Aktivister blokerer regionerne: Kære Anders Kühnau – tag ansvar!

Aktivister blokerede i nat regionernes hoveddør – de skriver:

Kære Anders Kühnau

“Du har ansvaret for vores sundhedsvæsen, og rammerne det fungerer i. Tag det ansvar Anders Kühnau!
Du holder danskerne som gidsler!!!

Vi har været så venlige at blokere din hoveddør, i håb om at Du i stedet vil møde ind hos Finansministeren, og forklare ham vigtigheden af at have en løn i det offentlige, der afspejles i uddannelse, ansvar og kompetencer, samt at Du efterfølgende, sammen med din politiske ledelse, finder et udspil, som Du kan viderebringe til landets sygeplejersker. Vi afventer utålmodigt.”

Aktivister blokerede i nat Regionernes hoveddør

Kære Anders Kühnau 

Som sygeplejersker og danske skatteborgere, vil vi gerne opfordre dig til at tage det ansvar, som du er valgt og ansat til.
Landets sygeplejersker har, gennem flere år, italesat store problemer med at få det politiske ønske om øget effektivitet, til at gå op med vores høje faglighed og ønske om at give danskerne den faglige og omsorgsfulde pleje og behandling, som vi er uddannede til og ikke mindst indstillet på at give dem, og som der er bred enighed om, at danskerne har krav på.

Sygeplejersker får, i Danmark, ikke lov til at bruge den faglighed og den omsorg, vi uddannes til at give.

Politisk har du, og dine politiske kolleger, prioriteret besparelser og hurtig behandlingstid, velvidende at det betyder dårligere omsorg for danskerne og mindre tid til at støtte borgere der gennemgår krise ifm. deres udredning og behandling. I har løftet Jeres arbejdsgiveransvar i den retning, I har fundet bedst.


Danske
sygeplejersker er mange steder i landet reduceret til et redskab, der gennemfører tekniske procedurer, og ikke længere i det relevante omfang sikrer borgeren en faglig helhedsorienteret udredning, pleje og/eller behandling. Fagligt tvinges danske sygeplejersker dagligt til at gå på kompromis.

Både du, Danske Regioner, Regeringen og flere liberale aktører, bestrider de store rekrutterings og fastholdelsesproblemer, som sundhedsvæsenet oplever under den nuværende konflikt. Det er på trods af, at både Regeringen og flere andre partier over de sidste år har talt om manglen kvalificeret arbejdskraft.


Det er, at der er massiv mangel på sygeplejersker allerede nu.


Hver 3. opslåede sygeplejerskestillinger besættes ikke, grundet for få ansøgere.


Der har i år været et fald på næste 10% på ansøgningerne ved sygeplejerskeuddannelsen i
Danmark.


Der er næsten 5000 ledige sygeplejerskestillinger i Danmark nu et tal der forventes at stige.


Konsekvenserne er, allerede nu, til at få øje på.


Dit og dine politiske kollegers effektiviseringer, og manglende indsigt i det sundhedsvæsen i er valgt til at administrere, betyder, at hver 7. sygeplejerske bliver stresssygemeldt i løbet af sine første år som færdiguddannet, og alligevel har I, som arbejdsgivere, endnu ikke taget ansvar, og handlet på de mange dårlige arbejdspladsvurderinger og påbud fra Arbejdstilsynet.


De sygeplejestuderende oplever så horrible forhold under uddannelse, at næste 50% frafalder uddannelse og vælger andre leveveje.


På trods af de politiske målsætninger om øget uddannelsespladser og lovning på 1000 flere
sygeplejersker på landets hospitaler, er man objektivt langt fra mål.


Du og dine politiske kolleger brugte i 2020 mere end 500.000.000 kr. på overtidsbetaling til
landets sygeplejersker, og de private sygeplejebureauer har kronede dage.


Næste 50% af landets sygeplejersker er ansat på deltid.


Evidensen for sygeplejemanglen er der. Den forsvinder ikke, ved at du, og din politiske ledelse i  Regeringen, nægter dens eksistens. Tværtimod vil den kun blive værre, og det går først og fremmest ud over den danske befolkning. Dine og vores pårørende.


Du efterspørger offentligt, hvad det er landets sygeplejersker ønsker i forbindelse med OK21, og det overrasker os, at du hen over 6 måneder ikke har sikret dig den information, når man tænker på hvor ofte det er blevet sagt. Du fremstiller landets sygeplejersker som dumme og uden evne til at fremsætte klare ønsker og krav, men vi vurderer, at du, som chefforhandler, må være den mindre bemidlede, hvis du, over en hel overenskomstforhandling, et mæglingsforløb og 8 ugers strejke, endnu ikke har forstået kravet.


Anders Kühnau! Du har længe vidst, at målet er samme grundløn som folkeskolelærerne, og det har du kaldt urealistisk. Du har offentligt fastholdt, at traditionelle kvindefag i det offentlige, skal aflønnes dårligere end traditionelle mandefag, samt at landets sygeplejersker, i modsætning til andre fag, ikke skal have en løn, der afspejler vores uddannelsesniveau, kvalifikationer og ansvar.

Du har offentligt løjet over for danskerne, når du tilkendegiver, at du ikke kender sygeplejerskernes krav, og du har holdt tusindvis af danskere fanget i din løgn, når du aktivt har forlænget den nuværende konflikt.

Så Anders Kühnau!

Når vores ønske er at blive aflønnet efter uddannelse, kvalifikationer og ansvar, men du mener, at dette er urealistisk, så vil det klæde dig at tage dit arbejdsgiveransvar alvorligt og fortælle Dansk Sygeplejeråd og deres medlemmer, hvor meget du så vil tilbyde. For indtil nu har du gjort det klart, at der er 0, kroner at bede om, i det tilbud du vil give landets sygeplejersker, og det er ganske uacceptabelt.


Hvis det er Danske Regioners og dit ønske for sygeplejerskekonflikten, så synes vi, at du skal melde dét ud, i stedet for igen at lyve, når du påstår, at du gerne vil betale sygeplejerskerne mere, men at du ikke har råd.


Så længe Finansministeren ikke har afvist, at ville hjælpe dig, kan vi ikke se, at dine handlemuligheder er udtømte om end du ikke løfter dit arbejdsgiveransvar.

Du har ansvaret for vores sundhedsvæsen, og rammerne det fungerer i. Tag det ansvar Anders Kühnau!

Du holder danskerne som gidsler!!!

Vi har været så venlige at blokere din hoveddør, i håb om at Du i stedet vil møde ind hos Finansministeren, og forklare ham vigtigheden af at have en løn i det offentlige, der afspejles i uddannelse, ansvar og kompetencer, samt at Du efterfølgende, sammen med din politiske ledelse, finder et udspil, som Du kan viderebringe til landets sygeplejersker. Vi afventer utålmodigt.


Med venlig hilsen

Aktivisterne


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne