Corona: Nok er nok! Slut med blålys!

Tyskland: Status over 1 år med Corona, fra den tyske netavis Arbeit Zukunft

I næsten et år har vi levet med Corona, som har betydet næsten 60.000 døde i Tyskland. Med konstant skiftende foranstaltninger baseret på uenighed og konkurrence indenfor den herskende klasse og dens jagt på stemmer og med inkonsekvens og inkompetence – uden der er nogen ende i sigte. Tværtimod! En cyklus truer bestående af lockdown, åbne op, lock down, åbne op og så videre.

Millioner frygter for deres job eller for deres eksistens som små selvstændige. Samtidig er der blevet udbetalt milliarder i støtte til storkoncerner som Lufthansa (9 mia.), DB (5-7 mia.), korttids luknings tilskud og statsstøtte til Daimler, BMW og andre, mens der på samme tid uddeles højt udbytte til aktionærerne.

Mens virksomhederne støttes massivt og skånes for forholdsregler, så lider de arbejdende mennesker under massive indskrænkninger i deres privatliv og deres friheder med tiltagende usikkerhed for deres eksistens, og det uden perspektiv for nogen afslutning eller i det mindste en inddæmning af pandemien.

Fra starten et roderi!

Forbundsregeringen havde allerede tilbage i 2012 ladet udarbejde en risikoanalyse for en pandemi forårsaget af en virus fra SARS-gruppen. Så de kendte til farerne. Men i stedet for at udvide sundhedssystemet som eksperterne foreslog, med flere og bedre hospitaler, mere personale, lagre af beskyttelsesudstyr osv., skete det modsatte: Lukning af hospitaler, personalenedskæringer og opløsning af forråd til nødsituationer.

Da SARS-COV-2 blev påvist første gang i Kina i december 2019, gjorde sundhedsminister Jens Spahn intet andet end at udsprede skinnende sæbebobler: Tyskland var sikkert. Alt er godt forberedt. Da den første bølge kom, var der ikke engang nok beskyttelsesudstyr til det medicinske personale.

Nedlukningen i foråret var kun hårdt for befolkningen. Børserne kunne uhindret spekulere videre, storkoncernerne kunne fortsætte med at producere. En mærkværdig virus der angiveligt blot spreder sig privat og ikke i fabrikshaller.

Heller ikke udbrud som hos Tönnies, hos sæsonarbejdere i landbruget eller hos Airbus i Hamborg førte til at der blev foretaget alvorlige modforanstaltninger. Overskuddet skal fortsætte med at flyde, mens det store flertals privatliv må indskrænkes stadig mere.

Når det kommer til vacciner har EU og Forbundsregeringen givet lægemiddelkoncerner milliarder til udvikling. Samfundet har altså finansieret udviklingen af vaccinerne. Men resultatet tilhører medicinalfirmaerne – de kan tage profitten. Så de leverer vacciner derhen hvor de kan opnå den højeste profit. EU og Forbundsregeringen er med, men får knap nok vacciner. Det som var blevet forkyndt af sæbeboble-ministeren som et gennembrud blev en maveplasker.

Hvad med mutationerne?
”Virus muterer altid … Så det er ikke overraskende at finde en mutation. I september var mere end 12.000 individuelle mutationer af coronavirus kendt, såkaldte punktmutationer,” skriver videnskabsportalen quarks.de. Og hvad gjorde sæbeboble-minister Spahn og Forbundsregeringen? Ikke noget! De kendte til faren!

Ved grænsekontrol med febermålinger, Covid-tests og overvåget karantæne kunne ukontrolleret indtrængen af virus i stort omfang have været forhindret. Men dette blev undgået af hensyn til industrien og profitten. Selv efter at det blev kendt, at der er mutationer, der spredes hurtigere og sandsynligvis er farligere, hvad skete der så?- intet!

Først nu efter et par uger overvejes ufuldstændige kontroller. Men da karantæne i Tyskland “overvåges” telefonisk af de allerede overbelastede sundhedsmyndigheder, er der reelt ingen kontrol. I Tyskland kan nye mutationer derfor trænge ind og spredes når som helst. Vi har allerede alle mulige mutationer i landet.

Halvhjertet og underlagt kapitalens interesse

I begyndelsen af pandemien frem til begyndelsen af marts 2020 bestod muligheden af at forhindre en massiv udbredelse gennem en hård nedlukning i to eller tre uger, også med lukning af produktionsfaciliteterne, med undtagelse af de livsnødvendige. Forbundet, også fremefter, med gennemførelse af en streng indrejsekontrol: Med feber-måling, tests, overvåget karantæne. Dermed havde man kunne bringe infektionen ned på nul. I tilfælde af enkelte udbrud måtte man gennemføre regionale begrænsede hårde nedlukninger.

Hvis det var det der var sket, havde vi allerede lagt hele det månedlange drama bag os, kunne igen uden store problemer rejse rundt indenfor Tyskland, og levet et i vidt omfang normalt liv. De der ville rejse udenfor Tyskland, skulle være forberedt på den efterfølgende karantæne og acceptere det. Sådan er situationen i de få lande der gjorde det. Der er der næsten ingen infektioner, ekstremt få dødsfald og et stort set normalt liv. Der er økonomien på vej op igen.

Intet er udnyttet i det år der er gået!

Da det første tilfælde af Covid-19 blev kendt i Kina i december 2019 (i bakspejlet var dødsfald fra Covid-19 allerede kendt i oktober/november i Italien og Frankrig), havde Forbundsregeringen haft tid i mere end et år!

Brugte de tiden til at afhjælpe de enormt mange mangler i sundhedssektoren og på plejehjemmene? Nej! Tværtimod blev der i 2020 på forbundsplan lukket 20 sygehuse!
Den profitorienterede privatisering af sundhedssystemet og plejehjem blev yderligere drevet fremad. Milliarder af euro blev overført til medicinalfirmaerne, uden at staten i det mindste havde sikret en helt almindelig investors rettigheder, nemlig andele i virksomheden og dermed indflydelse. Fløjlsbløde hemmelige kontrakter om vacciner blev underskrevet, kontrakter som stadig ikke offentliggøres.

Skal dette fortsætte for evigt?

Da der af hensyn til kapitalens interesser intet skete, og hjulet ikke kan drejes tilbage, har vi nu en landsdækkende forurening i Europa og hele verden. Samtidig har vi mutationer, og der er en risiko for, at dette vil fortsætte i årevis: Lidt nedlukning, lidt oplukning, lidt nedlukning, lidt oplukning og så videre. Med den herskende klasses hidtidige politik står vi over for en uendelig historie. Vaccination vil kunne afhjælpe dette, men ikke fjerne det helt. Det er nemlig helt uklart, hvor længe den virker.

Det mest sandsynlige er, at man, ligesom ved influenza, skal vaccineres igen hvert år. Også ved influenza kan der altid forekomme mutationer, som vaccinationen ikke beskytter mod. Men da SARS-COV-2 imidlertid er meget farligere end influenza, kan der være tale om nedlukning med massive begrænsninger i årene fremover. SARS-COV-2 har resulteret i, at antallet af dødsfald hurtigt nærmer sig 60.000! Den mest dødbringende influenzabølge i 30 år i 2017/18 kostede anslået 25.100 menneskeliv.
Den spanske influenza, der løb i tre bølger fra 1918-1920, resulterede i alt i omkring 426.000 dødsfald i Tyskland. Men det var under og umiddelbart efter første verdenskrig, hvor mange mennesker var ekstremt svage, og sundhedssystemet lå i ruiner. Derudover var medicinsk behandling ikke så udviklet som den er i dag.

Eksperter har i årevis advaret om, at vi på grund af globalisering, den stigende ødelæggelse af miljøet og den kapitalistiske økonomis betingelser kan forvente at der lurer nye, dramatiske sundhedsfarer. Såsom resistente bakterier, vira, der springer fra dyr til mennesker, mutationer, og at vi kan opleve situationer som den nuværende oftere. Det kan endda blive endnu mere farligt og dramatisk. Pandoras æske er allerede vidtåben og kan næppe lukkes.

Zero Covid – der er brug for at skære igennem

I denne situation har forskere fremlagt en No-covid-strategi, og der er blevet dannet et Zero-covid-initiativ.

Begge kræver en begrænset og hård nedlukning. Faktisk kan en hård nedlukning på 2-3 uger, som også inkluderer den ikke-livsvigtige produktion, bringe Covid-19 tilbage i en kontrollerbar ramme. Zero, altså nul er imidlertid en illusion, og i betragtning af den nuværende situation er det ikke realistisk. Men det ville som det første presse infektionsraten ekstremt nedad. Derved ville det give en pause. Men så snart der igen bliver produceret ”normalt”, vil grænserne blive åbnet og de globale forsyningskæder genstartes. Dermed vil virus, inklusive mutationer, igen blive indført. Derfor ville det være absolut nødvendig med strenge kontroller ved grænsen for i det mindste at holde det inden for en overskuelig ramme.

Selv i forbindelse med vellykkede vaccinationer er det højest usandsynligt, at det vil resultere i “nul”. Hvis det går godt, kommer man blot tilbage til et rimeligt kontrollerbart niveau. Men det ville allerede være en stor lettelse for mange og især for arbejderklassen og folket. Fordi de fattige lider mest under de nuværende foranstaltninger.

2-3 uger med hård nedlukning ville derfor netop medføre mærkbare fordele for arbejderklassen og folket.

Hellere et kort, hårdt snit end en rædsel uden ende!

Også for små selvstændige, som restauratører, frisører, kunstnere, mindre forretningsfolk og mange flere, ville en sådan pause være et stort skridt fremad, fordi de derefter kunne fortsætte deres arbejde og således endelig have et perspektiv.

Det positive ved Zero Covid-appellen er, at den kræver foranstaltninger til støtte for de mest berørte :
“De mennesker, der er særligt hårdt ramt af virkningerne af nedlukningen, får særlig støtte – såsom mennesker med lave indkomster under trange boligforhold, i et voldeligt miljø, hjemløse. Kollektive indkvarteringer må lukkes, og folk, der er flygtet, skal indkvarteres decentralt. Folk, der udfører meget støtte- og plejearbejde under nedlukningen, skal aflastes af lokalsamfundets faciliteter. Børn får lektioner online, om nødvendigt i små grupper.”

Vi er også enige i kravene om grundlæggende ændringer i sundhedssystemet:
”Hele sundheds- og plejeområdet skal udvides straks og bæredygtigt. Dette gælder også sundhedsmyndigheder og myndigheder, der er ansvarlige for at spore infektionskæderne. Arbejdsstyrken skal øges på dette område. Lønningerne skal øges markant. Stræben efter profit i sundheds- og plejesektoren bringer den kollektive sundhed i fare. Vi kræver tilbagetrækning af tidligere privatiseringer og lukninger. Finansieringen af hospitaler via fast sats pr. sag bør erstattes af solidaritetsbaseret finansiering efter behov”.

Vi støtter ligeledes kravet om, at de vacciner, der finansieres med enorme offentlige midler, også skal tilhøre offentligheden og ikke medicinalfirmaerne. Derudover opfordrer vi til, at den farmaceutiske og medicinske udstyrsindustri overtages af det offentlige.

Kravet om solidaritetsbaseret finansiering er også korrekt! Lad de rige betale for krisen! Vi støtter kravet om en “Covid solidaritetsskat på storkapitalen, virksomhedsoverskud, finansielle transaktioner og de højeste indkomster.”

Vi mener at en løsning i Europa som appellen gerne ser det, vil være en illusion. EU demonstrerer igen, hvordan den gensidige kamp mellem de forskellige kapitalistiske stater ser ud. Alle ser på sig selv, og hvordan man bedst kan komme igennem krisen. Solidaritet findes der kun i søndagstaler. Dette har været tilfældet med alle hidtidige kriser i EU. Dette er tilfældet med flygtningekrisen, hvor alle ser frem til, at byrden forbliver hos andre, og hvor EU hvert år lader tusinder drukne i Middelhavet og Atlanterhavet. Menneskelig er EU ikke!

At stille krav er ikke nok! Kamp er nødvendig!

Først og fremmest er krav bare ønsker. Men hverken regeringen eller kapitalen tager højde for vores ønsker og behov. Tværtimod! Dette viser den hidtidige praksis tydeligt. Det er derfor nødvendigt at stå op for vores egne interesser.
Nogle steder, for eksempel i München, er der allerede dannet lokale grupper, der specifikt arbejder lokalt for disse krav. Vi opfordrer til at deltage i dette konkrete arbejde, selvom der er forskellige holdninger, f.eks. ifht. EU. Det er vigtigt at opbygge den stærkest mulige front, især fra de arbejdende mennesker, og at udvide den så bredt som muligt for at sætte disse retfærdige krav på dagsordenen med egen styrke.

Kapitalismen er værre end nogen virus!

Kapitalisme er den værste pest:

  • Klima- og miljøbeskyttelse? Alt rulles tilbage af hensyn til profitten!
  • Krige? Er godt for profitten!
  • Sundhed? Er blevet en forretning!
  • Millioner der sulter? Der er de billigste arbejdere!
  •  Corona? Endnu en god anledning til at de store medicinalfirmaer kan tjene enormt på bekostning af offentligheden!

Vi ved, at vi endnu er nødt til at kæmpe den nuværende kamp under kapitalismens system. Men Corona viser, hvor menneskefjendsk og degenereret dette profitsystem er. Så det er ikke nok bare at stille aktuelle krav. Vi skal samtidig gøre det klart, at vi ikke længere har råd til kapitalismen og vil kæmpe for dens afskaffelse. Fordi den driver milliarder i arbejdsløshed, elendighed og sult, krige og på flugt. Krisen, forværret af Corona, vil stige endnu mere til det uudholdelige. Derfor:

Fælles kamp mod kapitalen!

Oversat fra originalartikel:
Corona: Es reicht! Schluss mit dem Rumeiern!

Informations Link:
Zero-covid-initiativ.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne