Udtalelse fra IrakSolidaritet på årsdagen for det ulovlige angreb på Irak den 20. marts 2003

D. 20. marts 2003 gennemførte USA, Storbritannien og andre allierede den folkeretsstridige invasion og besættelse af Irak. Dagen efter traf et snævert flertal i det danske folketing, bestående af regeringspartierne Venstre og Konservative samt Dansk Folkeparti beslutning om dansk deltagelse i krigen.

Foreningen Irak Solidaritet (Sv) udtaler:

1.
Vi mindes, at det nu er seksten år siden USA og Storbritannien ulovligt og folkeretsstridigt invaderede og okkuperede Irak.
Invasionen førte til at millioner af mennesker blev dræbt eller fordrevet fra deres hjem og fra deres land og at landets infrastruktur blev lagt i ruiner.
Irak blev påtvunget en politisk struktur som fremmede opsplitning, sekterisk vold og terrorisme. Trods det at besættelsen er ophørt er USA fortsat med at befæste sin kontrol og sin militære tilstedeværelse i landet såvel som i hele Mellemøsten.

2.
Et påskud for invasionen var påstanden om at Irak havde masseødelæggelsesvåben. Denne påstand viste sig at være falsk, allerede da FN-teamet under Hans Blix’s ledelse inspicerede landets anlæg. Deres resultater er senere blevet bekræftet: Irak havde ingen masseødelæggelsesvåben. Og selvom dette skulle have været tilfældet havde det ikke legitimeret invasionen eller besættelsen.

3.
Irak Solidaritet har tidligere påpeget, at supermagten USA anvendte kemiske våben og andre våben med længerevarende ødelæggende effekt for civilbefolkningen i angrebskrige uden FN-opbakning, i Irak som andre lande.

Det irakiske folk lever i et forgiftet land. USA anvendte våben med uran og med hvid fosfor og foretog uafskærmede afbrændinger af store mængder af kemikalier i dets hundredvis af baser i Irak.

Dette har ramt Iraks civilbefolkning hårdt. Våben med forarmet uran blev anvendt allerede under den første Golfkrig i 1991. Byen Basra blev hårdt ramt. USA gennemførte i 2004 to store angreb på byen Falluja. På sygehuset i Falluja er der siden blevet født mange svært skadede børn. I Falluja, Basra, Najaf, Bagdad, Hawija og andre byer rammes børn i stort omfang af misdannelser, cancer og andre sygdomme. Også amerikanske krigsveteraner er alvorligt syge som en følge af anvendelsen af disse våben.

4.
Spørgsmålet om atomvåben aktualiseres med den svenske regerings ”Udredning af konsekvenserne af en svensk tiltrædelse til konventionen om forbud mod kernevåben”.

IrakSolidaritet minder om, at FN’s atomenergiagentur IAEA i 2004 efterlyste en atomvåbenfri zone i Mellemøsten. Dette forslag er senere blevet debatteret i FN og andre fora. Den aktuelle konvention om forbud mod kernevåben er et skridt i den rigtige retning. Sverige har været en drivende kraft bag skabelsen, men har ændret sit standpunkt efter pres fra USA. Det er vores opfattelse at Sverige bør støtte og ratificere denne konvention. USA’s handlinger i dette spørgsmål fremmer ikke fred, det være sig i Irak eller i Sverige.

5.
Onsdag d. 20 marts 2019 kl 18.00-20.00 afholder IrakSolidaritet i samarbejde med ABF Stockolm et seminar under overskriften ”Ødelæggelsen af Irak – en fortiet forbrydelse og miljøkatastrofe”.

Det kommer til at handle om Pentagons og krigens rolle for miljø- og klimaødelæggelsen af Irak. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Stockholm den 3. marts
IrakSolidaritets styrelse

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Udtalelsen er oversat fra
Irak, folkrätten och kärnvapenfrågan: Uttalande från IrakSolidaritets styrelse inför årsdagen av USA-Storbritanniens olagliga angrepp på Irak 20 mars 2003

Læs også
Den 15. februar 2003: Millioner verden over sagde – INGEN KRIG MOD IRAK!
KPnet 15. februar 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater