Anbefaling fra den nedsatte Lærerkommission: Syltekrukke – Narresut – Fuser!

Forleden fremlagde den såkaldte Lærerkommission sine anbefalinger til lærernes arbejdstid. Og – som forventet – er der intet reelt nyt under solen i kommissionens anbefalinger. Syltekrukke. Narresut, Fuser. Elastik efter metermål. Intet reelt opgør med L 409 – den lov som erstattede lærernes arbejdstidsaftale i 2013 – er blandt de betegnelser, nettet lige nu flyder over med.

SRSF-regeringen stod bag lockouten af lærerne og den påtvungne skolereform. Helle Thorning Schmidt bliver her buet ud fra scenen 1. maj

L 409 – Loven der blev indført efter lærerlockouten og som siden har fastsat rammerne for lærernes arbejdstid. Det var den lov, der ved sidste års overenskomstforhandlinger i 2018 fik fagbevægelsen til at lave en musketéred om, at nu skulle lærerne have en ny arbejdsaftale ligesom på resten af arbejdsmarkedet.

Det skete bare ikke – så lærernes arbejdstid er stadig så skammeligt reguleret ved lov, som den eneste faggruppe i landet. I stedet nedsattes den nævnte kommission til at komme med anbefalinger til en kommende arbejdstidsaftale mellem parterne.

Og den har nu talt.

Det fremføres til beroligelse, at kommissionens opgave ikke var at komme med en færdig arbejdstidsaftale men derimod at skabe et fælles grundlag til kommende forhandlinger.

Et af elementerne i kommissionens anbefalinger er, som det hedder: Pligt til at undersøge muligheden for at indgå eller forny en lokalaftale! Kommissionen foreslår, at det fastsættes i en central arbejdstidsaftale, at de lokale parter i kommuner, hvor der ikke er indgået en lokalaftale om lærernes arbejdstid, har pligt til at undersøge mulighederne for at indgå en sådan aftale.

Og? – Nu er det sådan, at allerede på nuværende tidspunkt har omkring 60% af alle kommuner indgået lokalaftaler med den lokale lærerforening om arbejdstiden i erkendelse af at lockout og L 409 har kostet folkeskolen dyrt i lærerflugt og faldende kvalitet. Ca. 20% af undervisningen varetages i dag af vikarer og ikke læreruddannede!

Det vækker bekymring med betoningen af lokale aftaler. For nok skal den politiske skamstøtte L 409 naturligvis væk, men det er fuldstændigt afgørende at Danmarks Lærerforening ikke fraviger kravet om en central arbejdstidsaftale.

Som en kommentar til fremlæggelsen kommissionsrapporten på Folkeskolen.dk lyder:

”Jeg synes en central aftale om at have lokale aftaler er lige til at lukke op og skide i! Måske er det bare mig, men jeg kan ikke se mig selv i en overenskomst der efterlader mig uden rettigheder på nåde og luner fra hvilken leder man måtte have… syltekrukke passer bedst på det!”

Og en anden:

”Som ventet en lang række vattede hensigtserklæringer, spicet op med en god omgang elastik i metermål, som vi har hørt det så mange gange før. Smukt timet præcis 14 dage efter finansloven for 2020. DLF må have sovet gevaldigt i timen, da datoen blev lagt! Med undervisningsministerens udtalelse om at der ikke bliver rykket på timetallet og de håndører som finansaftalen indeholdt, så kan enhver idiot jo hurtigt konkludere at alt det her forbliver ved ønsketænkningen, når forhandlingerne først går i gang. Så… Hvad er det reelt vi har opnået ved denne kommission ud over at politikerne lykkedes med at trække tiden? Jeg kan virkelig ikke få øje på det!”

I Information d. 18.12.19 fremhæver Lise Richter nogle vigtige pointer. Bl.a. at lovindgrebet overfor lærerne i høj grad var en spareøvelse. Lovindgrebet har gjort en undervisningstime 20 % billigere! Tilpasset SRSF-regeringens folkeskolereform, der krævede flere undervisningstimer og mindre tid til forberedelse. 7,5 millioner ekstra timer i dansk, matematik, bevægelse, lektiecafé blev lagt ind i årsplanen, men uden at sætte penge af til det.

Lærernes krav om en central arbejdstidsaftale er stadig højaktuelt.

Læs nærmere om rapporten her

Læs også
SRSF-regeringen afsløret: Lærerlockouten var en planlagt forbrydelse
KPnet 28. september 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater