Yemen: STOP Vestens krig for olie og gas!

En brutal bombekrig er siden marts 2015 blevet ført i Yemen mod de såkaldte Houthi-oprørere. Strategien i krigen er folkedrab. Det er civile der bombes, hospitaler der jævnes med jorden. Det er befolkningen der udsultes af blokade af alle livsfornødenheder. Bag Saudi-Arabiens krig står de imperialistiske stormagter USA, Frankrig og Storbritannien.

En hel befolkning udsultes og fratages de mest basale midler til overlevelse, hvor der bliver lukket for adgang til mad, medicin og brændstoffer gennem en stram blokade af både havne og luftrum. Det er en ren imperialistisk krig om gas og olie. Mindst 250.000 mennesker er dræbt, en stor del af sult og sygdom – heraf et meget stort antal børn.

Er der tale om en borgerkrig, som vi får at vide – et internt religiøst opgør? Nej, det er på ingen måde sagens kerne. Det er derimod stormagterne, ikke mindst USA, der er den egentlige arkitekt bag krigen.

Efter et regeringsskifte i 2015, hvor Houthi-oprørerne overtog magten følte Saudi-Arabien og andre regionale magter og ikke mindst Vestens stormagter deres interesser truet. En bombekrig mod civilbefolkningen blev imperialisternes brutale svar. En krig der snart går ind i sit 7. år. Det er en krig om olie- og gasinteresser og om strategiske handelsveje.

CIA har peget på kæmpestore olie- og gasreserver i området, og amerikanske luft- og geofysiske undersøgelse siger, at der findes oliereserver, der sandsynligvis overstiger Saudi-Arabiens.

Vestens frygt var, at Yemen ikke alene ville nationalisere olie og gas, men også skifte samarbejdspartnerne fra Vesten ud med med Iran, Rusland og Kina.

En anden faktor var den strategiske kontrol med sejlruterne. At miste politisk kontrol i Yemen kunne betyde at miste kontrol med det centrale knudepunkt ved Det Røde Hav, der forbinder området til Middelhavet via Suez-kanalen.


Det er et lignende fænomen vi ser lige nu i Hormuz-strædet, hvor Danmark spiller en aktiv rolle i spidsen for den militære mission, der skal sikre Vestens sejlads der.

Krigen føres mod befolkningen – sult er et våben og bombemålene er civile

Krigens mål har i høj grad været de civile, befolkningen. Dette blev f.eks. tydeligt i 2018, da Saudi-Arabien bombede en skolebus i Yemen og dræbte mindst 40 børn.

Landbrugsområderne, fødevareproduktionen, fiskeindustrien, indfrastruktur og vandforsyningen – alle disse civile områder har været bombemål.

Sult og sygdom er blevet et våben i krigen, hvor hele blokaden af Yemen systematisk udsulter landets befolkning. Hospitaler må lukke ned, da intet kan drives uden brændstof og elektricitet, medicin og udstyr. 3,6 millioner mennesker lever i Yemen i flygtningelejre som internt fordrevne.

Ifølge FN har 24 millioner mennesker i Yemen brug for nødhjælp! Det er 80% af den samlede befolkning.

Situationen har ført til et af nutidens værste koleraudbrud – og nu er befolkningen også truet af Covid-19. Yemen har verdens højeste dødsrate for Covid – sygdommen dræber hver fjerde der er testet positiv.

Senest har Donald Trump som en af sine sidste handlinger som præsident besluttet, at sætte Houthi-bevægelsen på den amerikanske terrorliste. Dette trådte i kraft d. 19. januar. Endnu en underminering af yemenitternes mulighed for overleve, da denne blacklisting kan betyde stop for nødhjælp.

I den imperialistiske krig mod Yemen er civile tab ikke en ’sideeffekt’, men selve krigens strategi.

Krigen er planlagt i USA og gennemføres med vestlige landes aktive indsats

Krigen blev aftalt mellem koalitionen og USA, under Barack Obama’s præsidentperiode. Og hele vejen igennem er krigen ført og planlagt i tæt samarbejde med Vesten.

USA, Storbritannien, Frankrig m.fl. har hele vejen igennem støttet koalitionen med logistik, træning, planlægning, efterretninger og våben. Uden Vestens bidrag er krigen ikke mulig.
USA er ikke officielt krigsdeltager, men har foretaget bombeangreb fra luften mod påståede al-Qaida-mål i Yemen.

Som en af de mere indirekte allierede finder vi Danmark.

Våbensalget holder krigen kørende – og Danmark er med

Krigen har været ført med amerikanske, franske og engelske våben. Et faktum som de europæiske lande har forsøgt at hemmeligholde, men som hen over årene er blevet afsløret og dokumenteret.
Mens EU i ord har kritiseret krigen i Yemen har unionen accepteret at en stor del af våbnene kom fra Europa. Frankrig har også haft tropper på jorden i Yemen.

I 2020 blev det afsløret, at den danske våbenfabrikant Terma havde fortsat leverancer af radardele til emiratiske krigsskibe, der er involveret i krigsforbrydelser i Yemen, trods den våbenembargo der blev indført i 2018. Dette kunne dog ikke komme som en stor overraskelse, da regeringen i 2018 godtog, at de kontrakter der allerede var indgået ikke skulle brydes, men fortsætte.

Erhvervsstyrelsen ville herefter undersøge sagen.

De danske regeringer og folketing er medskyldig på flere planer. Gennem alliancen med de krigsførende magter og accept af deres krigsforbrydelser, ved passivitet og sendrægtighed når det gælder at stoppe dansk våbeneksport til krigen. En våbenproduktion som regering og folketing tværtimod generelt opmuntrer og støtter.

En våbenproduktion den almindelige befolkning også bliver gjort til gidsler i gennem pensionsselskabernes investeringer i denne profitstærke virksomhed.

Vores medlemskab af NATO og EU betyder accept af denne krig, såvel som aktiv deltagelse i andre imperialistiske krige eller væbnede missioner.

Imperialisme fører til krig og er uløseligt forbundet med krig – den økonomiske magt bygger på et fundament af vold, og krigen sættes ind når fredelige midler ikke er tilstrækkelig for at sikre interesserne. Det er krigen i Yemen et klokkeklart eksempel på. Som man forsøger at skjule i forklaringer om borgerkrig og religiøse modsætninger.

FN stopper ikke krigen

April 2015 vedtog FN’s Sikkerhedsråd resolution 2216, der blev grundlaget for senere fredsforhandlinger. Den krævede, at houthierne opgav deres overtagelse af de statslige institutioner. Samtidig anerkendte resolutionen Hadi-regeringen som Yemens legitime autoritet og indførte våbenembargo mod houthierne.

Dvs at resolutionen faktisk retfærdiggjorde Saudi-Arabiens krav på Yemen ved at støtte op om den regering Saudi-Arabien, USA osv førte krig for at holde ved magten. Befolkningen i Yemen kunne få ’fred’, hvis de blot accepterede Yemens underlæggelse under Saudi-Arabien og Vesten interesser.

FN’s generalsekretær, António Guterres, advarede i efteråret 2020 om, at det krigsramte Yemen “nu er i overhængende fare for den værste hungerkatastrofe, som verden har oplevet i årtier”.

“I fraværet af handling her og nu så kan millioner af liv gå tabt”, udtalte Guterres.

”Yemen vurderes af FN til at være verdens største humanitære krise. Mere end 24 millioner mennesker (80 procent af befolkningen) har brug for nødhjælp. Over halvdelen af dem er afhængige af akut, livreddende bistand. Konflikten mellem den yeminitiske regering og houthi-oprørerne har i 2020 forværret situationen i landet markant”. Skrev Udenrigsministeriet ved nytårstid.

Som om katastrofen bare sker.

At krigens vigtigste bagmænd USA, Frankrig og Storbritannien alle har vetoret i FN’s sikkerhedsråd sætter en væsentlig hindring for at FN kan spille en positiv rolle.

Stop krigen og forbrydelsen mod Yemens befolkning!

Gennem Danmarks medlemskab af EU og NATO – gennem vores tætte alliance med Vestens førende imperialistiske magter – bliver Danmark medskyldig i krigsforbrydelsen mod Yemens befolkning. Og vores regering siger ikke fra.

Der skal gives humanitær hjælp til Yemen og det afgørende humanitære krav må være – Blokaden skal ophæves og krigen skal stoppe nu!

D. 25. januar holdes der en international aktionsdag med deltagelse af en lang række lande:
World Says No to War on Yemen

I Danmark er Tid Til Fred – aktiv mod krig medunderskriver.

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater