Kriminalitetens anatomi hos de rige – og hos de udsatte unge

Skyderi i gaderne er i virkeligheden blot et symptom på den tilstand som meget af samfundet befinder sig i.

Det er rent galimatias at der skydes i gaderne i Danmark. Men det er tilsyneladende et forhold som statsmagten ikke vil løse. Eller i hvert fald gerne vil have til at udvikle sig nok til at de kan sigte folk for det der er mere alvorligt end blot at kapre en bil og erhverve skydevåben og køre rundt med dem. I hvert fald viser dokumenter fra den første høring i retten, efter politiet onsdag foretog en masseanholdelse relation til de seneste ugers skyderier, at de allerede fra første færd havde alle parter meget tæt overvåget, så meget endda at de havde fiflet ved et våben så det ikke kunne skyde, blot for at ligge den pænt på plads igen hos forbryderne.

Den nye bandekonflikt har også givet ny næring til regeringens kurs mod at ulovliggøre tøjstil og foreninger ved hjælp af diktaturmetoder i stedet for at bruge retssystemet.

Hvordan står det til med kriminaliteten?

Kriminalitet blandt unge i fattigkvarterer skyldes især socioøkonomiske problemstillinger. Det er især forhold som fattigdom, vold i familien, misbrug af spiritus eller hash eller andre stoffer, spilafhængighed, og posttraumatisk stress eller anden sygdom der er årsagerne. Gerne i en kombination.

Det er altså sådan, at selvom man udpenslede det, og remsede 20 eller 250 årsager op, så er det ikke ukendte årsager. Det er tværtimod sådan at der intet som helst nyt er under solen når der handler om årsagerne – det er ofte historier kun med ofre. Og således er der heller ikke meget nyt med hensyn til karakteren af den kriminalitet der udøves, der især er vold og tyveri og salg af narko og en blandet samling af trafikforseelser og gadeuorden, samt naturligvis trusler, beskyttelsespenge og prostitution. Det er ikke her på gaden man finder de moderne it-kriminelle.

Men ser man på kriminaliteten i samfundet generelt er der også træk der går igen uanset samfundsklasse, forældre og skolebaggrund, og der er tendenser til at det kriminelle element omkring misbrug og trafikforseelser, gadeuorden og prostitution, er nogenlunde ens i alle lag i samfundet, ovenikøbet med en overvægt af alvorlige forseelser blandt landets rige og deres børn. Blandt de rigeste er kriminalitetens anatomi grundlæggende anderledes, her hersker tanken om overmennesker og ”lidelsen” er elitær magtfuldkommenhed. Børn vokser op afsondret og højt hævet over menneskesamfundets moral og lovgivning.

Det er naturligvis også en international tendens, og mange af de kriminelle forhold der ses, f.eks. biltyverier eller ulovlige forhold på byggepladser eller i industrivirksomheder, er blevet mere udbredte i Danmark som følge af medlemskabet af EU.

Mens forhold som forurening og dyremishandling er noget der har været udbredt i Danmark og dansk landbrug lang tid før EU, og nærmest er en specialitet som vi er med til at udbrede til andre lande.

Ses der bort fra ungdomskriminaliteten er der dog ingen tvivl om, at den samlede mængde af kriminelle forhold, og størrelsen af dem er i stigning, fra skattesvindlere til korruption og nepotisme. I virkeligheden er historien om kriminalitet blandt unge, at lige præcis den del ikke er i stigning. Der er tværtimod en faldende tendens, ikke mindst fordi der i øjeblikket er lidt flere i arbejde. Men det er nogenlunde den samme relative mængde der hele tiden har været, hvis man indregner konjunkturudsving og arbejdsløsheden.

Den store gigantiske stigning i kriminaliteten ser vi især I den organiserede kriminalitet, blandt offentligT ansatte topchefer, og i den internationale byggebranche, i skattely, skattesvindel og hvidvaskning, som de seneste sager fra Den Danske bank har afsløret.

Hvem er bagmændene?

Når vi kigger nærmere på den organiserede kriminalitet blandt nogle i ungdomsmiljøerne, er der også nogle særlige forhold der går igen, nemlig at forskellige internationale efterretningsvæsner understøtter kriminalitet blandt ekstremistiske religiøse og fascistiske grupperinger. Og efterretningstjenesterne er med til at rekruttere og finansiere og organiserer de reaktionære grupper, der kan sættes ind i borgerkrige i udlandet og lignende. Og disse mere lyssky statslige aktiviteter finansieres ganske ofte med midler fra salg af narko og våben, eller anden type kriminalitet. Når det kommer til bagmændene, er billedet ofte at det er folk der er tæt forbundet med statsmagten, og ikke folk der står udenfor samfundet.

Hvorfor hjælper kommunen ikke misbrugere?

Selvom det er et forsvindende lille antal, er det alligevel ganske mærkeligt at der hele tiden skal være plads til unges åbenlyse kriminalitet i gaderne. Det er især tankevækkende at kommunerne ikke fjerner alle kriminelle elementer og hjælper dysfunktionelle familier og sætter dem under behandling. Og medierne er ikke til megen hjælp. Tit bliver problemet talt op som ekstremt omfattende, og uoverskueligt, men det er altså hverken det praktiske eller det økonomiske der forhindrer at man hjælper dem der har behov.

Og det der er brug for, er ikke flere gadeplanspædagoger eller flere sagsbehandlere, eller støtte til kampsportsklubber. De problemer der skal løses, handler om at sikre den helt nødvendige og vedholdende støtte, det vil sige et reelt stykke arbejde til rigtig løn og en rigtig uddannelse, og gode fritidsmuligheder med masser af kultur, der kan give muligheder for at blive løftet op i arbejderklassen.

Og dette er ikke den dybe tallerken, det er tiltag der er foreslået af ildsjæle gennem mange år, men når det forvaltes af jobcentrene, går det hele op i privat galimatias. F.eks. afslørede en dokumentar fornylig at de private aktører der er brugt i de såkaldte Mentorordninger har vist sig blot at være endnu en snylterordning på arbejdsløse, der ikke hjælper med noget som helst.

I det hele taget hjælper det heller ikke at underholdningsindustrien, ikke mindst den del der er henvendt til unge – om det er computerspil, tv-serier og film – ofte giver et stereotypt politisk verdensbillede med tortur og vold som vejen frem. Og ofte er der også i fitness og i boksning og den type idræt, et udbredt misbrug og en rådden gambling tendens der ikke bringer noget fornuftigt med sig.

Nedskæringer hjælper ikke børn og unge

Når man kigger på kommunernes indsats, er der en tendens til at skære ned på alt det der peger fremad og kan hjælpe, og til gengæld skubbe unge med problemer foran sig til de bliver 18, og kan komme i rigtigt fængsel og blive rigtige gangstere.

Der er naturligvis store forskelle, og sikkert en del kommuner der forsøger noget fornuftigt, men ofte er indsatsen hverken særlig massiv eller særlig vedholdende. Der skal gerne skydes vildt i gaderne, før der gøres noget. Og børn der er misbrugere, bliver der sjældent taget hånd om, så længe de er ude af syne. De færreste kommuner har en instans der tager sig specifikt af børn der tidligt ryger ind i et misbrug.

Og får kommunerne endelige øje på et barn der er helt ude at svømme, da er tilbuddet ofte private institutioner, hvor der parkeres alle mulige diagnoser og alderstrin, med alt for få ressourcer og alt for lidt hånd i hanke med hvad der sker. Og stort set intet tilsyn eller revision fra det offentliges side.

Opholdsstederne kan hjælpe, men de lider ligesom kriminalforsorgen der i øjeblikket oplever masseflugt, blandt de ansatte, fordi der er skåret for meget ned på forholdene.

Skyderi i gaderne er i virkeligheden blot et symptom på den tilstand som meget af samfundet befinder sig i. Det aktuelle vil sikkert blive dæmpet for en kort stund, når presset fra beboerne på de skydegale og på politiet bliver så stort at de trækker følehornene til sig og politiet sender de værste til tænkepause, og kommunen … dem skal nok ikke regne med komme i omdrejninger, men en masse møder og en rapport skal det nok blive til. Og imens gnider Christiansborg-politikerne sig i hænderne, uorden er alle enige om at være imod.

Men problemerne vil komme igen og igen, og banditter vil få lov til at tyrannisere i nabolaget – så længe det bagvedliggende samfund er sygt, findes der knap midlertidige lappeløsninger.

Kilder:

11 bandefolk i grundlovsforhør: Røvede biler og begik drabsforsøg
Ekstra Bladet 26. september 2018

Afsløret – hvor er min mentor?
DR 24. september 2018

STØT DEN KOMMUNISTISKE PRESSE!

Arbejderpartiet Kommunisterne appellerer til alle netavisens læsere!
Til aktive i de kæmpende bevægelser. Til partiets egen kreds af sympatisører og venner og naturligvis til partimedlemmerne.

Ethvert beløb er en hjælp.

Brug mobilpay 89496 skriv: netavis
eller betal på Oktobers konto: 1551-16634271, skriv: netavis.

 

Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 27.  september 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater