Det er imperialismen og ikke dens ofre, der er problemet

Kommentar
Af Kommunistisk Politik

USA fejrer i år sin nationaldag med at hylde sig selv som ‘de fries land’, bygget af emigranter ikke mindst fra reaktionære europæiske regimer – og ved at bygge en mur på grænsen til Mexico og det øvrige Amerika for at forhindre folk på flugt fra fattigdom og elendighed i at nå det forjættede land.

Trump-regimet har ikke haft betænkeligheder ved at rive børn ud af armene på deres mødre og anbringe dem i en slags bure under umenneskelige forhold. Der skal sendes et signal, så det forstås at fattige skal holde sig langt væk.

‘De fries land’ er ghettoer for superrige, omgivet også af ludfattige amerikanere, som holdes væk fra rigmandskvartererne med fæstningslignende beskyttelsesforanstaltninger. Næsten halvdelen af amerikanerne lever i fattigdom eller nær fattigdomsgrænsen.

EU følger trop med mure, grænsevagter og døde flygtninge og emigranter. Tusinder er druknede i Middelhavet, mere end 30.000 er døde i ørkensandet i Sahara efter at være smidt ud af Libyen og andre nordafrikanske lande på EU’s begæring.

EU-opsamlingslejr i Libyen – Det er sådanne lejre EU og den danske regering med støttepartier gerne ser over hele Mellemøsten
Foto: Læger uden grænser

‘Flygtninge- og migrantkrisen’ er placeret øverst på den politiske dagsorden i de rige lande, i USA og i EU.

For eller imod flygtninge og indvandrere. For eller imod om de sendes tilbage, drukner i Middelhavet eller dør i Sahara.

Politiske bevægelser og nye politiske partier dukker op sammen med menneskestrømmene. Nogle for at afhjælpe de humanitære katastrofer og menneskelige tragedier, nogle for at puste til ilden og hadet.

Men det vigtigste spørgsmål i forhold til hele situationen er, hvorfor den store menneskevandring i det hele taget er der, hvorfor der hele tiden opstår nye flygtninge- og emigrantstrømme, eller hvordan de kan undgås.

For det er indlysende, at alle mennesker vil foretrække en tilværelse i deres eget land, hvis det var muligt at have et liv der,  frem for at risikere fængsel eller det der er værre som jagtet emigrant.

For politikere som Trump og EU-landenes regeringer – Løkke Rasmussens indbefattet – er migrantstrømmene ikke bare en belastning. Især hvis de ikke nå frem. De kan også være politisk nyttige. Ikke bare den amerikanske præsident, men også samtlige EU-ledere forsøger at skjule og omgå deres egne landes uløste sociale og politiske problemer ved at gøre flygtninge- og emigranter til hovedspørgsmålet.

Aldrig har der været så mange flygtninge i verden. Ikke siden Nazi-tysklands krige og fald har der været flere flygtninge i Europa. Årsagen er krig og udplyndring. Imperialistiske krige og imperialistisk udplyndring.

USA og EU’s imperialistiske krige krige i Mellemøsten har gjort mange hundredtusinder, for ikke at sige millioner, til flygtninge. De store EU-monopolers og de store amerikanske monopolers udplynding af Afrika og Latinamerika og deres ressourcer driver andre millioner ud i usikker emigration.

Flygtninge- og migrantkrisen er et systemskabt problem. Et af de mange sørgelige resultater af imperialismens globale dominans. At tro at det løses med mure, fæstningsbyggeri eller ved at drukne eller mishandle mennesker på flugt er en vildfarelse, som de imperialistiske politikere har nytte af.

Det er imperialismen, der må gøres op med. Ikke dens ofre.

Se også

Neocolonialism and the “Migrant Crisis”
Af Manlio Dinucci

 

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet 4. juli 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater