Oktober Radio: Flere penge til praktikpladser

Udsendelsen den 21. november 2020

For et par måneder siden indgik folketinget et forlig, der skulle skaffe lidt flere penge til arbejdsgivere, der antog en lærling. Fordelingen af pengene er nu forhandlet på plads i en trepartsaftale. Men 500 mio. rækker ikke langt når de tekniske skoler har massive problemer efter årtiers nedskæringer.

I den første del af udsendelsen taler vi om hvorfor de rige lande ikke gider at uddanne unge til faglærte håndværkere. Det er et problem vi har set gennem lang tid herhjemme. F. eks. på teknisk skole i Århus, hvor man i 2008 nedlagde fag som Anlægsstruktør uddannelsen, Bygningstruktør uddannelsen, kloakmesteruddannelsen samt alle øvrige kurser eksempelvis “vejen som arbejdsplads” – “Epoxykursus” – “Asbest kursus” – specialkursus i “forskalling” og “armering”.

Siden har der været både et privat og offentligt byggeboom i Århus, men altså ingen uddannelse eller lærlinge til området. Nedskæringer skyldes ikke kun dårlig ledelse og dårlig økonomi på teknisk skole, men at de store entreprenørfirmaer har brugt udenlandsk arbejdskraft og er fuldstændigt ligeglade med, om Danmark selv kan uddanne fremtidens håndværkere.

Derfor giver vi heller ikke meget for at der sendes penge til arbejdsgiverne, i nogle tilfælde så sendes pengene til uddannelse jo ud af landet, som historien fra Odense hvor penge til lærlinge gik til Polen. Det giver hverken flere elever til de tekniske skoler eller flere praktikpladser, hvis der ikke tages et opgør med de store entreprenører og statens byggepolitik.

Når mange unge, både på produktionshøjskoler og tekniske skoler, samtidig oplever at deres uddannelsesforløb er meget kaotisk og de hele tiden møder nye og fortravlede undervisere ,der ikke har tid til den enkelte elev, så giver trepartsaftalen jo ikke rigtig et svar på alle de nedskæringer der har ramt uddannelsesområdet. Det må være et krav at teknisk skole rent faktisk gennemfører undervisning med højt fagligt indhold i faciliteter, der rent faktisk er egnet til det. Det er ikke tilfældet i dag, og derfor falder mange også fra, endnu før de skal forsøge at sælge sig selv som lærling.

Læs trepartsaftalen her:
Ny trepartsaftale skal sikre flere faglærte | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Spore til et nyt sprog om jorden under os
Sidst i udsendelsen omtaler vi bogen Underland af Robert MacFarlane, en ny udgivelse på forlaget modtryk. Det er et klart anbefalelsesværdigt storværk om natur, geologi, kultur og samfundshistorie. I bogen besøger forfatteren flere forskelige steder på Jorden med miner eller underjordiske floder og taler med forskere og historikere.

Et af de punkter der bringes op er svampe. Det har været kendt som en erfaring, at der findes symbioser mellem forskelige plantearter og mikroorganismer i naturen, men der er drevet alt for lidt videnskab på området og forståelsen for de ødelæggende virkninger af sprøjtegifte og overdrevet brug af kunstgødning. I bogen konkluderes det, at der er brug for mere viden og måske et helt nyt sprog til at beskrive mekanismer som i dag ikke er fuldt forstået eller erkendt.

Link
Robert Macfarlane
Underland
En rejse i dyb tid

LYT TIL UDSENDELSEN HER


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater