Krig er terror – Fred er mulig

FredsVagten ved Christiansborg nu har stået her i 7000 dage

Pressemeddelelse

FredsVagten ved Christiansborg har torsdag den 17. december 2020 stået nede på Christiansborgs Slotsplads hver evig eneste dag i 7000 DAGE.

Siden USA i efteråret 2001 erklærede ”Krigen mod terror”. En krig, som Danmark straks og ivrigt tilsluttede sig. Og hvor første fredsvagt samtidig satte sig ned på Slotspladsen d. 19. oktober 2001 og sagde: Vi går ikke hjem, førend Danmark holder op med at føre angrebskrige i fremmede lande.

Men det gør Danmark så fortsat, og FredsVagten ved Christiansborg står der endnu.

Danmark kan USA og NATO desværre altid regne med. Først Afghanistan 2001. Så den ”ulovlige” krig mod Irak 2003. I 2011 flybombede Danmark og NATO Libyen, så der den dag i dag fortsat råder kaos og uorden og nød. På trods af alle disse fejlslagne engagementer sendte Danmark siden bombefly mm. til Syrien og Irak. Og end ikke et ønske om en verden uden atomvåben kan Danmark tilslutte sig, selv om FN nu til januar beslutter at a-våben skal forbydes. Hertil skal lægges at Danmark har en mildest talt ubehagelig flygtninge- og indvandrerpolitik med lukkede grænser, hjemsendelser, asylfængsler og ghettoer mm.

Nå! Hvordan synes I selv det går med jeres stædige, daglige manifestation?

Vi står der som en reklame for fred: FRED ER MULIG / GIVE PEACE A CHANCE.

Vi står der for dagligt at minde folk og folketing om, at der skal føres en aktiv fredspolitik, som bygger på samtale og forståelse af hinanden. Det er vejen frem mod fredelige løsninger og samvær. Hvis våben og militært isenkram var et fredsbevarende tiltag, så ville verden for længst være blevet et fredeligere og tryggere sted at leve. Men NATO og EU og mange andre bruger – til glæde for Dødens Købmænd – svimlende summer på militær og krigsudstyr, hvilket er medvirkende til, at vi i dag har en flygtningestrøm på 37 millioner fordrevne mennesker. I TOP-3 ligger Irak 9,2 mio., Syrien 7,1 mio. og Afghanistan: 5,3 mio. Alle lande, som Danmark har været dybt involveret i.

FredsVagten siger:

  • Brug pengene til velfærd og fredsbevarende tiltag.
  • Uddan i konfliktløsning og mellemmenneskelig forståelse.
  • Mød Rusland, Kina og Iran med dialog og forståelse i stedet for umenneskelige sanktioner og militær konfrontation tæt på deres grænser.
  • Følg NATO-traktatens artikel 1, som er skrevet helt i FredsVagtens ånd:          ”Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede Nationers formål.”

KRIG ER TERROR – FRED ER MULIG

På vegne af FredsVagten                        
Kristian Svendsen, fredsvagt

Fredsvagtens hjemmeside
og på Facebook her


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater