Krigsmodstandere aktionerede mod dansk krigsdeltagelse ved udskibningen af tropper fra Køge Havn

Aktivister fra ‘Tid til fred – Aktiv mod krig’ – var tirsdag i Køge for at protestere mod Danmarks og NATO’s krigsoprustning. Køge Havn har den seneste uge været afspærret og omdannet til militært område for at udskibe hundredvis af militære køretøjer og materiel til Letland. Danmark sender en kampbataljon – en styrke på 800-1000 mand til Letland, der skal være med til at forstærke NATO’s aggression mod Øst.

Aktivisterne uddelte flyer’en

INGEN  STØTTE TIL NATO’S OPRUSTNING

Vi er kommet til Køge i dag for at protestere mod dansk medvirken i NATO’s oprustning.

I Køge havn ligger der lige nu skibe, der skal transportere militærudstyr for millioner af kroner til Letland. NATO har desuden krævet, at Danmark bidrager til oprustningen i de Baltiske lande med 800-1000 danske soldater udover dem, der allerede er der. Folketinget har vedtaget at opfylde NATO’s krav. I Letland vil de danske soldater komme under NATO’s kommando og NATO-chefen vil have hals- og håndsret over dem.

NATO betyder milliarder til oprustning og krig – lige ned i lommerne på krigsindustri og våbenhandlere

NATO skaber ikke fred, demokrati og sikkerhed for verdens befolkninger.  Det ses tydeligt i både Afghanistan, Iraq, Syrien og Libyen.

NATO udnytter krigen i Ukraine til at opruste i Norden og i Danmark, og prøver at få både Sverige og Finland med i militær-alliancen. Vi støtter modstanden mod NATO’s krigsoprustning, både herhjemme og i resten af Norden.

Med oprustningen gør NATO os i Danmark til bombemål og krigsdeltagere.

Vi siger derfor:

STOP KRIGSMASKINEN OG OPRUSTNINGEN

Vi ønsker nedrustning og dialog.
Vi siger NEJ TIL NATO og NEJ til amerikanske soldater på dansk jord.

Desuden siger vi også:

NEJ til EU-militær –
hold fast ved det danske forsvarsforbehold – stem  NEJ d. 1. juni

Tid til fred – Aktiv mod krig

Se også

NATO-skibe i Københavns Havn

Aktionen mod NATO flåden ved Langelinie kajen den 2.påskedag 2022

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne