Bog omtale: Pseudoarbejde – Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting

Pseudoarbejde
Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting
Debatbog af Dennis Nørmark , Anders Fogh Jensen

For 100 år siden var man overbeviste om, at vi i dag ville have en 15 timers arbejdsuge. Og i lang tid krøb arbejdstiden da også nedad og fritiden op. Men de sidste mange år har den ugentlige arbejdstid der skal til at forsørge en familie været for opadgående. Og fra politisk hold er der hele tiden krav om at børn skal starte tidligere i skole og have længere skoledage, og i den anden ende af arbejdslivet kan man snart kaste en hvid pil efter pensionsalderen. Hvordan er det gået så galt?

I debatbogen Pseudoarbejde har forfatterne taget sig tid til at undre sig over hvad folk så laver i dag, og hvordan det kan være at antallet af administrative medarbejder vokser mens antallet af produktive arbejdere skæres ned. Deres konklusion er at meget af det kontorarbejde der udføres meningsløst spild af tid, og hvis samfundet ville indse dette, kunne man fordele det rigtige arbejde på flere hænder, og sikre en væsentlig reduktion i den ugentlige arbejdstid. Det er dog frygteligt naivt at de forestiller sig at man kan indføre en borgerløn og frivilligt reducere arbejdstiden. En reel omfordeling af landets økonomi, kommer ikke til at ske uden revolution.

Bogen bygger især på andres undersøgelser fra de seneste 10 år, men indeholder også enkelte konkrete studier fra det danske arbejdsmarked, med samtaler med udvalgte folk der er kommet med historier fra virkeligheden. Bogen er dog langt fra en egentlig videnskabelig afhandling, stilen er flere steder næsten en slags satirer, hvor de studier og historier der er udvalgt passer ind i narrativet og underbygger deres fornemmelser af at meningsløshed har sneget sig ind i en stor del jobbene på både det private og det offentlige arbejdsmarked.

Langt hen ad vejen er deres metode dog valid nok til en aktuel debatbog, men skyder enkelte steder helt ved siden af. F.eks. forsøger de at beskrive at der er en stagnation i den teknologiske udvikling, og at det bl.a. er et resultat af at mange bruger deres tid på at søge efter forskningsmidler.
Men den undersøgelse af Jonathan Huebner fra 2005 som de henviser til, kan bare ikke bruges til at konkluderer at den teknologiske udvikling stagnere. Jonathan Huebners tese er nemlig at også bygget ud fra udvalgt materiale der underbygger en model han har opfundet. Han ser opfindelser over tid som et træ, hvor man allerede har opbygget stammen og de store grene og nu blot kan udvikle de små bitte kviste og blade…
Det er ikke et særligt godt billede på udviklingen, men passer i stedet på private virksomheder, hvor det netop er sådan at man indenfor en bestemt branche vil have en tendens til at bygge sig op omkring nogle bestemte teknologier og så gå i stå når disse er fuldt udnyttet. Således som automobilbranchen i mange mange år ikke har rykket så stort fra forbrændingsmotoren. Men til sidst sker ofte det at en ny teknologi bliver moden og ikke længere kan holdes tilbage af de gamle monopoler.

Forfatterne Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen har ikke denne indsigt, og derfor mangler bogen desværre også en egentlig forstående at de bagvedliggende kapitalistiske økonomiske mekanismer der kan forklare hvorfor der i perioder er stagnation i udviklingen pga. monopolernes tendens til at stagnere. Og det kan heller ikke se de springvise udviklingstræk der findes i alle dele af økonomien, med kriser og krige og bankerot, og nye typer af virksomheder der skyder frem og bliver spist, eller selv bliver monopoler og stagnere. De tendenser der også føre til uens udviklingen mellem landene og de imperialistiske stormagter.
Og naturligvis er klassekampen som menneskehedens og samfundets egentlige udviklingsmotor kun indirekte med i bogen.

Til gengæld er der nogle rigtig gode passager, der forklarer hvordan et stort antal mennesker er beskæftiget med spekulation, og at der i samfundet og i uddannelses systemet helt tydeligt prioriteres at gå efter de højest betalt job, og det er i øjeblikket stort set alle sammen job der ikke gør noget nyttigt for samfundet. Og bogen kommer en skarp pointe om at kigge nærmere på hvordan det endt sådan at f.eks. pædagoger og skolelærere bliver lønnet så relativt dårligt set i forhold til jurister. Det handler i hvert fald ikke om værdiskabelse for samfundet.

Udgivet 20. april 2018
Sideantal : 294
Pris 299,-

PSEUDOARBEJDE

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  13. maj 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater