Arbejdsgiverne i regionerne forhandler på skrømt med strejkende sygeplejersker

Tirsdag trådte den første varslede udvidelse af sygeplejestrejken i kraft. Antal der er udtaget til at strejke er nu omkring 5700, med flere varslet de kommende uger. Samtidig har arbejdsgiversiden for første gang under konflikten inviteret til et såkaldt orienteringsmøde. Eller rettere til nye forhandlinger på skrømt, hvor regionerne siger at man da gerne vil lytte, HVIS modparten siger noget der er rimeligt. Der er al mulig grund til at være på vagt, for det der reelt forhandles om bag kulissen er en køreplan for et regeringsindgreb.

Efter næsten 8 ugers strejke har arbejdsgiversiden i regionerne, i dag inviteret sygeplejersker til et orienteringsmøde. Det er på vej til at blive en af de længste strejker i nyere tid i Danmark, og den manglende kontakt fra arbejdsgiversiden, viser at deres prioritet i hvert fald ikke er et fungerende sundhedsvæsen. Men nærmere at sikre at den nedstemte mæglingsskitse bliver tvunget igennem ved et lovindgreb.

Før mødet stiller arbejdsgiversiden sig stadig med armene over kors og forklarede at de slet ikke forstår hvad problemet er.

Chefforhandleren for Danske Regioner, udtalte før mødet: ”Vi kommer ikke med noget forhandlingsoplæg, vi har to gange nu indgået aftaler med Dansk Sygeplejeråd, som er blevet godkendt af deres hovedbestyrelse og en kongres, men efterfølgende stemt ned af deres medlemmer. Derfor har vi brug for at høre fra dem, hvad de mener, at der skal til for, at deres medlemmer kan stemme for en aftale… Men vi forventer også at de kommer med rimelige ønsker som der er plads til indenfor rammen” Forklarede Anders Kühnau (A) til TV2 News.

Det er helt åbenlyst at regionerne ikke ønsker at forhandle, de sidder med alle kortene på hånden, og venter blot på at regeringen skal komme med et indgreb, og gennemtrumfe forligsinstitutionens mæglingsskitse til lov.

Fra tirsdag vil yderligere 700 sygeplejersker blive hjemme fra arbejde, og i de kommende uger vil optrapningen af konflikten fortsætte. Mange steder har det slet ikke været muligt at gennemføre den varslede strejke fordi der mangler ansatte selv uden konflikt, og der slet ikke kunne stilles et nødberedskab.

Konflikten sætter efterhånden sine spor på hospitalerne landet over, hvor godt 50.000 behandlinger eller aktiviteter er blevet udskudt, siden strejken blev indledt 19. juni.

I den seneste udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne konkluderes der:

De offentlige arbejdsgivere – regeringen udviser en ekstrem arrogance overfor de strejkende sygeplejerskers krav om afskaffelse af uligelønnen og respekt for deres arbejde. De tager både ansatte og patienter som gidsler i deres forsøg på at fastholde lavtlønnen i den offentlige sektor. Det er regeringen ,der både sidder på pengekassen og arbejdsgiversiden. Og som ingen problemer har med at uddele store milliardsummer til erhvervslivet, mens der intet er til de lavtlønnede.

Regeringen skal opfylde kravene om betydelige lønløft, afskaffelse af tjenestemandsreformen og uligeløn.

Læs hele udtalelsen her:

En fremtid uden uligeløn! – Fuld støtte til sygeplejerskernes strejke! | KPnet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne