Oktober Radio: Død kapital og krise i forsyningskæden

I denne uges podcast fra Oktober Radio i Århus, kommer vi ind på krisen i forsyningskæden der har betydet at containerskibe ikke kan komme i havn i Los Angeles, og arbejdere bliver sendt hjem fordi producenter mangler vigtige komponenter. Vi kommer også lidt ind på det seneste danske trafikforlig, og hvordan det viser at store såkaldte klimavalg i 2019 intet har ændret. Og vi taler til sidst om hedebølgen i USA og hvordan klimaforandringer allerede helt konkret rammer arbejderklassen og de fattigste.

De globale forsyningskæder og transport, er blevet ramt af senfølger efter corona-nedlukningen. Vigtige komponenter til industrien kommer ikke frem. Det har igen betydet at samlebåndene i dele af den store bilindustri har stået stille og arbejdere er blevet fyret eller hjemsendt. Situationen er en fantastisk illustration af Marx analyse af Kapitalismen, og alle de absurde problemer der kommer ud af kapitalens koncentration, alles kamp om at få del i størst mulig profit, og hvordan verdensmarkedet betyder at landenes økonomier bliver tættere og tættere forbundet.

F.eks. er der de seneste 20 år sket en enorm udvikling indenfor produktion af computerchips, og samtidig er der sket en koncentration og monopolisering. I dag er det i praksis under en håndfuld virksomheder, med gigantiske fabrikker på verdensplan, der sidder på markedet. En af virksomhederne er TSMC fra Taiwan, her har man opgraderet teknologien til chipproduktion ca. hvert tredje-fjerde år. En ny fabrik skal altså nå at tjene sig selv hjem på meget kort tid. Samtidig tager det flere år at bygge en ny fabrik og investeringen svare til flere storebæltsbroer. Så længe en fabrik ikke er i drift er det rigtig meget kapital der er ude og svømme. Derfor bygger man ikke så der er ekstra kapacitet, men prøver at ramme efterspørgslen som man allerede har i ordrebogen, så der er sikkerhed for at maskinerne kan køre i døgndrift.

En lang række faktorer har betydet at efterspørgslen efter chips i øjeblikket vokser hurtigere end kapaciteten. Samtidig er der opstået problemer i transport kæden. Fordi den internationale handel og transport er vokset mere end forventet er der opstået flaskehalse i de store havne, og gigantiske container skibe må ligge for anker i flere dage og vente på at komme ind og læse containere af.

På havnen mangler der folk til at tømme og transporter containere væk, og der er skåret ned på den tid skibene må være i havn, så der er ikke tid til at læse tomme containere på til retursejladsen. Hvilket igen giver mangel på containere der hvor varerne skal fyldes på. Kapacitetskrisen har fået spekulanter til at investerer i nye skibe og nye chipfabrikker. Hvilket er en typisk opskrift på at opbygge en gigantisk overkapacitet, der vil stå klar over de kommende år, med nye relative overproduktionskriser, krak og konkurser i kølvandet.

Klimavalget 2019 og de grønne klagesange

Regeringen har sammen med de fleste politiske partier i Folketinget indgået en infrastruktur investeringsaftale, der bl.a. handler om at bygge flere motorveje frem mod 2035.

Siden valgkampen i 2019 er der stort set ikke sket et eneste konkret skridt i en mere klima og miljøvenlig retning. Og aftalen om motorvejsudbygningen viser med al tydelighed at det i praksis fortsat går i den forkerte retning med investeringer. Natur er noget billigt skidt, man bare kan asfaltere.

Det har fået flere i klimabevægelsen og de grønne organisationer til at beklage sig. Den svenske klimaaktivist Grete Thunberg talte til for nyligt til et møde om klimaet i Østrig og fortalte at der jo intet som helst var sket. De globale CO2 emissioner vil i år slå endnu en rekord. Verdens skove fældes stadig med utrolig hast. Mens tiden løber ud for målet fra Paris aftalen om at holde temperatur stigninger under 1,5 grad.

Men, vi har lyst til at sige til Greta Thunberg og de andre engagerede klimaaktivister og grønne organisationer, at en del af den kritik kan rettes mod jer selv! I var en del af det optog der gav rum og plads til alle de falske reformister bl.a. i Danmark, og gav plads til f.eks. SF og Socialdemokratiet og de Radikale osv.. Det var jer i klimabevægelsen der stillede op med demonstrationer og gav disse politikere taletid, og løb med på deres dagsorden om at man bare skal stemme på de rigtige, så skal EU og magthaverne nok vende skuden. Parlamentariske illusioner og falske forhåbninger til klassestaten, skal kritiseres mindst lige så hårdt som magthavernes manglende vilje evne til rent faktisk at tage klimakrisen alvorligt.

Ny rekord hedebølge

Klimaforandringer er en reel problemstilling, allerede nu og her. De seneste år er hedebølger blevet mere og mere ekstreme selv helt op på vores breddegrader, og igen i år rammes kæmpe områder af tørke og hedebølge. De seneste uger har det nordlige USA, Canada, og Rusland målt rekord høje temperature.

De rige og de rige lande vil forsøge at rede sig igennem, bl.a. ved at udbygge med aircondition anlæg, og kunstvanding og flere penge til brandvæsnet… Men klimakrisen afslører også hvor nedslidt store dele af kapitalismens højborge er. Bygningsmassen er ikke isoleret, el-ledningsnettet falder ned og tænder naturbrænde, vandforsyningen bryder sammen, kloaker kan ikke klare oversvømmelser osv. Det er ikke mindst de fattigste kvarterer, og udkantområder der rammes af naturkatastrofer, og blackouts. Og det er uanset om det handler om hedebølger oversvømmelser eller tilfælde med ekstrem kulde.

Der er brug for konkrete krav og aktion for at standse udbygning af den fossile sektor, og i stedet sikre investeringer i ren, vedvarende energi. Og samtidig sikre at naturen, og alle mennesker kan beskytte sig mod de klimaforandringer vi allerede ser.

Oktober Radio podcast holder sommerferie og er tilbage den 31. juli 2021

Lyt til udsendelsen her:


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater