Lad kapitalen betale! KPnets tale ved Folketingets åbning

KPnet er en af de mange der i dag slutter op bag demonstrationen BEDRE LEVEVILKÅR FOR ALLE – INGEN KRONER TIL KRIG OG KANONER!

Tale fra KPnet ved Lisbet Bonde, APK

I Madrid har der været store demonstrationer med krav om genopretning af det offentlige sundhedsvæsen. Der mangler læger og sundhedspersonale i katastrofalt omfang. Regionsregeringen har bevilget 1 mill euro til flere hospitalspræster! – men intet til læger og sygeplejersker, trods der er en kæmpe sundhedskrise.

I demonstrationerne lød råbet: Dette er ikke nedlukning – det er klassekamp.

Beretningen fra Madrid er bragt i netavisen kpnet.dk. Her bringes hver dag nyt fra kampe herhjemme og i verden. Og råbet om klassekamp høres overalt.

KPnet udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne. Netavisen er åben for alle folkelige bevægelser, for arbejderklassen, for kvinder og unge.

Også herhjemme vokser klassekampen.

Der er utallige demonstrationer og aktioner mod de tusinder fyringer, mod elendige arbejdsforhold som i Femern og mod den katastrofalt høje pensionsalder.

Der er beboernes kamp mod tvangsudsmidning af deres gode hjem. En kamp som retter sig både mod politikerne og mod de store ejendomsinvestorer. Ghettoloven skal væk – det er en skændsel at kalde et sted, hvor familier lever og bor, for en ghetto.

Protester og vrede mod statens behandling af arbejdsløse og syge vokser. De reformer, der førte til de nuværende livstruende og nedværdigende ressourceforløb og arbejdsprøvninger, blev begrundet med ”at ingen skulle efterlades på perronen”. Man finder heller ikke flere på perronen, for de er alle kørt over af systemet. Det eneste arbejde, folk kan få, er gratis-arbejde for Føtex. Fattigdomsreformerne skal væk!

Overalt bruger kapitalen corona-krisen til at rage endnu flere milliarder til sig og kaste udgifterne til krisen over på arbejdsfolk.

For mange arbejdere og unge står det mere og mere klart, at det ikke er nok at forsvare sig mod nye angreb. Vi må afskaffe roden til alt dette, selve kapitalismen må på lossepladsen, som Marx og Engels skrev i Det kommunistiske Manifest.

Vi må ha en revolution, hvis vi vil have arbejde til alle, en løn og pension man kan leve af, en bolig, sundhed for alle, gode forhold for børn og ældre.

Vi må have en revolution, hvis vi skal redde naturen og stoppe klimaødelæggelserne.

Vi skal have en revolution hvis vi skal stoppe våbenkapløb, krige og atomvåben.

Hvis vi kaster de ubrugelige illusioner om at fagtoppens forhandlere vil hjælpe os, at den socialdemokratiske regering vil hjælpe os, at det vil hjælpe med nogle nye endnu bedre politikere – hvis vi kaster dette bort og i stedet sætte sammenhold, kamp og solidaritet opbygget fra neden, så kan vi skabe en verden som er værd at leve i.

Se mere om den fælles demonstration
Folketingets åbning 6. oktober: Bedre levevilkår til alle – ingen kroner til krig og kanoner!

Se APK’s udtalelse
Forandringen må vi selv skabe – for en revolutionær vej ud af krisen!

Se talen på KPnetTV

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater