“Nøjsomhed”: Retten i Helsingør har afsagt dom – kampen fortsætter

Familier i den almene bebyggelse “Nøjsomhed” nægter at følge ghettolovens bud og lade sig smide ud af deres hjem. De har bragt deres sag for retten, og tabte fredag første runde i byretten. De anker sagen til Landsretten og kampen fortsætter, både her og med mange andre midler.

Beboerne i “Nøjsomhed” demonstrerer for retten til at holde deres hjem

I februar 2020 opsagde boligforeningen “Boliggården” 96 familiers lejemål i den almene bebyggelse “Nøjsomhed” i Helsingør. Beboerne skulle smides ud og genhuses andre steder i kommunen, for at de berørte lejligheder i 7 boligblokke kunne ombygges til såkaldte tilgængeligheds boliger til borgere over 50 år, som er i arbejde.

På bekostning af at smide 96 familier ud af deres hjem, håbede boligselskabet således at kunne få beboerantallet ned under 1000 og samtidig ændre beboersammensætningen så boligområdet kunne undslippe at havne på den såkaldte hårde ghettoliste, som kunne medføre at 60% af bebyggelsen skulle nedrives eller privatiseres.

Otte familier nægtede at flytte. Boligselskabet trak herefter beboerne i retten. Spørgsmålet om diskrimination med udgangspunkt i ghettoplanen,  har i høj grad været i spil i retssagen. Idet flertallet af de opsagte beboere er af ikke vestlig afstamning, som er et afgørende kriterie for at bebyggelsen kan blive stemplet som en hård ghetto. Fredag blev der afsagt dom i Helsingør Byret. Byretten gav boligselskabet medhold i sagen. Beboerne vil anke og fortsætte kampen imod den urimelige og diskriminerende lov i Landsretten.

Det er dog ikke kun i retssalene at kampen mod ghettoloven foregår. I landets udsatte og ghetto stemplede boligområder, fortsætter kampen mod den uhyrlige ghettolov. I øjeblikket kæmper beboere og modstands organisationen “Almen modstand” sejt og vedholdende for at få skrottet den groft diskriminerende lov.

Indsamling af underskrifter til borgerforslag mod loven, uddeling af flyers, fremstilling af bannere og planlægning af demonstrationer er nogle af de aktiviteter der pågår. En helt nødvendig kamp der fortjener fuld støtte. For det er ikke kun spørgsmålet om forskelsbehandling p.g.a. etnicitet der gør at hele loven er groft diskriminerende. Er man eksempelvis lavtuddannet, lavtlønnet eller langtidssygemeldt har man ikke adgang til en almen bolig med overkommelig husleje. I sidste ende er loven således et angreb mod hele den almene boligform, og dermed en kamp for retten til en bolig der er til at betale for alle uanset hudfarve, race, uddannelsesniveau eller månedlige indtægt. Støt op!

Læs også

Almen Modstand vinder 1. sejr
KPnet 19. november 2020

“Nøjsomhed” i Helsingør kæmper mod ghettoloven

Beboergruppen – Nøjsomhed

LINKS TIL AKTIVITETER

Klik og forstør

Læs om konferencen Myter og fakta om vores hjem – Privatisering og den almene boligsektor

Lørdag d. 21. november kl 11 – 18
Vær med online

På dette link kan man deltage i konferencen

Læs om programmet

Se link til borgerforslaget: Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte “ghettolister”
Slutdato 13. december

Link til den landsdækkende facebookside for Almen modstand
Almen modstand – Forsvar beboerdemokratiet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater