Joe Biden kommende præsident – i et stærkt polariseret USA – med militær i gaderne

Efter et absurd og udemokratisk amerikansk valgshow i landet der betegner sig selv som verdensmester i demokrati er valget nu afgjort med Joe Biden som ny præsident i USA. Trump blev sat af med en rekordhøj stemmedeltagelse. Der blev mobiliseret MOD Trump, ikke FOR Biden, der i bund og grund vil fortsætte med at sikre de amerikanske monopoler frem for befolkningens ret til et ordentligt liv. Det er endnu uklart om Trump vil acceptere valgnederlaget.

Valget foregår i en situation hvor den vaklende supermagt USA står i en skærpet klassekampssituation i hjemlandet og i en økonomisk og militær kamp for magt og dollars på verdensscenen. Biden vil ligesom Trump først og sidst være præsident for de amerikanske monopoler og Wall Street.

Trods afsløringen af Trumps kyniske politik, hvor han uden bekymring har ladet mennesker dø i hundrede tusindvis i corona-pandemien, hans åbenlyse løgne og helt udemokratiske metoder, står han stadig for mange som et bedre alternativ end det Demokraterne kunne komme op med. Biden er først og fremmest valgt på ikke at være Trump, ikke fordi han har en progressiv vision at tilbyde befolkningen.

Trump har ikke mistet stemmer, men hans modstandere har samlet sig for at stemme hans reaktionære politik ud.

Præsidentvalget i USA falder i en situation, hvor hele verden er ramt af corona-pandemien, samtidig med en ny kapitalistisk overproduktionskrise rammer økonomierne. Det har både betydet en omfattende helbredstrussel globalt, og at kapitalen verden over har taget enorme skridt for at kaste krisen over på arbejderklassen og den brede befolkning, mens de store virksomheder har fået milliardstøtte.

Det privatiserede og ulige sundhedsvæsen i USA har understreget klasseforskellene. Og lige op til pandemiens udbrud eksploderede klassekampen i Black Lives Matter bevægelsen, mens præsident Trump på sin side har taget fascistlignende metoder i brug for at holde protestbevægelsen nede. Trump har generelt regeret gennem en politik bygget på åbenlyse løgne, uberegnelighed, hæmningsløshed og personlige påstande uden bund i virkeligheden.

Udover det million-dollars budget som det kræver for enhver amerikansk præsident, kom Trump til magten ved at skaffe sig en vælgerbase i dele af den hvide arbejderklasse, hvor han har spillet på frygten for arbejdsløshed og fattigdom skabt af den kapitalistiske produktions udflytning af arbejdspladser. Hans ’America first’ blev en form for håb om en ny kurs med fremgang for amerikanske arbejdspladser. Og dette håb lever videre hos nogen, også i arbejderklassen. At sikre arbejde og sociale rettigheder til USA’s arbejdere og fattige vil Joe Biden løse lige så lidt som Trump har gjort det.

Trumps støtter er også de grupperinger af åbent reaktionære, der hylder retten til at bære våben, der vil fratage kvinderne retten til abort og åbent organiserer sig i bevæbnede militser. Dette segment bakker fuldt op om Trump, som har båret dem frem under de 4 år som præsident, og han kan stadig vælge at lade dem få frit spil i en rabiat reaktion vendt mod valgnederlaget.


Her er nationalgarden sat ind Philadelphia hvor Biden har vundet med snævert flertal. Valget afgøres i en højspændt situation hvor Trump nægter at anerkende sit nederlag og lægger op til langvarig modstand og retssager. – Et valg Trump på forhånd karakteriserede som forventet svindel imod ham med brevstemmer og holder fast i den udokumenterede påstand.

Voldsanvendelsen og truslerne er øget, både fra statens og de højre ekstremes side – et udtryk for en kapitalistisk magt i dyb krise.

I 2016 var det Trump der kom til magten ved ikke at være Hilary Clinton.

Som KPnet skrev i 2016

”Trump virker uforudsigelig og uberegnelig. Han førte en beskidt valgkamp modelleret efter de konstante reality shows.  Den arrogante Clinton, indbegrebet af det dybt upopulære politiske establishment, havde kun hån til overs for Trumps vælgere, som hun opfattede som ’white trash’ . Det hævnede sig og overskyggede Trumps angreb på mexicanere og indvandrere, muslimer og på kvinder i almindelighed. Valget efterlader et stærkt delt og socialt og etnisk opsplittet USA med dybe frustrationer”.

Trumps faktiske politik har først og fremmest bestået af skattelettelser og friere rammer for den kapitalistiske produktion. Trods Trumps påståede vægt på USA’s nationale politik har USA-imperialismen på ingen måde ladet resten af verden i fred i hans præsidentperiode. Globalt har Trump brugt sin uberegnelige personlighed til fortsat at pushe på den øgede militære oprustning i NATO. Også under Trump har krigspolitikken været central, som den i høj grad er det for Demokraterne.

Joe Biden har under valgkampen tillagt sig en lidt mere venstreorienteret retorik end tidligere i et forsøg på at samle stemmer i et samfund med dybe klassemodsætninger, hvor der er opbrud og søgen efter et alternativ til den rådne kapitalisme. Det er på ingen måde ensbetydende med at USA under Biden vil slå ind på en progressiv kurs eller at beslutninger fra Trumps periode vil blive rullet tilbage i større stil.

USA er stadig en vaklende supermagt i krise truet af det opkommende Kina, med skærpede modsætninger mellem klasserne, et land med en astronomisk gæld og med voldsomme udbrud af kampe mod samfundets ulighed. Under Joe Biden vil USA stadig føre en politik til fordel for monopolerne, lade arbejderne betale krisen og tage nye skridt i den imperialistiske kamp for magt i verden. Joe Biden vil ikke være en løsning for amerikanske arbejdere.

Også oprustningen vil fortsætte. En enorm stor del af BNP vil stadig blive brugt til krig og krigsforberedelser, og presset på oprustning i NATO vil fortsætte.

Internationalt vil Joe Biden sandsynligvis arbejde efter større enhed blandt de vestlige allierede under mere ’velordnede’ former. Men aggressionen for at tilkæmpe sig markeder og magt på alle fronter vil fortsætte. USA-imperialismen vil stadig være krigsforbryder og en fjende af verdens folk. Krig og atomvåben vil stadig ligge i værktøjskassen, Arktis vil stadig blive påført højspændte konflikter. Den indædte konkurrencekamp og rivaliseringen med Rusland og Kina vil betyde en stor fare for hele verdens befolkning.

Joe Biden er gået til valgkamp for at vende tilbage til ’normale tilstande’. Men

situationen under den kapitalistiske krise udvikler sig. Vi lever nu under den ’ny normal’, hvor kapitalens undertrykkelse og udbytning har taget nye skridt under coronaen.

Det er den ’normal’ Joe Biden vil træde ind i og tage over som leder af det imperialistiske USA..

Ingen af de to præsidentkandidater repræsenterer arbejdernes interesser, og vi kan slutte af med et citat fra amerikanske “Red Phoenix”:

Vi, der kommer fra arbejderklassen ved, at uanset valgets resultat vil kampen fortsætte hver dag for sundhed, politireform, lighed mellem mellem racerne og mellem kønnene, en fair løn, ret til gratis, uddannelse, et ordentligt sted at bo, meningsfuld lighed for LGBTG-personer og fulde rettigheder for immigranter!

Herhjemme fortsætter kampen mod USA-imperialismen og mod Danmarks alliance med den, mod vores medlemskab af NATO og deltagelse i USA’s og NATO’s krige.

Læs også:

Amerikansk valgkamp i krampetrækninger

Amerikansk valgkamp i krampetrækninger


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne