EU kræver fri udveksling af sundhedsdata

Sikkerheden er kun det mindste problem i udviklingen af EUs sundhedsdataområde. Deling af data skal åbne op for at sundhedsydelser kan komme i udbud i hele EU, helt ned til behandlingen af den enkelte patient. Nedskæringer og udliciteringer af den offentlige sundhedssektor vil ikke stoppe fordi EU bestemmer over området tværtimod. Medicinalindustrien og forsikringsselskaber ønsker at EU vil gennemtvinge et amerikansk sundhedssystem.

Oprettelsen af et europæisk dataområde er en af Kommissionens prioriteter for perioden 2019-2025, herunder for data fra sundhedssektoren. Danske elektroniske patientjournaler, genomdata, data fra patientregistre osv., skal frit kunne tilgåes af udenlandske hospitaler og læger, og samtidig kunne bruges til forskning og sundhedspolitiske formål.

 

EU har fejlet totalt under coronakrisen, men situationen er blevet udnyttet til at sætte skub i ambitionerne om EU’s kontrol og centralisering.

Det forberedende arbejde blev gennemført midt under krisen i 2020 med en kortlægning af hvordan den generelle forordning om databeskyttelse gennemføres i sundhedssektoren i de forskellige lande – herunder en oversigt over de retlige og tekniske betingelser for udveksling af sundhedsdata til primære og sekundære formål i EU-landene.

 

Næste skridt er anbefalinger til mulige tiltag, såvel lovgivningsmæssige som tekniske, der skal gøre udvekslingen af sundhedsdata i hele EU muligt. Som i Danmark skal der kastes masser af penge efter IT-systemer. Og der vil også kræves at Danmark igen skal bruge penge på ting som oversættelser af patientdata. De nye IT-systemer har allerede vist sig at give dårligere kvalitet fordi meget information forsvinder.

 

I et hørringssvar fra Danmarks regering er man først og fremmest begejstret, men man skriver også at den bedste IT-sikkerhedsløsning vil være at data ikke flyttes ud af landet. ”Nye initiativer skal derfor helst bygge videre på og understøtter medlemslandenes lokale organisering, hvor det enkelte land selv organiserer adgang til data.” Skriver ministeren.

 

EU er i princippet ligeglad med hvor data er placeret, bare der er fuld kontrol over kvaliteten og procedurer osv. Det er nøjagtig det samme der er set på alle andre områder, hvor EU blander sig, og deres lovgivning bliver indført, og i sidste ende hvor særlig EU-kontrol med lovgivningen overholdes. Det giver nemlig storkapitalen direkte indflydelse på alle landes lovgivning på en gang. Og det har ikke været til gavn for hverken sikkerhed eller nationale beredskaber.

Kilde


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne