Modtopmøde og protester mod NATO-topmødet: Kravet er nedrustning og stop for krig

Af det internationale netværk ‘Nej til krig – Nej til NATO’

Den 7. juli demonstrerede tusinder mod NATO-topmødet i Bruxelles. Protesterne var indkaldt af belgiske freds-, miljø-, udviklings- og menneskeretsorganisationer, af fagforeninger og af det internationale netværk ‘Nej til krig – Nej til NATO’.

Ved protesten erklærede Ludo De Brabander, medlem af koordinationskomiteen for ‘Nej til krig – Nej til NATO’:

“NATO vil øge militærudgifterne til 2 pct. af hvert medlemslands BNP. For EU drejer det sig om 100 milliarder ekstra, om året. Det er vanvittigt. Vi har behov for penge til at bekæmpe fattigdom, og til sociale og miljømæssige investeringer.”

Den 8. juli blev det planlagte modtopmøde i Bruxelles afholdt af netcværket ‘Nej til krig – Nej til NATO’ og af organisationer fra den belgiske fredsbevægelse, ikke mindst vrede. Der var 100 deltagere fra 15 NATO-lande og fra 5 lande uden for NATO.

Modtopmødets deltagere var enige i at afvise

– den massive oprustning NATO-staterne er i gang med. De er imod målet med 2% af BNP til oprutning og kræver i stedet en omfattende nedrustning af de globale militærudgifter på 1.7 billioner amerikanske dollars til fordel for sociale og miljømæssige investeringer, til uddannelse og overvindelse af fattigdom og sult.

– moderniseringen af atomvåbnene. Grundlæggende set handler det om anskaffelse af en ny generation af atomvåben, der skal sænke tærsklen for atomkrig og gøre regionale atomkrige mulige.
“Afskaffelse af alle atomvåben og en stadig brede koalition til større for traktaten for forbud mod atomvåben er fortsat vores mål”, sagde Arielle Denis, fra ICAN – Den internationale kampagne til afskaffelse af atomvåben – og IPC – Den internationale fredskommission.

– de uhyrlige og dødbringende våbeneksporter. Våbeneksport bør forbydes i almindelighed.

– dronekrig og yderligere automatisering og robotisering af krig En international konvention om droner har været et stadigt krav.

“Til trods for alle sine afskyeligheder er NATO den globale militæralliance, stærkere og mere omfattende end nogen anden krigsalliance i historien. Den omfatter ikke bare Europa og Nordamerika, men udbreder sig over hele verden, ikke mindst Asien. Omringningen af Rusland og Kina er målet.”

“Interventionskrige er en ustandselig anvendt metoder, i strid med international lov”. konstaterede Kristine Karch og Lucas Wirl fra bestyrelsen af netværket ‘Nej til krig – Nej til NATO’.

Se Lucas Wiris billedserie fra demonstrationen den 7. juli i Bruxelles

Deltagerne var enige om, at det langsigtede mål for krigsmodstanden må være opløsning og overvindelse af NATO. Enkeltlandes udtræden af NATO er vigtige skridt i den retning.

Netværket ‘Nej til krig – Nej til NATO’ er i særlig grad bekymret over militariseingen af EU, som er forbundet med NATO, men også foregår uafhængigt af NATO. Dette øger yderligere farerne for konfrontation og krig i verden. EU må vende tilbage tul en politik for ‘gensidig sikkerhed’, især i forhold til Rusland.

Det internationale netværk vil sammen med mange andre fredskræfter forberede 70-året for NATOs grundlæggelse i april 2019 med mange aktioner.

“NATO hører til på historiens losseplads” – det var den fælles konklusion på modtopmødet i Bruxelles den 8. juli 2018.

No to War – No to NATO Hjemmeside

No to War – No to NATO Facebook

Blandt de danske deltagere i netværket ‘Nej til krig – nej til NATO’ er antikrigsinitiativet
Stop terrorkrigen – Ud af NATO og Arbejderpartiet Kommunisterne

Se APKs udtalelse fra den 7. kongres, maj 2018

Danmark må ud af NATO og EU

Se også de europæiske marxistisk-leninistiske partiers udtalelse

NEJ til NATO’s og EU’s krigspolitik

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  11. juli 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater