Europas sikkerhed truet af USA og Rusland. Vi kræver Danmark ud af NATO

Stop for krigsforberedelser i Ukraine. Stop for våbensalg og økonomisk støtte til den ukrainske regering. Danske tropper skal trækkes hjem.

Der køres en stadig mere skinger krigspropaganda i disse uger, ikke mindst fra den danske regering, med udgangspunkt i USA/NATO og Ruslands rivalisering over Ukraine. Krigstruslen er reel og strammer modsætningen mellem de imperialistiske magter. Krigspropagandaen bruges også overfor de lande, der står udenfor NATO for at presse på for medlemskab og overfor de nølende lande i EU for at sikre ubetinget tilslutning til USA-imperialismen.

Også i praksis har Danmark optrappet sin involvering i krigsforberedelserne. Senest er den danske forsvarsminister og udenrigsminister rejst til borgerkrigsfronten med 164 mio. kr. til militær ”bistand” og har lovet at støtte den ukrainske regering. I Østersøområdet har regeringen udsendt fregatten Peter Willemoes og lovet at sende fire F-16 kampfly til NATOs stående flådestyrke ved Baltikum.

“Det ukrainske folk skal vide, at de ikke står alene i deres kamp for suverænitet og uafhængighed” forklarer de danske regeringsrepræsentanter. Men de glemte at fortælle om det danske borgerskabs store økonomiske interesser i landet. Og om – at ofrene i krigen om Ukraine, som i alle krige, ikke er stormagterne selv men befolkningen.

NATO og EU er ikke garanti for suverænitet og uafhængighed, tværtimod er alle de tidligere østlande blevet til vasalstater i den europæiske union. De har mistet deres selvstændighed og mister deres jord. Arbejderklassen er i vidt omfang tvunget på landevejene. Også Ukraine har oplevet, hvordan befolkningen skrumper med faldende levealder. Mere end 3 mio. mennesker er migreret til de store EU lande, det seneste årti.

Siden kuppet 2014 har regimet i Ukraine været i tæt alliance med USA og EU, der til gengæld har ydet massiv våbenbistand til landets regeringsstyrker. Samtidig har man i hemmelighed trænet og finansieret provestlige fascistiske militser. Regimet har kvitteret med en historisk, sproglig og demokratisk udrensning af alt ”ikke-ukrainsk”. Der må kun tales ukrainsk i det offentlige rum og i medier. Modstandere af dette bliver forfulgt. Flere partier, og kommunistiske symboler er blevet forbudt. Arbejderklassen, fagbevægelsen og fagligt aktive har fået begrænset deres rettigheder.

Planen er hurtigt at fremtvinge Ukraines optagelse i EU og NATO som det næste østeuropæiske land i rækken. Indtil nu er 14 tidligere østlande blevet indlemmet i den imperialistiske militæralliance. Ukraine vil bringe NATOs grænse helt op til Rusland, derfor handler udvidelsen denne gang om meget mere end den vigtige kontrol med jord, handel, ressourcer og adgang til billig arbejdskraft. Ukraine er en helt central geopolitisk region i NATOs strategiske kamp om Ruslands adgang til verdenshavene.

Kuppet i 2014 udløste en borgerkrig, hvor de selvudnævnte folkerepublikker Donetsk og Lugansk har nægtet at anerkende kupregeringen og har erklæret sig som uafhængige. Ukraines regering har reelt ikke givet indrømmelser i fredsforhandlingerne og kalder befolkningen i Donetsk og Lugansk for terrorister. Derfor er der fortsat en militær front med daglige træfninger og flere dræbte om ugen på begge sider. Konflikten har kostet mere end 14.000 mennesker livet. Denne krise kan ikke løses med flere våben og krigstrusler fra NATO og den amerikanske, britiske og danske regering.

For at bevare kontrollen med basen for den russiske Sortehavsflåde annekterede Rusland kort efter kuppet halvøen Krim. Det har ført til en række økonomiske gengældelsesforanstaltninger fra vestlige staters side, og NATO og EU-landene har optrappet deres militære øvelser tæt op af Ruslands grænser ikke mindst i Sortehavet.

Den voksende spænding mellem USA og Rusland må forventes at fortsætte og udvikle sig. Fra NATO og EU-landene side tales der allerede om flere våbenleverancer til den ukrainske regering, om “gengældelsesforanstaltninger” med øget økonomisk og politisk pres mod Rusland.

Hverken Rusland, USA eller andre store imperialistiske magter har interesse i at udløse en krig indbyrdes, hvor de står direkte overfor hinanden eller risikerer at udløse en atomkrig. Til gengæld ser vi de imperialistiske rivaliseringer og stormagternes modsætninger i en lang række krige jorden rundt, der har kostet mange mio. livet alene de seneste årtier. Krigen mod Syrien er blot et eksempel, hvor Ruslands og USA’s alliancer står på hver deres side.

Imperialisme og blokdannelse betyder konstante krige. Det betyder krigsforberedelser med oprustning og store manøvrer, beregnede provokationer, mere eller mindre stabile politisk-militære alliancer, lokale konflikter og destabiliserings aktioner, der kan være baseret på politisk og social uro. På dette område har den amerikanske imperialisme en lang erfaring på alle kontinenter. Imperialisterne har konsekvent løjet og bedraget om deres ”demokratiske krige”, mens de har støttet sig på det ene diktatur efter det andet. Derfor skal man heller ikke stole på et eneste ord der kommer fra dem i denne krise – tværtimod.

Det, der truer Danmarks sikkerhed, er en regering og forsvarsminister, der sender krigsskibe og F16-fly til Østersøen og Baltikum i denne situation og åbent udtaler, at de er parat til i yderste fald at bruge dem til krigshandlinger. De er ansvarlige for at optrappe krigstruslen konkret i Danmark. Det, at Danmark har NATO-flybaser, gør Danmark til et bombemål i en kommende storkrig mellem de imperialistiske magter.

APK fordømmer dansk imperialisme og de militære alliancer, først og fremmest NATO og EU. Vi rejser kravet om NATO skal ud af Danmark og Danmark skal ud af NATO, og dansk udtræden af EU, som helt centralt i kampen mod de imperialistiske krigsmagere.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Læs APK kongresberetning og analyse af den internationale situation og krigsfaren.

Stol ikke på imperialismenBeretning til APK´s 9. kongres. Del 2. (apk2000.dk)

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne