Udsultning af daginstitutionerne åbner op for privatisering – Dansk Industri står på spring

Daginstitutionerne er allerede presset ud over deres grænser og i de kommende år bliver behovet endnu større. I årene frem mod 2030 vil 66.000 flere børn have brug for pasning. De offentlige budgetter er udsultede, så nu øjner Dansk Industri en forretningsmulighed for private institutioner, ganske som privathospitalerne udnytter presset på et underbemandet offentligt sundhedsvæsen.

I april demonstrerede forældre, børn og pædagoger over hele landet for bedre normeringer. Her er det Holbæk

I 2005 ramte EUs privatiseringskrav daginstitutionsområdet, og det blev lovligt at oprette private daginstitutioner i Danmark. Det offentlige tilskud kan tages med over i den private institution, og ved en konkurs er det kommunens pligt straks at finde erstatningspladser.

Dansk Industri (DI) er nu gået i offensiven for bedre vilkår – ikke for børnene – men for profitten. Problemet er nemlig, ifølge DI at det tilskud der kan overføres til den private virksomhed er alt for lille.

Kommunerne skal blot øge tilskuddet, så står kapitalstærke virksomheder klar til at bygge nye institutioner. De skal bare lige åbne for en fast pengetilstrømning fra kommunens kasse.

Som for al privatisering gælder det, at konsekvensen er at en del af de offentlige midler vil gå til at dække en profit for virksomheden. En ganske unødvendig ekstraudgift. Udsultningen af de offentlige budgetter har skabt muligheden, der kan ses som en løsning af kommunerne,der ikke har pengene der skal til, hverken til nybyggeri eller drift. Allerede nu tilbyder private institutioner bedre forhold – for de familier der kan og vil betale ekstra.

Ordentlige normeringer og gode, billige offentligt drevne daginstitutioner til alle børn er en ret!

Babyboom på vej: Private vil åbne flere daginstitutioner
Århus Stiftstidende 7. august 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne