Nationalparker og naturhumbug – Oktober Radio Aarhus

Udsendelsen 2. juni 2018

I denne uges udsendelse taler vi om den meget luftige beskyttelse af den danske natur, der mest går ud på at sikre fortsat intensiv dyrkning af så meget som muligt, og ellers styrke turismen og oplevelsesøkonomien.

I den forløbne uge åbnede den seneste Nationalpark i Danmark med pomp og pragt, det såkaldte “Kongernes Nordsjælland”. Det er et kludetæppe af mindre områder der går fra Kronborg Slot i Helsingør til Lynæs’ gamle fiskerleje – og indbefatter Esrum Sø, Gribskov, Arresø og Tisvilde Hegn.
Nu kunne man måske tro at nationalparken handlede om at beskytte den vilde natur, men det at blive statsanerkendt som en Nationalpark betyder blot at et område kommer på finansloven og får tilskud til at udvikle turismen. Det kan i første række være noget så uskyldigt som at udvikle opdateret materiale der beskriver de kulturhistoriske ejendommeligheder, til at sikre og bevare nogle kulturminder som for eksempel slotte og gamle herregårde.
Begrebet nationalparker er i virkeligheden et udtryk for oplevelsesøkonomi: “formidle natur og kultur i langt højere grad til glæde for beboere, erhvervsliv og turister.”

Det er ikke sådan at der ikke kan være gode ideer i at bevare de ældre bygninger, broer og fiskerbåde, mm.. Men man skal ikke gøre sig forhåbning om at det gøres til glæde for naturen som sådan. Når fokus er på turisme, er ønsket jo at tiltrække mange flere besøgende, og det betyder ofte mindre natur og i stedet anlæg med parkeringspladser og hoteller og restauranter.
Øget besøg langs kyster, søer og i skoven er heller ikke altid et gode for den vilde natur. Dyr og planteliv har mere brug for ro og plads.

Ud over de nu 5 statslige nationalparker har Danmark også 8 naturparker, der vedtaget i samarbejde mellem regioner og kommuner. Der også har som formål at forbedre mulighederne for spændende naturoplevelser. Og hertil er der de områder der er udnævnt til EUs Natura 2000 områder, og sidst men ikke mindst er egentlige fredninger af naturområder. Der er naturligvis et overlap mellem disse begreber, så samme sø kan sagtens både først være fredet, så medtaget i Natura 2000 og derefter inddraget i en nationalpark.
Når det gælder EU’s ordninger, så handler det om at særlige planter og dyr skal godkendes af EU til at komme på en beskyttet liste, kaldet direktivarter og direktivnatur, forsvinder disse naturtyper som man skulle beskytte så er logikken at man fjerner Natura 2000 området fra listen.

Ingen af disse ordninger, bortset fra fredninger, er reelt i modsætning til fortsat intensiv dyrkning, og brug af diverse sprøjtemidler. Men også fredninger har fokus på at bevare naturen af hensyn til menneskers natur oplevelser. Fredskov er et lidt ældre begreb der blev indført i 1805 der betyder at skovejeren er forpligtet til at opretholde skoven som sådan, så der skal plantes nyt når der fældes eller hvis træer blæser omkuld. Meget skov i Danmark er i virkeligheden plantager der mere fremstår som en monoton ørken.

Danmark er også med i FNs program for sikre biodiversitet og særlige fugleområder. Tilbage står dog et indtryk af Danmark som et land der er meget intensivt dyrket, og hvor det fortsat at landbruget der bestemmer suverænt over deres egne marker, hvilket også ses af den seneste forslag fra miljøministeren til revidering og indskrænkning af EU’s Natura 2000 områder. Som det er dokumenteret i bogen ”Det tabte land” af Kjeld Hansen, er landbruget og fødevareindustrien i det hele taget i en evig krig mod naturen og har hovedansvaret for ødelæggelsen af miljøet og den vilde natur.
Den eneste vej frem for at sikre en reel beskyttelse er derfor at købe jord tilbage fra skovbrug og landbrug og sikre fredninger med begrænsninger for turismen.

I sidste del af udsendelsen kommer vi ind på to nye bøger der virker interessante.
Den ene er ”Ministeriet for den ypperste lykke”, af den indiske forfatter og aktivist Arundhati Roy. Det er en bog på næste 500 sider der tager læseren med rundt i det moderne indien, hvor de økonomiske uligheder er ekstreme, og mange tusinde landmænd begår selvmord hvert år som følge af desperation.
MINISTERIET FOR DEN YPPERSTE LYKKE

Den anden er ”Den store fortælling om matematikken” skrevet af franskmanden Mickaël Launay, den forsøger at gøre indføringen i matematik til en opdagelsesrejse. I sit sprog er den henvendt skolebørn, mens hans teori om at menneskelige frembringelser er udtryk for ubevidst matematisk tænkning er svært tilgængelig.
DEN STORE FORTÆLLING OM MATEMATIKKEN

HØR UDSENDELSEN HER

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  3. juni 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater