Pandemien øger de imperialistiske modsætninger verden over

Under corona-pandemien har vi kunnet se, hvordan de imperialistiske modsætninger skærpes og den kapitalistiske krise og monopoliseringen accelererer. Firmaer går ned eller bliver købt op, mens andre profiterer og bliver corona-milliardærer – ikke mindst medicinalindustrien. Denne artikel tager et fransk udgangspunkt, men har vigtige pointer om den indbyrdes afhængighed i den globaliserede kapitalistiske produktion – og behandler Kinas rolle som fremstormende imperialistisk magt.

Oversat fra “La Forge”, lettere forkortet af redaktionen

”Globalisering”, baseret på ideen om hele verden som et enkelt omfattende marked, der er fri for enhver hindring mod konkurrencen, er accelereret igennem de sidste årtier i det 20. århundrede og har sat en global udveksling i gang.

I de mest udviklede imperialistiske lande har monopolerne drevet udflytning fremad med et dobbelt formål: Søgning efter de laveste omkostninger til arbejdskraften og de gunstigste generelle vilkår for profitten, men også at finde gunstige betingelser for at komme ind på potentielt nye markeder.

Dominoeffekten af ​​gensidig afhængighed

De sydøstasiatiske lande er blevet ”verdens fabrikker”.
I USA og Europa lukkede tekstil, -sko og andre virksomheder, og produktionen blev flyttet til Kina, Indien, Pakistan eller Bangladesh…. Der er blevet skabt tusinder af jobs, hvor man i enorm målestok kan fremstille masseforbrugs produkter, der er produceret under forfærdelige udbytningsbetingelser (lave lønninger, et utroligt antal arbejdstimer, undertiden børnearbejde) – og solgt til lave priser.

For deres del har de udviklede kapitalistiske lande fokuseret på samling, konditionering, mærkning … og produktion af produkter af høj kvalitet, som har fremmet en ny type turisme: Hvor nyrige i de opadstræbende lande går over til at handle i luksuriøse butikker i de vestlige hovedstæder.
Denne verdensomspændende opdeling, der er steget til det ekstreme, har spredt sig til alle sektorer: Tekstiler og beklædning, men også produktionen af ​​elektroniske enheder, bilkonstruktion, maskiner og udstyr, møbler … og medikamenter!

Hubei-provinsen er et nerve- og verdenscenter især for bilindustrien, halvleder- og fiberoptisk industri … I automobilindustrien fik produktionsstop en stærk indflydelse på produktionslinjerne for bilproducenter over hele verden … De franske bilproducenter blev især påvirket af karantænen hos de kinesiske arbejdstagere, der var leverandører til Faurecia og Valéo.

De franske Renault-fabrikker stod også stille på grund af manglende levering af de nødvendige elektroniske komponenter fremstillet af leverandøren MTA i Codogno i Lombardiet, det europæiske epicenter for pandemien fra Wuhan.

Betydningen af pandemien for den økonomiske aktivitet i de imperialistiske metropoler bevirkede en kaskadelignende effekt med produktionsstoppet på disse to områder og blev yderligere forstærket af organisationen af ​​produktionen i “just-in-time” – processen (1).

Til de kaskadelignende påvirkninger hører også spørgsmålet om energi og råmaterialer som følge af produktionsnedgangen i Kina. Sammenbruddet for olieprisen og visse råvarer havde en umiddelbar indvirkning på økonomien i de vigtigste producerende lande, i Nordafrika, Mellemøsten, Rusland, Latinamerika …

Recessionen, der omfatter hele den globale økonomi, forstærkes af det faktum, at de forsyningslande, som økonomierne i de imperialistiske lande er afhængige af, samtidig er kunder.

Fordi Airbus har bygget sin montageanlæg for A320 (2) i Tianjin, er de ikke kun afhængige af produktionsomkostninger, som utvivlsomt er lavere end i Toulouse eller Hamborg. En af betingelserne og modydelser for denne enorme ordre på næsten 32 mia. EUR (290 A320 og 10 A350) var, at Macron personligt forhandlede denne kontrakt med Xi Jinping i marts 2019 …
Dette gør monopolers og staters protektionistiske bestræbelser i retning af at styrke deres autonomi gennem indkøb af visse handelsvarer, der betragtes som strategiske varer, meget problematiske.

Frankrig er især ramt af Wuhan-krisen

PSA-gruppen (Peugeot m.fl.), der har 5 produktionssteder i partnerskab med de kinesiske virksomheder Dongfeng og Changan i Kina, har været udflyttet der siden 1992. Renault, der også er tilknyttet Dongfeng i et partnerskab, fulgte efter i 2016. Valeo er der også.

Det samme er tilfældet med omkring ti andre virksomheder, herunder Schneider Elektrik …, Alstom …, Eurocopter (nu Airbus-helikopter), Keolis …
Med dens geografiske placering,er Wuhan blevet til et logistisk knudepunkt i Kina, der også gør det til udgangspunktet for “Den nye Silkevej”, især med en jernbanelinje til godstransport på en strækning af 11.300 km, der forbinder Kina med Lyon.

Kinas voksende betydning i den globale økonomi

I rapporten om den internationale situation på vores partis 9. kongres skriver vi om den infrastruktur, der udbygges i Kina for at distribuere deres varer:

“Formålet med disse “veje” er at sikre landforbindelsen til Europa for at undgå en mulig blokering af Kina fra den amerikanske flåde. Samtidig udbygger Kina en maritim flåde, civil såvel som militær, og køber forskellige havne, herunder Piraeus i Grækenland, porten til Europa […]

Da den kinesiske regering bebudede denne vidtrækkende plan, spændte reaktionerne fra de andre imperialistiske magter fra åbent fjendtlig til betydelig interesse i at deltage i det.”

I vores beretning, som vi offentliggjorde under titlen ”For et revolutionært brud med systemet ”, analyserede vi styrkelsen af ​​dette land, både dets styrker og svagheder og de spændinger, som dette skaber:

”Kina er en stor imperialistisk magt. Det har alle dets kendetegn: Enorme monopoler på alle økonomiske områder, der globalt kan indgå i en konkurrencekamp om markeder og som kan fundere sig på en stat, der støtter dem. Med en sværindustri, der producerer stål i store mængder (38% af verdens produktion) og cement (50% af verdens produktion). Med en bilindustri under hurtig udvikling med betydelige investeringer i segmenter som el- og hybridbiler. Med en industri for masseforbrugsvarer, der oversvømmer det globale marked. Med kapitalakkumulering genereret fra handelsoverskud, som Kina investerer i større internationale infrastruktur- og  udviklingsprojekter. ”

Styrkelsen af denne imperialistmagt, der ikke har noget til fælles med at være et socialistisk land, men bedragerisk påberåber sig det, har tilspidset modsætningen til den amerikanske imperialisme, hvis hegemoni er truet.

Pandemien fremhæver skrøbeligheden i en global økonomi, som uundgåeligt bliver indbyrdes afhængig, og en skrøbelighed, der er blevet mangedoblet med den liberale ”globalisering” i de sidste årtier.
Den har også fremhævet den voksende betydning af den kinesiske imperialisme og har betydet en skærpelse af de inter-imperialistiske modsætninger.

Alle lande kommer svækket ud af den.
Den ”nye begyndelse” vil uddybe ulighederne og skærpe spændingerne.

Bemærkninger:
1) “Just-in-time” – processen, som blev muliggjort ved udvikling af transportmidler, digitalisering og liberalisering af udvekslingen af ​​varer, sigter mod at afkorte perioden for kapitalens cirkulation og opnå en højere merværdi, der er presset ud af de arbejdende

2) Denne fabrik, hvis produktion var påvirket af epidemien, skulle udføre interiørarmaturer og skulle ifølge BMF Business blive leveringscenter for A350-flykunder i 2021.

(Originalartikel fra “La Forge” maj 2020, PCOF’s avis, lettere forkortet udg. oversat fra Arbeit-Zukunft)


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater