Ud af NATO!

Denne norske artikel beskriver USA’s rolle i NATO og NATO’s rolle i verden. Også med Joe Biden som vinder af valget i USA, fortsætter stormagtsrivaliseringen. Dette indebærer fortsat militarisering og en yderligere politisering af NATO. NATO’s chef, Jens Stoltenberg, har varslet, at et forslag til et nyt strategisk koncept for NATO er undervejs.

Af Stopp NATO, Norge havde denne kommentar til det amerikanske præsidentvalg
Oversat fra Norge ud af NATO!

Valget i USA giver anledning til at diskutere Norges alliancepolitik.

NATO skal være garant for vores ’territoriale ukrænkelighed, politiske uafhængighed og sikkerhed’ (NATO-traktaten artikel 4). Historien har vist noget andet. NATO har været et redskab for USA’s kontrol og dominans, hvilket har ført til territoriale krænkelser og krige. Resultatet af valget i USA får ingen til at tro, at der kommer en ændring af dette forhold.

NATO’s presseudtalelse 7. november efter valget i USA er klar tale

’USA’s lederskab er vigtigere end nogensinde i en uforudsigelig verden’.

’Vi har brug for denne kollektive styrke (NATO) for at takle de mange udfordringer, vi står overfor, herunder et mere selvsikkert Rusland, international terrorisme, cyber- og missiltrusler, og et skifte i den globale magtbalance med fremgangen i Kina. Vi kan kun være sikre og succesrige, hvis vi møder disse udfordringer sammen’.

Dette siger to ting med al tydelighed.

For det første at NATO er et redskab for at sikre USA’s ’lederskab’ – dominans
For det andet at NATO selv er deltager i stormagtskonflikter

Begge disse forhold er noget andet end at være en freds- og forsvarsalliance mellem ligeværdige allierede. NATO’s udtalelse siger, omend lidt skjult, at alliancen er en krigsdeltager.

’USA er jo vant til at være størst. Så fortæller jeg dem, at når Kina bekymrer sig, er det i al fald vigtigt, at vi står tæt sammen’

Ovenstående citat er fra Stoltenberg på NATO’s ungdomsmøde 9.11. Endnu en hyldest til USA’s storhed.

Man skulle tro, at uenighed inden for NATO og sologang fra enkelte medlemslande i NATO, som Tyrkiet, ville rejse store spørgsmål om, hvordan vi kan stole på NATO-kollektivet. Man ville også tro, at det valgcirkus, der har fundet sted i USA, ville få flere til at stille spørgsmålstegn ved, om USA er garant for vores demokratiske værdier og frihed.

Alligevel ser vi, at spørgsmål om dette, preller af blandt de vigtigste norske politikere. Kommentarer om valget i USA går i høj grad ud på, at vi kan og skal stole på vores ’vigtigste allierede’ uanset hvad. Udenrigsminister Søreide siger ’USA som vores vigtigste allierede ligger fast’ og AP-leder Støre siger, at ’USA er en af vores allervigtigste allierede. Vi ønsker et aktivt USA i verden’ Støre (tv2.no/nyheter 4-11-20).

I dag ser vi, at USA og NATO presser på, for at Norge skal give slip på princippet om ikke at have udenlandske baser på norsk jord i fredstid, og at vi forberede ankomsten af NATO-allierede atomdrevne ubåde. Sagen om ubådshavnen i Troms er i sig selv et godt eksempel, hvor USA’s ønsker tilsidesætter lokale myndigheder og civilsamfundet.

Gennem forsvarsbudgetter, planer og aktiviteter deltager Norge aktivt i USA’s krigsspil i de nordlige områder. Dette øger spændingen mellem stormagterne og faren for, at Norge bliver en slagmark i en krig mellem stormagterne. NATO-medlemskabet betyder også, at vi bliver trukket ind i krige, som ikke har meget at gøre med forsvaret af vores territorium eller selvstændighed.

Disse forhold undergraver vores ’territoriale ukrænkelighed, politiske uafhængighed og sikkerhed’. Dette er noget helt andet end en garanti for små staters selvstændighed. USA og NATO’s aktiviteter er baseret på et princip om, at magt giver ret. Det truer småstaters suverænitet.

Også med Joe Biden som vinder af valget i USA, fortsætter stormagtsrivaliseringen. Dette indebærer fortsat militarisering og en yderligere politisering af NATO. NATO’s chef, Jens Stoltenberg, har varslet, at et forslag til et nyt strategisk koncept for NATO er undervejs. Dette vil betyde, at Norge som NATO-medlem skal tage endnu mere del i stormagtsrivaliseringen. Dette sker samtidig med, at norske forsvarsplaner lægger op til at NATO og de allierede bliver en endnu mere integreret del af den norske forsvarsstruktur.

USA’s trusselbillede kopieres automatisk til os. Noget, som vil gøre os til en fortsat udvidet arm i USA’s stormagtsrivalisering – under princippet om, at USA’s magt giver ret.

Det er på høje tid med et skifte i den sikkerhedspolitiske debat. Hvem der skal være Norges militære allierede skal diskuteres åbent og ikke være forudsætningen for norsk sikkerheds- og forsvarspolitisk debat. Norge skal have en selvstændig udenrigspolitisk uafhængig af et selvhævdende USA.

Afspænding og uafhængighed skal rejses som afgørende for norsk sikkerhed og tryghed.

Norge ud af NATO!

Bestyrelsen i Stopp NATO 9. november 2020

Oversat fra
Norge ut av NATO!

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater