FNs klimarapport: Der skal ske noget NU!

“At begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celsius vil kræve hastige og vidtrækkende omstillinger uden fortilfælde af enhver side af samfundet”. Sådan lyder konklusionen i FNs nye klimarapport.


Beslutningen om at samle den tilgængelige viden fra klimaforskningen i en rapport blev besluttet på mødet i 2015, hvor Parisaftalen blev vedtaget med det formål, at fastlægge hvilke konkrete handlinger der vil være nødvendige for at stoppe klimaforandringerne. En af konklusionerne i rapporten er, at Paris-aftalen, selv hvis den bliver gennemført vil være utilstrækkelig. Rapporten er en opsamling af 6000 forskellige rapporter fra videnskabelig klimaforskning, 91 forfattere fra 40 lande står bag og 42.000 forskere og politikere har været inddraget.

Klodens gennemsnitlige temperatur er allerede steget med én grad celsius, som følge af den kapitalistiske produktionsmåde, der aldrig sker efter en afbalanceret plan, men styres af enkeltkapitalers og staters umiddelbare interesser. I profit i olieindustrien, industri- og landbrugsproduktion osv, og i krigsførelse der brænder enorme mængder CO2 af. Alt sammen uden reelle hensyn til de miljømæssige følger eller menneskehedens overlevelse.

Klimapanelet slår fast, at det ikke er i strid med naturens kemiske og fysiske love, at hindre en temperaturstigning på over 1,5 grader, der er sat op som målet. Det er således de samfundsmæssige love der er problemet. En “omstillinger uden fortilfælde” er nødvendig. Det er det den aktuelle politik må måles op i mod.

Regeringens svar

Regeringens plan for el-biler er slået stort op, men befinder sig reelt på det absolutte minimumsniveau ifht beslutninger taget i FN og EU. Se Elbiler: Løkkes fossile hvidvask

Det står klart, at mens regeringen forsøger at slå sig op som grøn bliver den kollektive trafik forringet, mens omstilling væk fra benzin og diesel har lange udsigter – de stærke olieinteresser styrer.
I denne uge kommer så regeringens klimaudspil, der skal matche de omlægninger, som FN gør det klart er nødvendige. Det er allerede kommet frem, at den helt store ‘løsning’ for Lars Løkke og co vil være ny teknologier, der kan suge CO2 ud af atmosfæren mm. Om denne type metoder udtaler FN-rapportens eksperter:

“Effektiviteten af sådanne teknikker i storskala er ikke bevist, og nogle af dem kan indebære markante risici for en bæredygtig udvikling”.

Udover lagring af CO2 inddrager nogle af disse modeller rummet, hvor man enten slipper kemiske midler ud i stratosfæren eller laver solskjold med spejle. Meteorolog Jesper Theilgaard er blandt dem der bakker op om klimapanelets kraftige advarsler mod den type løsninger.

“Jeg er fuldstændig enig i den advarsel. Hvem skal for eksempel styre det, for der går jo storpolitik og geopolitiske hensyn i, hvem der skal styre spejlene over hvilke regioner. Og har man først etableret spejlene, har man også forpligtet sig til at fortsætte med dem, siger Jesper Theilgaard til DR.”

Udover at nytteværdien er tvivlsom, er der ingen tvivl om at denne type løsninger vil ske i tæt sammenhæng med militærindustrien og vil blive et element i supermagtsrivalisering og imperialistisk magtkamp. Det vil være højteknologiske løsninger, der giver frit spillerum til industriens fortsatte ødelæggelse af klimaet.

Befolkningens fulde mulighed for at tage førertrøjen på og sætte klimaet over profitinteresser kan først opnås i et socialistisk samfund hvor der tages hensyn til det fælles bedste. Klimakampen vil på samme måde som alle andre samfundskampe både være en kamp for at stå sammen om krav og afværge så mange følger af den kapitalistiske produktionsmåde som overhovedet muligt, mens man kæmper for det samfundssystem der kan sikre overlevelse for mennesker og natur. Klimakatastrofen der er i fuld gang er endnu et kraftigt bevis for hvor meget det haster.

Rapporten fra FNs klimapanel skal lægge op til den næste klimakonference, COP24, som begynder i Polen den 3. december.

FN’s klimapanel: Der skal handles hurtigt nu
Ingeniøren 8. oktober 2018

FN-klimarapport

Læs også
Elbiler: Løkkes fossile hvidvask
KPnet 6. oktober 2018

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 8. oktober 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater