København skal spare – Mød op til demonstration den 6. september

Budgettet for København førstebehandles på Rådhuset torsdag den 30. august. Færdigbehandlingen sker den 4. oktober. D. 6. september er der indkaldt til demonstration mod nedskæringsbudgettet – Rådhuspladsen kl. 17.30.

Af Lisbet Bonde, APK København

Nedskæringerne på 374 millioner lægger sig oveni de tidligere års forringelser

At den offentlige sektor og de offentligt ansatte er umenneskeligt pressede, det sås blinkende tydeligt i forårets OK-kamp, gennem de mange aktioner og de mange indlæg på den fælles debatside på facebook ‘Bak op om de offentligt ansatte’.

Kampen blev dog lukket brat, da de faglige ledere sagde ja til småbeløb og individuelle puljer.

Kampen for flere hænder, for ordentlige løn- og arbejdsvilkår og for borgernes ret er kun lige begyndt.

Næste skridt er en demonstration i København torsdag den 6. september kl.17.30 på Rådhuspladsen. Den er indkaldt af de samme faglige ledere som jublede over de ringe overenskomstresultater.

Men vreden hos medlemmerne, de offentligt ansatte i København, er stor. Det hørtes også på et netop afholdt tillidsmandsmøde med mere end 400 deltagere, hvor der blev fortalt mange eksempler på en presset hverdag.

Københavns budget

Budgetforslaget indebærer besparelser på 374 millioner kr. i l 2019. Det kommer oveni en besparelse på i alt 2,2 milliarder de seneste 7 år fra 2012 til 2018. Dette sker mens der bliver flere børn, unge og ældre i byen, hvilket burde betyde øgede bevillinger!!

Budgetloven som folketinget har indført sammen med andre stramninger af kommunernes økonomiske råderum, kræver at kommunens økonomiske ramme ikke vokser.

Ganske absurd, og kommunerne burde ikke finde sig i det. Men det er i grunden de samme politikere, socialdemokrater, Venstre osv. der sidder i folketing og i kommuner, så de lader sig binde af systemet. Appeller til kommunerne om oprør, som fagforeningsmanden Jan Hoby bl.a. kommer med, er slag i luften. Der bør ikke udtrykkes nogen tiltro til kommunale politikere så lidt som nationale.

(Senest har Claus Hjort Frederiksen og regeringen med flystøj-sagen demonstreret hvor meget de lytter efter våbenindustri og USA.)

Selv om en del af de sparede midler bruges til at lappe andre huller med, ændrer det ikke ved at besparelserne er faktiske og alvorlige forringelser både for ansatte og for borgere.

Som i 2018-budgettet vil det nye budget betyde fyringer af ansatte i mange dele af kommunen, i ældreplejen, på børneområdet osv. Ligesom det vil betyde forringelser for borgerne.

Bl.a. ligger der i forhandlingerne krav om, at der indføres 3 ugers ferielukning i daginstitutionerne.

Flere af kommunens forskellige udvalg som Socialudvalget, beskæftigelse- og integrationsudvalget har enstemmigt vedtaget deres sparekataloger, som skal indgå i det samlede budget. Med stemmerne fra Enhedslistens og Alternativets medlemmer.

Enhedslisten

Ved en gennemtrawling af Enhedslistens hjemmesider og facebook finder man intet om de igangværende forhandlinger på Rådhuset – på nær en halv protest mod sommerferielukningen af institutionerne. Halv fordi der skrives, at besparelsen “i hvertfald ikke bør ramme vuggestuebørnene” Knud Holt Nielsen, medlem af børne- og ungdomsudvalget.

I stedet finder man gentagne opslag om demonstrationen for bevarelsen af Fælleden, som var i sidste uge og af den nylige Pride, som Enhedslisten har prioriteret højt under parolen: ‘Klassekamp er queerkamp – Queerkamp er klassekamp’.

Budgettet for både 2017 og for 2018 blev vedtaget med Enhedslistens stemmer – under en del intern kritik. 2018 budgettet blev vedtaget med stemmer fra Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Om dette budget sagde Morten Kabell (EL) i sin ordførertale under budgetbehandlingen, at han er “glad for at have været med til at forhandle og vedtage gode budgetter med et rødt flertal – og været okay tilfreds med de budgetter, der har været indgået med et bredt flertal.”

Det var et budget der betød fyringer, effektiviseringer, dårligt arbejdsmiljø for de ansatte, delvis afskaffelse af den varme mad til de ældre som får mad bragt hjem, afskaffelse af plejecentrenes aktivitetspulje og meget andet. Et budget der fortsat efterlod syge borgere i et aktiveringshelvede.

I en artikel på Enhedslistens hjemmeside (landsdækkende)i januar skriver de om de nationale protester mod de kommunale nedskæringer. Her sluttes med:
“Denne velfærdskamp er uløseligt forbundet med kampen for et rødt alternativ til den borgerlige regering…. Enhedslisten skal forbinde velfærdskampen med spørgsmålet om et reelt alternativ til regeringen.”

Flere penge til den offentlige sektor, flere penge til de ansatte. Også i København.

Dette er det simple nødvendige krav. Det kan ikke indfris af parlamentariske konstellationer på Christiansborg – og det bliver heller ikke indfriet af Enhedslistens og Alternativets forhandlinger i Borgerrepræsentationen.

Se
DEMO: Støt byens velfærd

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  30. august 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater