Ny model for arbejdsfordeling på vej – med forringede overenskomster?

D. 29. august stopper lønkompensations ordningerne, og regeringen har bebudet en ny model for arbejdsfordeling, der skal på plads gennem trepartsforhandlinger inden da. Et hovedelement er, at overenskomster med lange opsigelsesvarsler skal forringes for at skabe en ny ’fleksibel’ ordning, som regeringen og arbejdsgiverne tænker at bruge også i kommende kriser.

30 timers arbejdsuge – fremfor arbejdsfordeling og lønnedgang

Forhandlingerne lader reelt til at være sat på pause, men regeringen fastholder, at de nok skal nå i mål inden d. 29. august. Evt gennem et regeringsindgreb, men arbejdsminister Peter Hummelgård foretrækker naturligvis at fagbevægelsen er med til at føre kniven, når overenskomstrettigheder skal skæres væk.

Andre lande som Norge, Sverige og Tyskland indførte arbejdsfordeling som svar på corona-nedlukningerne, men her havde den danske model angiveligt ’svagheder’, fordi funktionæransatte har opnået længere opsigelsesvarsler og arbejdsdeling ikke er en del af funktionærloven. Til gengæld har almindelige overenskomstansatte umiddelbart kunne sendes på fordeling, hvor arbejdstiden skæres ned og den ledige tid betales med dagpenge. Den model er brugt for omkring 7000 ansatte i de seneste måneder, med stor lønnedgang til følge.

Indføres modellen som et almindeligt middel for arbejdsgiverne vil det skabe en kæmpe øget usikkerhed om hvilken løn man kan forvente at modtage for sit arbejde. Ikke alene er der den risiko for fyring der altid findes under kapitalismen, men også risiko for en stor og pludselig lønnedgang under kriser.

Med denne ordning er det arbejdsløsheden der bliver fordelt og arbejderne der betaler. Et svar der tilgodeser arbejderne frem for arbejdsgiverne vil være den fremadrettede løsning, hvor arbejdet fordeles og hvor arbejdsgiverne betaler af deres profit. Dvs nedsat arbejdstid for alle – 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation! Det er på høje tid – arbejdstiden er ikke sat ned de sidste 33 år. Tværtimod er arbejdsgivernes mulighed for fleksibel arbejdskraft og brug af ubetalt overarbejde øget.

Læs også

Forlæng dagpengeperioden – hæv dagpengene permanent
KPnet 11. juni 2020

30 timers arbejdsuge i stedet for mere fleksibel arbejdsdeling
KPnet 8. juni 2020

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater