Klassekamp under den globale krise – Find artikler i det nye nummer af Enhed og Kamp

APK’s politiske og teoretiske magasin er udkommet med årets fjerde nummer. Et hovedtema lige nu, og som også går gennem dette nr., er den globale økonomiske, politiske, sociale krise. Covid19 pandemien har accelereret krisen og skabt en sundhedskrise oveni. Kapitalismen har ingen reelle kriseløsninger eller alternativer. Hvordan vendes frustration og vrede til organisering og kamp? Hvordan rejser vi en større politisk bevidsthed om kapitalismens krise? Det er nogle af de spørgsmål som rejses.

Med kriserne er kvindernes uligestilling i samfundet blevet ekstra tydelig. Kvindeundertrykkelsen er klassemæssigt, socialt, seksuelt og fysisk blevet mere rå og åbenlys og må forbindes med kampen for en socialistisk fremtid uden undertrykkelse.

Friedrich Engels skabte sammen Karl Marx den videnskabelige socialisme, dens principper, metode og filosofi. Her 200 år efter hans død ses gennem artikler i dette nr. hvor aktuel og brugbar hans værker og tanker er for os i dag.

Det har længe været et ønske fra vores læsere og her på redaktionen, at magasinet også kunne fås som online magasin. Det kan det fra nu af. Du kan naturligvis forsat købe og abonnere på det trykte magasin, men får nu desuden muligheden for også at få det tilsendt i digital udgave, eller tegne et online abonnement for 100 kr. Så får du det sendt direkte, når det udkommer.
Læs mere om dette nederst i artiklen
og se hjemmesiden www.enhedogkamp.dk

Indholdsfortegnelse

Hvordan kan vi skabe en større politisk bevidsthed omkring kapitalismens krise?
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Kampen mod krisen og pandemien er et klassespørgsmål
Udtalelse fra de europæiske organisationer og partier i CIPOML

Styrkelse af Den Europæiske Union på ryggen af arbejderklassen
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

”Den nye silkevej” i Italien
Af Kommunistisk Platform, Italien

Vejen til den revisionistiske afgrund: Noter om Sovjetunionens historiske erfaringer
Af Raul Marco / C.Hermida, Spaniens Kommunistiske Parti (marxistisk-leninistisk) / PCE(m-l)

De unges fremtid er en revolutionær ændring af systemet
Udtalelse fra de europæiske organisationer og partier i CIPOML

Ære og respekt til kammerat Raul Marco
Hilsen fra Cipoml

Friedrich Engels – 200 år og aktuel
Af Revolusjon, Norge

Friedrich Engels og hans arbejde
Af Tyrkiets Arbejderparti, EMEP

F. Engels, patriarkatet og reproduktionen
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Verdens kvinder: Lad os forene os i kampen for socialisme, så vi kan ”trække vejret”!
Af CIPOML, Den Internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer,

Satire – en del af den politiske kunst
Af Nana Gregersen, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Folkets frustration må udvikles til organisering og kamp
Af CIPOML, Den Internationale Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer

Grænsen for kapitalistisk produktion er kapitalen selv
Af CIPOML, Den Internationale Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer

Den kapitalistiske krise og pandemien
Af CIPOML, Den Internationale Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer

For enhed mellem arbejderne og folkene i Middelhavsområdet
Udtalelse fra de europæiske marxist-leninistiske partier og organisationer i CIPOML

Deres ”demokrati” og vores
Af Bolivia Revolutionære Kommunistiske Parti, PCR

Enhed og Kamp på nettet

Det har længe været et ønske fra vores læsere og her på redaktionen, at magasinet også kunne fås som online magasin. Det kan det fra nu af. Du kan naturligvis forsat købe og abonnere på det trykte magasin, men får nu desuden muligheden for også at få det tilsendt i digital udgave, eller tegne et online abonnement for 100 kr. Så får du det sendt direkte, når det udkommer.

På siden vil du også kunne finde artikler fra alle de tidligere nr. fra 2017 og frem til nu. Når et nyt nr. udkommer, vil det dog ikke være alle artikler der er synlige i starten. Du vil kunne finde artikler under bestemte temaer som analyser med ex. marxistisk-leninistisk teori, klassekamp med artikler fra de enkelte lande, og synspunkt omkring politiske ideologiske aktuelle spørgsmål.

Et særligt tema er CIPOML, Den Internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, med udtalelser og dokumenter på dansk og engelsk. Og konferencens fælles tidsskrift Unity &Struggle ligger på engelsk også tilbage fra 2017.

Kort sagt på www.enhedogkamp.dk findes nu en samlet, lettilgængelig guldgrube af den videnskabelige socialisme anvendt på klassekampens udviklinger i verden i dag og på arbejderklassens kamp erfaringer i dag og historiske.

Og da enhver videnskab og felt har sit eget fagsprog og begreber, introducere vi også en ordbog med politiske begreber, som vi håber læserne vil være med til at udvikle med forslag og kommentarer.

Revolutionær forandring kræver revolutionær handling, organisering, viden og teori og målet med denne nye webside er at den bruges til dette.

Da vi hverken kommer til at have reklamer, sponsorer eller betalingsmurer på Enhed og Kamps side vil den økonomiske støtte fra jer læsere, i form af at tegne abonnementer, sende støttebeløb være af stor betydning. Det kan gøres direkte på siden.

Bestil et årsabonnement (4 nr.) direkte på

www.enhedogkamp.dk

Pris for det trykte magasin : 350 kr. incl. forsendelse

Pris for online adgang alene: 100 kr.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne