Solidaritet med Vollsmose: Nej til tvang!

Det lykkedes for beboerne i Vollsmose at få afværget regeringens forsøg på at kræve tvangstestning og tvangsisolation i bydelen. Dog er der indført skærpede restriktioner i form af bødestraf for ikke at bære mundbind på offentlige, indendørs arealer. ”Her er tale om grov forskelsbehandling af os fra Vollsmose. Ingen andre steder i landet kan man få en bøde på 2500 kr uden først at få en påtale for ikke at bære mundbind”, fortalte Nishan Ganesh, beboerformand, da APK-Fyn fredag var på Vollsmose Torv med plancher og en aktuel flyer.

Jep, APK-Fyn

Nishan Ganesh, beboerformand i Birkeparken viser den flyer de uddeler med opfordring til at lade sig teste

Bydelen Vollsmose har været præget af et højt smittetryk, og det førte i sidste uge til, at regeringen forsøgte at indføre tvangstest og tvangsisolation af beboerne, som det er muligt med den nye epidemilov.

Tvangstestningen faldt, da regeringen ikke kunne få flertal i Folketingets epidemi-udvalg, og tvangsisolationen faldt på grund af bl.a. lokale politikeres modstand, men især på grund af den store modstand blandt beboerne i Vollsmose, der samtidig havde iværksat omfattende aktiviteter for at få folk til at blive testet. Samtidig er smittetrykket og incidenstallet faldet meget.

I en bydel, hvor beboerne er vant til at blive udsat for medie- og politikerhetz, er mange naturligt skeptiske, når der kommer nogen og stiller sig op for at dele noget ud. Men da folk fandt ud af, at vi fra APK-Fyn kom for at støtte dem i deres kamp, blev stemningen en anden, og vores løbeseddel blev godt modtaget, og vi fik flere gode samtaler med forskellige beboere.

Selvom de mest krasse tvangsforanstaltninger var blevet afværget harmede det stadig folk, at der er indført skærpede restriktioner for ikke at bære mundbind på offentlige, indendørs-arealer i hele Vollsmose sogn. Man risikerer en bøde på 2500 kr., og i skrivende stund er der allerede blevet udstedt op mod 10 bøder til personer i Vollsmose.

Samtidig har der også kørt en medie- og politikerhetz omkring, at nogle personer har misbrugt nogle lokaler, som kommunen har stillet til rådighed til frivillig isolation til at modtage besøg, selv at gå i byen osv.

En beboer vi snakkede med om det, kom med denne kommentar:

”Jamen, det er jo en gammel historie fra sidste år. Den er hevet frem for at holde mediehetzen i gang mod Vollsmose. Ingen tvivl om at nogen har interesse i at komme op med alt, hvad der kan miskreditere beboerne som helhed herude. Så kan man også bruge corona-situationen til at dække over de voldsomme nedrivninger af 1000 boliger, som Ghetto-pakken medfører”.

En af de andre vi snakkede med var Nishan Ganesh, beboerformand i Birkeparken og meget aktiv i arbejdet med at få folk til at blive testet:

”Smitten er høj herude, fordi vi bor tæt sammen. Vi er mange mennesker, der deler de samme dørhåndtag, elevatorknapper og trappegelændere. Der burde være indført håndsprit ved opgangene, ekstra rengøring og bedre testfaciliteter for længe siden. Men det kommer måske endelig nu.”

Med hensyn til de skærpede bøde-restriktioner for Vollsmose mente Nishan:

”Der er tale om grov forskelsbehandling af os fra Vollsmose. Ingen andre steder i landet kan man få en bøde på 2500 kr uden først at få en påtale for ikke at bære mundbind, selv om smittetrykket i flere bydele rundt om i landet er lige så højt eller højere end i Vollsmose.”

Vi skiltes fra Nishan, der var meget glad for vores støtte, med gensidige ønsker om fortsat god kamp.

Se tekst fra APKs løbeseddel her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater