Parlamentarisk kontrol er varm luft

Regeringen har måtte trække sit oprindelige forslag til ny epidemilov tilbage. Det sker efter kritik og protester mange steder fra. Regeringens lovslag lagde op til at en sundhedsminister med dekretmagt kan sætte sundhedspersonale og politi til at tvangsteste, tvangsvaccinere og tvangsbehandle og isolere folk.

Det fremlagte forslag var da også en prøve på at se hvor langt regeringen kan gå i den nuværende situation. Og helt dertil var den ikke kommet. Regeringen vil i stedet komme med et mere spiseligt lovforslag, der kan erstatte den nuværende epidemilov

Men hvordan stiller regeringens tre støttepartier Radikale, SF og Enhedslisten sig egentlig til, at der overhovedet skal laves en ny vidtgående epidemilov, der giver statsmagten og regeringen yderligere store magtbeføjelser?

Det stilles der ikke spørgsmålstegn ved. Bare den bliver demokratisk holdbar og under parlamentarisk kontrol hedder det samstemmende.

Enhedslisten har lagt sig fladt ned

Det lyder kønt. Men hvad parlamentarisk kontrol betyder i praksis. har vi bare indenfor de sidste par uger set en del meget sigende eksempler på. Når regeringen begår lovbrud som med minkaflivningen, ja så holder støttepartierne bare hånden under dem med en hastelov – om der så ryger en fødevareminister, så forsætter politikken som hidtil.

Eller den aktuelle skandale omkring FE – Efterretningstjenesten. FE er under parlamentarisk kontrol, hvilket ikke har forhindret den i at lade USA spionere på dansk grund mod vores nabolande. Når det kommer til stykket, er det ren illusion at tale om parlamentarisk kontrol, når alle partierne retter ind og er den del af samme system. Og så træffes de virkelige beslutninger jo på helt andre direktionsgange”, siger APKs formand Jonas Ørting og forsætter:

Enhedslisten optræder som om statsmagten er helt neutral og sat i verden for at varetage befolkningens og ikke den herskende klasses interesser. De har lagt sig fladt ned, gennem hele det her forløb hvor det er væltet ud med milliardhjælpepakker til erhvervslivet, mens der ikke har været råd til tilstrækkelige værnemidler og mere sundheds-og omsorgspersonale midt i en pandemi. Hvordan kan det være eller blive demokratisk? Det er at stikke folk blår i øjnene.

Der tales hele tiden om sundhedsfaglige og samfundskritiske interesser. Vi har lige fået demonstreret, hvordan arbejdsgiverne helt selv kan bestemme hvad der er samfundskritiske funktioner i forhold til de særlige Corona restriktioner i Nordjylland, hvor de sender bygningsarbejder rundt i landet til deres projekter. Og set hvordan det er Dansk Erhverv, DA og Dansk Industri der reelt trækker i trådene.”

Epidemiloven er endnu et skridt ned ad den vej hvor retssikkerhed er sat til side, hvor statsmagten har fået stadig større og indgribende beføjelser til at sikre en kapitalistisk krisepolitik, kan køres igennem. Og der må fortsat protesteres mod hvert eneste konkrete skridt regeringen og et flertal i Folketinget tager imod en totalitær politistat – med eller uden et parlamentarisk godkendelsesorgan i Folketinget.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater