Forsvarsministeriet ønsker frie hænder i kommende krige – anker landsrettens dom i Irak tortur sagen

Landsretten fastslog i sin domsafsigelse d. 15. juni, at Forsvarsministeriet kendes ansvarlig for at 18 irakiske fanger blev mishandlet i irakisk fangenskab under operationen ’Green Desert’ i 2004. Ministeriet har herefter anket sagen – at overholde menneskerettighederne vil efter Claus Hjorth Frederiksens mening ikke være muligt i de kommende krige, som regeringen forventer at Danmark skal deltage i.


Under operation “Green Desert” i Irak udleverede danske soldater fanger til den irakiske hær, selvom det var kendt, at de efterfølgende kunne blive udsat for tortur.

Gennem 7 år har den danske stat først forsøgt at unddrage sig retssagen, og derefter gennem hele sagen fastholdt, at Danmark intet ansvar havde for den efterfølgende mishandling eller tortur. Retten dømte imidlertid anderledes. Den grundige dokumentation var vanskelig helt at afvise, selvom dele af anklagen blev det. Retten undlod således at erkende ’tortur’, og taler kun om ’mishandling’ ligesom danskernes direkte deltagelse i mishandling og deltagelse i selve afleveringen blev holdt udenfor. Men at dansk militær og Forsvarsministeriet var medansvarlige i mishandling blev slået fast.

Torturen var kendt for Forsvarsministeriet i 2004

Det var allerede inden “Green Desert” aktionen afdækket, at den irakiske hær benyttede sig af mishandling og tortur. Daværende forsvarsminister Søren Gade gjorde hvad han kunne for at hemmeligholde dette, men det blev siden afsløret, at klager over dette allerede var fremlagt i en tilsynsrapport 4 måneder inden “Green Desert”.

”De 23 irakere har i nogle såkaldte medical reports forklaret om, hvordan de i alt fra dage til uger blev mishandlet på bl.a. den berygtede irakiske Al Jamiat-politistation i Basra.

»Elektroder blev sat på hans øre, næse, brystvorter, penis og anus, og han fik elektriske stød mindst tre gange. Han besvimede, og da han vågnede blødte han fra næsen. Hans næse var brækket, og han blev slået på øjnene,« som der står i en af rapporterne.

Andre fortæller om, hvordan de fik bind for øjnene blev placeret i ubehagelige stillinger og udsat for grov vold med både næver og genstande. Der blev også brugt elektriske stød og andre torturmetoder for at få dem til at tilstå forbrydelser, de ikke havde begået. Ifølge deres forklaringer er de stadig i dag præget af mishandlingen i form af PTSD, flashbacks og angst” (Information 17. maj 2018).

I 2012 blev også en video lækket af den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard. Her ser man danske soldater overvære mishandling af irakiske fanger.

Hør whistleblower Ander Kærgaard
Foreningen for Menneskerettigheder 3. februar 2016 – video Tid til Fred

Forsvarsministeriet anker dommen

Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen har ikke villet kommentere den danske stats ansvar for mishandling af fanger, men meddelte kort tid efter dommen, at den vil blive anket. Han forventer åbenlyst lignende situationer, hvor danske soldater ikke skal hæmmes af hensyn til menneskerettigheder. I en pressemeddelelse lyder det:

“Den retstilstand, som dommen udtrykker, er problematisk, for den vil sætte Danmark i en meget vanskelig situation, når vi udsender soldater.

Når vi udsender danske soldater, så sker det til stater, der er hærget af krige og konflikter. F.eks. Irak, Afghanistan og Mali. Og i disse lande er der nærmest pr. definition ikke styr på menneskerettighedssituationen.

Dommen opstiller på visse områder standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til.

Og det kan i visse situationer betyde, at vi ikke kan bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen – og dermed menneskerettighedssituationen – i konfliktramte lande. Det tror jeg ikke er til gavn for nogen.”

Også de irakiske torturofres advokater, Christian Harlang og Christian F. Jensen overvejer at anke dommen pga de mangler der ligger i den.

 Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne