Regeringens ny sikkerhedsstrategi: Vi skal forberedes på nye krige og nye milliarder til oprustning

Penge er der nok af, til krudt og kugler vel at mærke, forklarede statsminister Mette Frederiksen mandag på et pressemøde der præsenterede regeringens ”Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi”. Mentalt skal vi forberedes på en global værdikamp for ”vores værdier” – ført militært. For regeringen drejer det sig om at forsvare dansk monopolkapitals interesser med alle midler.

Helt centralt stod det i fremlæggelsen, at der skal bruges masser af penge på våbenindustrien, og den aggressive krigspolitik skal fortsættes og styrkes. ”Vores” vold og trusler er nemlig helt i orden – bare krigstruslen bygger på ”demokratiske værdier”. Denne politiks totale nederlag, senest i Afghanistan, fejes ind under gulvtæppet.

De mere end 30 år med dansk deltagelse i USA’s krige har nemlig fungeret rigtig godt, forklarede regeringen entusiastisk. Danmark skal fortsat være USA’s mest lydige vasal, og ubetinget støtte amerikansk imperialismes verdensherredømme og styrke både NATO’s og EUs selvstændige militære opbygning.

På et bagtæppe af militærøvelser i grænseområder, højspændt krigspropaganda og USA’s og Ruslands rivalisering om Ukraine og Hviderusland, afholdt regeringen et pressemøde om de skiftende kriser, og fremlagde en plan for at styrke engagementet i NATO’s og EU’s imperialistiske alliancer. Svaret var oprustning før – og endnu mere oprustning nu. Krigsalliancer er en nødvendighed, forklarede regeringen, i en verden der er delt op mellem og kontrolleret af stormagter.

Det er et selvopfyldende argument, der bare vil hælde mere benzin på bålet. Verdens folk har ingen interesser i denne verdensorden, hvor store imperialistiske magter som EU, Rusland, Kina og ikke mindst USA fører krig mod hinanden om herredømme og profit, både økonomisk og militært. Ingen af imperialisterne har ret til at få kontrol med noget andet land, hverken USA, EU eller Rusland har fredelige eller demokratiske intentioner i deres eskalering af konflikten om Ukraine eller noget andet sted.

Et næste punkt på pressemødet handlede om at ’Danmarks aktivistiske udenrigspolitik’ skal fortsætte. En strategi der har bestået i at bombe fremmede lande til rygende ruiner og gøre verdens fattige folkeslag til flygtninge i kampen for imperialistisk dominans, i alliance med USA. Alt sammen for at sikre råderum for dansk kapital.

Trods sin beskedne størrelse spiller Danmark en central rolle i det globale imperialistiske spil, fordi den geostrategiske placering betyder at landet kan sætte en prop i udsejlingen fra Østersøen, og gennem overhøjheden over Grønland og Færøerne kan tilbyde baser til den amerikanske atommagt i Nordsøen og Arktis.

Den særlige position betyder, at det danske kongerige også af NATO er tiltænkt en rolle som krigsskueplads, men det tales der ikke så meget om. Det kan meget vel blive konsekvensen hvis Danmark bruges som opmarchområde for USA eller forsyningsled til en krigszone i Østeuropa, eller forsøger at lægge hindringer i vejen for andre landes adgang til verdenshavene.

Den ’aktivistiske udenrigspolitik’ dækker over deltagelse i terrorkrigene og det set ud fra alle vinkler været en katastrofe. Det har været deltagelse i overfald på andre lande, det har været understøttelse af diktatur regimer, det har været støtte til amerikansk overherredømme over hele planeten. Og det har været 20 års krig mod Afghanistan, et af verdens fattigste lande, finansiering af islamistiske terrorister i Syrien, krigen mod Irak, mod Libyen osv. osv.

Dansk aktivistisk krigspolitik, som det rettelig kaldes, har været én lang krigsforbrydelse, der samtidig har kostet mange unge danske soldater førligheden eller livet. Den danske indsats er gennemført af hensyn til danske monopolvirksomheders industri og handel og den danske status over for USA, og det har kort sagt været en god forretning for de få. Flere gange på pressemødet gjorde statsministeren og forsvarsministeren da også opmærksom på, at der ikke skulle mangle penge når det handlede om at styrke militæret og ’danske interesser’ – ”Økonomien er ikke noget problem”. Helt modsat når det drejer sig om at styrke den nedslidte offentlige sundheds- og omsorgssektor.

APK opfordrer til at afvise regeringens imperialistiske interesser og ambitioner og deres krigsforberedelser. Nye milliarder til krigsbudgetterne og regeringens aggressive politik vil kun øge krigsfaren.

Vi siger Nej til regeringens krigsophidselse og NATO-oprustning!

Stop for inddragelse i EU’s militære opbygning – det danske EU-forbehold skal respekteres!

NATOs flybaser ud af Danmark – Danmark ud af NATO!

Læs også APKs udtalelse omkring situationen i Ukraine: Europas sikkerhed truet af USA og Rusland. Vi kræver Danmark ud af NATO

Læs også Stol ikke på imperialismen – Beretning til APK´s 9. kongres. Del 2.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater