FNs traktat om forbud mod atomvåben træder nu i kraft

Plakat fra atommarcherne i 60’erne

Tid til fred – Aktiv mod krig skriver på deres hjemmeside i anledning af at FNs traktat mod atomvåben nu træder i kraft i det nye år.

Om 90 dage træder FN-traktaten om forbud mod atomvåben i kraft. Traktaten blev debatteret og vedtaget i FN for tre år siden i 2017 på baggrund af bl.a. et stort forarbejde af ICAN (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), der samme år modtog Nobels Fredspris. Honduras har nu – som land nr. 50 – ratificeret traktaten, der derfor er gældende. Adskillige lande ventes at ratificere traktaten i den kommende tid.

Og Danmark?

Danmark boykottede i sin tid forhandlingerne om forbud mod atomvåben sammen med de andre NATO-lande. Dansk politik har fjernet sig langt fra tidligere tiders linje for nedrustning og forhandling til løsning af konflikter til fordel for en såkaldt aktivistisk udenrigspolitik, der reelt indbefatter brugen af atomvåben.

NATO har netop frigivet en rapport, der viser, at de europæiske medlemslandes samt Canadas militærudgifter steg med 4,3 procent i år.

Det er en skændig politik, der har gjort Danmark til et aktivt krigsførende land.

Det er også en politik som regering og folketing gennemfører stort set uden debat. Militærbudgetternes himmelflugt glider tilsyneladende ubemærket igennem forhandlingerne om næste års statsbudget/finanslovs.

Vi siger nej til militær oprustning. Nej til den førte krigspolitik. Danmark skal ratificere FNs traktat om forbud mod atomvåben.

PS. Der samles underskrifter til borgerforslag til folketingsbeslutning: Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben.

Tid til fred – Aktiv mod krig 

ICAN – The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne