnu længere ind i stormagternes krigsalliancer.

Mens kapitalen og ikke mindst krigsindustrien og imperialismen tjener på krig. Så er det arbejderklassen, dens ungdom der betaler dyrt. Det er dem der sendes i krig for at slå hinanden ihjel. Dem der betaler for krige, oprustning og øgede NATO- og EU krigsbudgetter med penge, der burde gå til at opruste velfærden. Med den øgede militarisering følger øget vold i samfundet – ikke mindst mod kvinder, krigspropaganda, censur og indskrænkninger af rettigheder. Krige og oprustning er en ekstrem klimatrussel og med atomvåben en uoverskuelig katastrofe.

Men det er også arbejderklassen der kan standse krige ved at lægge våbnene, nægte at transportere krigsmateriel, gå imod regeringernes krigspolitik – og gå imod indlemmelsen i den amerikanske og europæiske kapitals krigsalliance NATO.

NEJ til udvidelsen af NATO

Danmark ud af NATO og EU

Stem NEJ 1. juni til EU’s militære Union

Stop imperialisternes krig – og den danske regerings våbenstrøm der forlænger krigen i Ukraine

For et alliancefrit Norden og for folkenes internationale solidaritet

Se
“Nej til NATO’s udvidelse og krigspolitik i Norden”
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
5. maj 2022


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne