Oktober Radio: 10 års krig mod Syrien

Udsendelsen den 20. marts 2021

I denne uges podcast kommer vi først ind på spørgsmålet om Syrien, og hvad der skal ske med de mennesker, der blev rekrutteret til forestillingen om et kalifat i stormagtsspillet mod Assad. Og til sidst i udsendelsen taler vi om pirater i Afrika, og om den imperialisme der er den egentlige årsag til den håbløshed, der driver folk i armene på kriminelle.

For 10 år siden begyndte en bølge af sociale oprør i Mellemøsten. Men bl.a. i Libyen og Syrien blev den sociale og demokratiske kamp lynhurtigt overtaget af svært bevæbnede militser med stærke forbindelser til andre stormagter i Mellemøsten og ikke mindst til USA og EU.

Men der er ingen som helst refleksion over at den primære grund til problemerne i Syrien og andre steder i Mellemøsten, ikke mindst skyldes de konflikter og krige som Vesten konstant påtvinger disse områder.

Vi taler lidt om principperne, og hvorfor vi mener at Danmark og andre vestlige lande har pligt til at hente sine statsborgere hjem. Når det kommer til de flygtninge der kommer ud af disse konflikter hvor Danmark har været en aktiv part, så har Danmark også en forpligtigelse for deres sikkerhed. Når det kommer til danske statsborgere, så skal Danmark ubetinget tage dem tilbage selvom de er kriminelle eller krigsforbrydere. Og så er selve retsprocessen naturligvis et spørgsmål, der skal løses, det samme er familiære omstændigheder.

Det gjaldt også efter Anden Verdenskrig, med de danske nazister der var frivillige på østfronten mod Sovjetunionen, på Tysklands side. De kom også hjem efter udstået ophold i fangelejre, og fik også en dom efterfølgende i Danmark.

Og det skal man også fordi de danskere, der lod sig hverve til den konkrete krig mod Assad, jo i første omgang gjorde det med den danske statsmagts støtte. Rekrutteringen i hele Europa af forskellige mere eller mindre småkriminelle unge, skete som et led i stormagters forsøg på at destabiliser hele regionen. Og der er Danmark jo også medskyldig. Og man kan godt hævde,  at Danmark skal betale erstatning til Syrien for den skade som disse personer har forvoldt.

Det at Danmark og andre EU lande ikke aktivt er med til at tage egne borgere hjem, påtvinger jo fortsat Syrien en byrde. Det er med til at ødelægge Syriens økonomi. På samme måde som flygtningestrømme efter Israels krige mod Palæstina og Libanon, og USA’s villige landes angreb på Irak.

Piratvirksomhed i Afrika løses ikke med kanonbåde
Danmark vil sende et krigsskib til Afrika på piratjagt. Vi taler om, at det er en typisk kortsigtet løsning på problemer som imperialismen selv har skabt.

Pirateri er ikke et job som børn drømmer at få når de vokser op. At pirateri overhovedet stadig findes i vores tid skyldes at der i alle kystområder i verden er problemer for de oprindelige små samfunds økonomi. Fordi at fiskeriet er gået ned. Det skyldes en kombination af forurening og overfiskeri og klimaforandring. En overudnyttelses af ressourserne og underudvikling af andre dele af økonomien på landet og i fiskersamfund. Ofte er det oven i købet store fartøjer fra EU lande, der er skyld i overfiskeriet og store mineselskaber og olieselskaber fra Canada og England og andre steder, der er skyld i forureningen.

Det betyder at at der findes en gruppe desperate mennesker, der mangler noget at leve af, og som derfor er lette ofre for tungt bevæbnede kriminelle netværk.

Besætningerne på de skibe der bliver angrebet af pirater kan heller ikke være tjent med at de skal leve i frygt for at blive skudt, fordi de bliver sendt derned for at hente eller aflevere noget i underudviklede områder. Men løsningen er ikke mere militær, som kun er med til at fastlåse de bagvedliggende uretfærdigheder.

Udsendelsen den 13. marts 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater