8. marts: Vi vil kæmpe for et værdigt kvindeliv i fred og frihed

8. marts udtalelse af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

På Kvindernes internationale kampdag 2022 rækker vi hænderne ud i solidaritet til de ukrainske og russiske kvinder og befolkninger. I solidaritet med verdens undertrykte kvinder, der kæmper for fred, arbejde og frigørelse.

Det er en reaktionær brutal krig mellem de imperialistiske magter, mellem finansgrupper, energi- og våbenmonopoler, mellem kapitalister der blev styrtende rige under pandemien – ikke mellem folkene. Rusland må trække sig ud af Ukraine – og NATO og USA holde fingrene væk. Alt andet eskalerer truslen for at krigen udvides.

Sammen med kvinder overalt i verden rejser vi et fælles krav i international solidaritet – Stop imperialisternes krige. Alle imperialist- og besættelsesmagter ud, hvad enten det er i Ukraine, Syrien, Mali eller Palæstina.  Stop for udplyndring af ressourcer og krigenes klimaødelæggelser. Kvinder og børn skal ikke længere være ofre i deres krige, hvor civilbefolkningen lider under bombardementer, volden, krigens følger og livet i flygtningestrømme og lejre.

Derfor går vi imod, at den danske regering og Folketing følger USA’s, EU’s og NATOs taktstok og sender våben, jagerfly, krigsskibe, penge til ikke humanitære formål. Det er med til at puste til krigens flammer.

Derfor går vi imod, at den danske regering og folketing udnytter krigen til massiv krigspropaganda for amerikanske militærbaser i landet og for deltagelse i EU’s militære opbygning. Krigsflygtninge skal hjælpes, men vi går imod hykleriske særlove, der forsat lader krigsflygtninge med en ”forkert” hudfarve og religion drukne i Middelhavet eller spærres inde i danske asyllejre. Vi siger nej til de voldsomt øgede krigs- og militærbudgetter.

Vi kræver sundhedskroner – ikke krigs- og militære droner.
Vi kræver ligelønskroner – ikke kanoner.
Vi kræver uddannelseskroner – ikke nye militære EU-og NATO-bataljoner.
Vi kræver højere sociale ydelser og pensioner – ikke jagereskadroner.

Vi må blive ved med kræve en styrket civil offentlig sektor på det sociale-, sundheds- omsorgs- og uddannelsesområde.  Vi må blive ved med at kræve højere grundløn, ligeløn, kortere arbejdstid, at der ansættes og uddannes flere, kræve værdige arbejdsforhold og respekt for vores arbejde. Nødvendigheden bevises hver eneste dag. Vi skal følge signalet fra sygeplejerskerne strejke sidste år op med nye skridt og aktioner i ligelønskampen og kampen for en offentlig sektor.

I ligelønskampen står vi på skuldrene af stærke kvinders kamp og nye generationer er kommet til. Den socialdemokratiske regerings indgreb i overenskomstskampen 2020 med argumentet om, at der ikke var penge til højere -og ligeløn, er ikke glemt. Både regering og arbejdsgivere har gjort det klart – vi får ikke ligeløn og bedre arbejdsforhold. Vi må selv kæmpe dem igennem, organisere os og stole på egne kræfter, hvad enten det er den offentlige eller private sektor.

Vi kræver, at der bliver tilført mere personale til at tage sig at børnene, de syge og de ældre. Det er ikke en forretning der skal tjenes penge på med privatisering. Det er derimod det, der kan få vores dobbeltarbejde og hverdag til at hænge bedre sammen i en stresset tilværelse.

Vi kræver stop for at arbejdsgiverne godt hjulpet af fagtoppen udnytter både pandemien, krisen og krigen til nye angreb på arbejderklassens og ikke mindst kvindernes og de unges arbejdsforhold.

Militarisering, reaktion, chauvinisme og racisme er med til at øge vold mod kvinder og fremmer et afstumpet menneskesyn. Vi kræver retten til at kunne gå på gaden og være i vores hjem uden frygt.

APK støtter og deltager i kvindekampen 8.marts og alle de andre af årets dage. Kvindekamp og klassekamp kan ikke skilles ad. Der er brug for at vi tager stilling og går ind i kampen.  Verden er rig, naturen er rig, arbejderklassen, kvinderne er stærke. Vi kræver at kunne leve i en verden med fred til at skabe de bedste betingelser for fremtiden.  Det kan ikke lade sig gøre uden en revolutionær forandring af samfundet, hvor en lille overklasse af oligarker, multimilliardærer og monopol ejere ikke længere kan sidde på magten og samfundets rigdom. Et socialistisk samfund uden udbytning af mennesket er det der kan skabe betingelser for kvindernes endelige frigørelse, gøre op med ulighed og fattigdom og for fred i verden.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
8. marts 2022

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Her er udtalelsen i pdf-format lige til at hente og printe: APK udtalelse 8. marts 22


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater