EU vil lovgive om løn og arbejdsforhold

Tema 3F kongres:  21.-26. september 2019

Toppen i samfundet hævder at EU og det indre marked er et gode. Det er dog kun et gode for virksomheder og storkapitalen, for alle på gulvet betyder EU et ræs mod bunden. Lande uden socialt sikkerhedsnet, og med ringe løn og arbejdsforhold bliver ikke løftet op af EU medlemskabet, i stedet har EU været garant for at alle almindelige arbejdere har fået dårligere forhold – og vil miste endnu mere i fremtiden, hvis vi bliver i EU.

Foto: EU-fagligt Netværk

Selvom snart alle anerkender de problemer der er med social dumpning, så påstår både politikere og fagtop, at løsningen er endnu mere magt til EU. F.eks. roste man EU, da det i år blev vedtaget at etablere en Europæisk Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA), hvis formål er at skabe “fair bevægelse” på arbejdsmarkedet i EU.

I virkelighedens verden kender de fleste udmærket konsekvenserne af EU’s politik. I industrien flytter virksomheder konstant arbejdet rundt efter hvor lønnen er billigst og arbejdsforholdene er dårligst, i transportsektoren er der talrige eksempler på underbetaling og ringe arbejdsforhold, i byggeriet står udenlandske entreprenører i kø for at underbyde danske virksomheder, ved hjælp af svindel og bedrag. Alle brancher kender lignende eksempler, og det bliver ikke bedre ved at sende endnu mere magt ud af landet ned til EU. EU er lig med forringelser.

EU bestemmer allerede over alt fra udliciteringsregler, til togdrift, til salg af energi. Og EU vil også gerne bestemme over pensionsalderen, ferielovgivning, uddannelserne og hvem der har ret til at modtage dagpenge osv. osv.

Det næste bliver at EU vil bestemme over indholdet i overenskomsterne, og det fagretslige system. Der ligger f.eks. et forslag om at indføre en fælles europæisk mindsteløn, og EU-Domstolen vil have ret til at dømme om en konflikt er lovlig eller ej. Og der er grund til at tage denne trussel alvorligt, EU har allerede vedtaget at almindelige ansatte på gulvet i den offentlige sektor ikke må være ”lønførende” så de presser lønnen i den private sektor op. Så at blande sig i løndannelse er overhovedet ikke nyt for EU.

Når det kommer til Social dumping-problemet er der heller ingen grund til at have tiltro til at EU vil opgive centraliseringen af magten, og vedtage en ”social protokol” der respekterer medlemslandenes egne arbejdsmarkedsmodeller. EU vil ikke engang tillade at det danske RUT-registrer holder styr på udenlandske en-mands virksomheder.

Fair og ordnede forhold med overenskomstbestemt løn og arbejdsvilkår, kommer ikke fra EU, men fra en aktiv og engageret fagbevægelse.

Stol på egne kræfter – Danmark ud af EU!

Andre artikler i temaet:

Hvor vil 3F’s kongres gå hen?
KPnet 21. september 2019

30 timers arbejdsuge – opsig velfærdsforliget – tidlig pension bør være en ret for alle!
KPnet 24. september 2019

Socialdemokratisk statsminister spøgte både i korridorerne og på talerstolen på 3F kongres
KPnet 27. september 2019

Se program for kongressen
3F KONGRES / 2019

Læs også
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater